Bodrum Muğla Kira Hukuku Avukatı

bodrum-mugla-kira-hukuku-avukati

Bodrum Muğla Kira Hukuku Avukatı

Bodrum Muğla Kira Hukuku Avukatı Bir nesne taşınır veya taşınmaz olsun, veya bir hak olsun, o nesnenin değeri ondan sağlanan fayda ile ölçülebilmektedir. O nesnenin kullanılmasıyla ve ondan yararlanılması ile ölçülebilmektedir. Başkasına ait bir nesnenin kullanılması veya ondan yararlanılması bir anlaşma ile bir başkasına bırakılmış ise o halde uyuşmazlıkların yaşanması da kaçınılmazdır. Bu nedenle bir düzenleme yapılması gerekmiştir. Kira akdinde, bir taşınır veya taşınmaz nesne veyahut bir hakkın sahibinin, o malın kullanılmasını veya kullanılması ile ondan yararlanılmasını başkasına bırakması; kullanıcının da bunun karşılığındasahibine bir bedel ödemeyi üstlenmesi yer almaktadır. Kiralanan şey tüketilmeden kira süresi sonunda sahibine geri verilmesi, bu kullanılmaya veya yararlanmaya karşı kiracının bir bedel ödemesi gerekmektedir. Bu nedenle tüketilecek nesneler kiraya konu olamaz. Kira sözleşmesinin geçerli olması için kiraya verilen şeyin kiracıya teslimi ile onun kullanımına terk edilmesi ve kiracının da bundan yarar sağlaması gerekmektedir. Kiraya konu taşınır mallar, taşınmaz mallar, haklar olabildiği gibi, geviş getiren hayvanlar da kiraya verilebilmektedir. Kira sözleşmesinin geçerli olması için kiraya verenin o malın sahibi de olması gerekmemektedir. Kira akdinin geçerliliği, kira akdine konu edilebilecek şeylerin kapsamı, kira akdinde çıkan uyuşmazlıklar, kira akdinde bedel konusu, kira akdinde süre, kira akdinde teminat ve dahası kirahukukunca düzenlenmiş olup kira akdinden kaynaklanan uyuşmazlıklar çözüme kavuşturulmuştur.

Yazar: Sevin Özşeker Karabudak |www.sevinozsekerkarabudak.av.tr |

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com