Bodrum Miras Hukuku Avukatı

Bodrum Miras Hukuku Avukatı

Bodrum Miras Hukuku Avukatı

Bodrum Miras Hukuku Avukatı İnsanın ölümünden sonra malların kime ait olacağı hususunu belirleyen ve hukuki kurala bağlayan bir hukuk dalıdır. Ölen bir gerçek kişinin mallarının hak, alacak ve borçlarının hayatta bulunan gerçek veya tüzel kişilere kalmasını düzenleyen, onlara geçişini belirleyen kurallar ve hükümlerin tamamıdır. Miras hukuku ile ölümle birlikte ölen gerçek kişinin malvarlığının kimlere geçeceğinin belirlenmesi sağlanmıştır. Ölen bir gerçek kişinin malvarlığının ölümünden sonra malvarlığının arzu ettiği gibi kişilere geçmesini de düzenlemekte ve sağlamakta dır. Miras Hukuku ile bireylerin malvarlığı hakları ölümden sonra dahi korunmuş olmaktadır. Miras hukuku ile ölüme bağlı malvarlığının ne şekilde korunacağı ve ne şekilde paylaştırılacağı neticeye kavuşmaktadır. Yine Miras Hukuku ile birlikte bir gerçek kişinin hayattayken, ölümünden sonra malvarlığını kimlere geçmesini istiyorsa bu hususta arzusu doğrultusunda hangi şartlarda ve neşekil de hareket edebileceğini belirlemektedir.

Yazar: Sevin Özşeker Karabudak |www.sevinozsekerkarabudak.av.tr

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com