Avukat Derin ÖZŞEKER

Muğla -Bodrum doğumlu olan Avukat Derin Özşeker Muğla Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yapmaktadır. Özellikle miras, gayrimenkul Aile Hukuku , İş Hukuku , Ceza Hukuku, İcra Hukuku alanlarıyla ilgilenmekte olup birçok eğitime katılmıştır. 2021 yılından beri Özşeker Hukuk Bürosunda çalışmaktadır. Bitirme tezini ”Yargıtay kararları doğrultusunda Muris muvazaası” konusu üzerine yazmıştır.

SEMİNERLER

 • 25 Nisan 2019 Tarihinde hukukta güncel gelişmeler isimli seminere,
 • 14 aralık 2019 tarihinde, Nafaka üzerine güncel gelişmeler ve gündemdeki değişikler üzerine konferansa,
 • 02.02.2021 tarihinde Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere göre sona ermesi eğitimine,
 • 08.93.2021 tarihinde Kadın Hukuku Zirvesine,
 • 19.03.2021 tarihinde Yargıtay kararları doğrultusunda Ölüme Bağlı İşlemler ve Ölüme Bağlı İşlemlerin iptali seminerine,
 • 31.03.2021 tarihinde evlilik birliği içinde velayet eğitimine,
 • 01.04.2021 tarihinde Yargıtay kararları doğrultunda miras hukukunda, tenkis, muvazaa denkleştirme davaları eğitimine,
 • 05.04.2021 tarihinde para borcunun ifasında temerrüt seminerine,
 • 20.04.2021 tarihinde İnşaat sözleşmelerinde yüklenicin özen borcu konulu eğitime,
 • ve 2021 yılı içinde ” Mirasın açılması, vasiyetnamenin iptali” konulu eğitime, ve birçok eğitme katılmış olup katıldığı eğitimlere ilişkin sertifikaları mevcuttur.

SERTİFİKALAR

 • Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere göre sona ermesi
 • Yargıtay kararları doğrultusunda Ölüme Bağlı İşlemler ve Ölüme Bağlı İşlemlerin iptali
 • Evlilik birliği içinde velayet
 • Yargıtay kararları doğrultunda miras hukukunda, tenkis, muvazaa denkleştirme
 • para borcunun ifasında temerrüt
 • Yargıtay kararları doğrultunda miras hukukunda, tenkis, muvazaa denkleştirme davaları
 • İnşaat sözleşmelerinde yüklenicin özen borcu
 • Kira Sözleşmesinde Ayıp