Bodrum Ceza Avukatı – Meşru Müdafaa Nedir?

MEŞRU MÜDAFAA NEDİR? Meşru savunma, gerek 765 sayılı Kanunun 49/2. maddesinde, gerekse 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 25. maddesinde bir “hukuka uygunluk nedeni” olarak düzenlenmiştir. “TCK 25 (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek … Bodrum Ceza Avukatı – Meşru Müdafaa Nedir? okumayı sürdür