YAĞMA SUÇU

YAĞMA SUÇU

İçerik Haritası

Muğla İli, Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ bu yazısında Yağma Suçunu ele almaktadır.

YAĞMA SUÇU 

Yağma Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 148. Maddesinde maddesinde tanımlanmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun 148. Maddesine Göre Suç Olan Eylemler Şunlardır?

– Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle  tehdit ederek veya cebir kullanarak bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak

–  malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak

– cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi

Yani Yağma Suçu bir malın teslime zorlamak yada bir malın alınmasına engel olmaktır. Ancak bunun suç teşkil etmesi için karşı tarafın  kendisi veya bir başkasının vücut dokunulmazlığı ve ya mal varlığına ilişkin tehdit alması gerekmektedir.

Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ  ceza davaları ile yoğun olarak ilgilenmektedir. Dilerseniz Bodrum ilçesindeki Büromuza  0530 434 48 48 – 0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

YAĞMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

YAĞMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ NELERDİR?

Yağma suçunun;

a)Silahla,

  1. b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
  2. c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
  3. d) (Değişik: 18/6/2014-6545/64 md.)Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,
  4. e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
  5. f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
  6. g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
  7. h) Gece vaktinde,

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ  ceza davaları ile yoğun olarak ilgilenmektedir. Dilerseniz Bodrum ilçesindeki Büromuza  0530 434 48 48 – 0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ  ceza davaları ile yoğun olarak ilgilenmektedir. Dilerseniz Bodrum ilçesindeki Büromuza  0530 434 48 48 – 0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

YAĞMA SUÇUNDA CEZAYI HAFİFLETEN NEDENLER NELERDİR?

Yağma suçunda daha az ceza gerektiren haller Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir;

TCK 150. madde

(1)Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ  ceza davaları ile yoğun olarak ilgilenmektedir. Dilerseniz Bodrum ilçesindeki Büromuza  0530 434 48 48 – 0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

BİR KİŞİ YAĞMA SUÇUNU İŞLEDİYSE AYRICA TEHDİT VE HAKARETTEN DE CEZA ALIR MI?

Yağma suçu mahiyeti gereği içinde tehditte barındırdığından ayrıca tehditten ceza verilmez. Yine aynı şekilde içinde hırsızlığı da barındırdığından ayrıca hırsızlıktan ceza verilmez. Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ  ceza davaları ile yoğun olarak ilgilenmektedir. Dilerseniz Bodrum ilçesindeki Büromuza  0530 434 48 48 – 0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Muğla İli  Bodrum İlçesinde  görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Bodrum Ceza Avukatı – Meşru Müdafaa Nedir?

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ  

TÜRK CEZA HUKUKUNDA CEZALARIN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com