Ceza Hukuku

Ceza Hukuku “ devletin ceza yaptırımı tehdidi ile uygulanmasını sağlamaya çalıştığı emir ve yasakları kapsayan hukuk kurallarıdır.” Bu kuralları inceleyen bilim dalıdır aynı zamanda. Bireyler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar, menfaat çatışmaları gibi durumların sonucunda toplumun güvenliği tehlikeye düşmektedir. İşte bu noktada toplumun güvenliğini sağlamak hukukun görevidir. Toplumdaki güvenin sağlanması toplum içerisinde düzenin temini ile gerçekleşmektedir. Bir yerin yaşanılır bir hale gelmesi için bireylerin düzeni ve güveni sarsıcı davranışlarının yaptırıma tabi tutulması gerekmektedir. Aksi halde bireyler kendi güçleri ile kendi kurallarını bir başkasına kabullendirmeye ve kendi çıkarları doğrultusunda kendi koydukları kuralları uygulamaya başlar. Herkese göre bir hukuk ve adalet söz konusu olamaz, toplumun kuralları tek olmalı ve tüm bireyler o kurallara riayet etmelidir.

Riayet etmeyenlerin ise yaptırıma tabi tutulmaları gerekmekte olup toplumun huzuru ve barışı için Ceza Hukuku yaptırımları gerekmektedir .Ceza Hukuku bireylerin kanunca yasaklanmış olmasına rağmen kanuna aykırı olan bu fiilleri sonucu yine Türk Ceza Kanununda belirtilen o fiile karşılık uygulanacak yaptırımları belirleyen hukuk dalıdır. Emir ve yasaklanmış fiillerin uygulanması “ Suç”, bu fiillerin işlenmesi sonucunda oluşan hukuki neticeleri ise “cezalar” veya “güvenlik tedbirleri” dir. Türk Ceza Kanunun 1. Maddesinde ; “ Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzeni ve güvenliğini, hukuk devletini ,kamu sağlığını, ve çevreyi , toplum barışını korumak, suç işlemesini önlemektir. Kanunda bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar , ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.” denmektedir.

İletişime Geç