LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN ÖZELLİKLERİ

     LİMİTED ŞİRKETTE MÜDÜRLERİN ÖZELLİKLERİ

İçerik Haritası

-Müdürler limitet şirketin İdare ve temsil organıdır.

-Müdürler limitet şirketin zorunlu organdır.

-Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir.

-Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

-Ortaklığın kuruluşunda , ortaklık sözleşmesinde belirtilirler.

-Müdürlerden birinin mutlaka ortaklardan biri olması gerekir. Tek müdür var ise o ortak olmalıdır.

-Gerçek veya tüzel kişiler müdür olabilir. Tüzel kişi müdür olursa kendisini temsil edecek bir gerçek kişiyi belirler.

-Müdür tam ehliyetli olmak zorunda.

Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde Avukatlık Hizmeti veren Özşeker Hukuk Büromuzu arayabilirsiniz. Bodrum da Avukatlık Hizmeti veren ofisimize : 0530 434 48 48 -0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

MÜDÜRLER NASIL ATANIR ?

-Müdürler şirket kurulurken şirket sözleşmesi ile belirlenebileceği gibi daha sonra genel kurul tarafından da atanabilir.

-Ortaklığın kuruluşu dışında sonradan atanacak müdürler genel kurul tarafından atanır.

-Genel kurulun müdürleri atama yetkisi devredilemez ve mutlak bir yetkidir.

-Müdürler, gene kurul tarafından olağan yeter sayıyla atanır.(toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.)

-Müdür bir veya daha fazla kişiden oluşabilir.

-Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde Avukatlık Hizmeti veren Özşeker Hukuk Büromuzu arayabilirsiniz. Bodrum da Avukatlık Hizmeti veren ofisimize : 0530 434 48 48 -0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

Müdürlerin Görev Süresi Ne Kadardır?

Müdürlerin görev süresi belirtilmemiştir. Belirli süre ile veya belirsiz süre ile atanabilir. Süresi dolan müdür tekrar atanabilir.

Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde Avukatlık Hizmeti veren Özşeker Hukuk Büromuzu arayabilirsiniz. Bodrum da Avukatlık Hizmeti veren ofisimize : 0530 434 48 48 -0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

Müdürlerin Görevleri Nelerdir?

-Limited Şirket de Müdürler kanun ve ortaklık sözleşmesinin genel kurula görev olarak yüklemediği tüm konularda görevli ve yetkilidir.

-TTK’nın 625. maddesinde müdürlerin devredilemez görev ve yetkileri düzenlenmiştir.

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 625. MADDESİNE GÖRE;

Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini devredemez ve bunlardan vazgeçemezler:

a) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi.

b) Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi.

c) Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması.

d) Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.

e) Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması.

f) Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi.

g) Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

h) Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi.

(2)Şirket sözleşmesinde, müdürün veya müdürlerin;

a) Aldıkları belirli kararları ve

b) Münferit sorunları,

genel kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir. Bu hüküm ortaklık sözleşmesinde hangi kararların genel kurala sunmaları zorunluluğu getirebilir.

Müdürlerin Diğer Görevleri;

-Yine TTK 376 da yönetim kuruluna yüklenen görevleri limited ortaklıkta müdürler yapar.

-Ticaret siciline tescil başvuru yapmak

-Borca batıklığı bildirmek

-Ortaklardan ek ödeme yükümlülüğü talep etmek

!!genel kurulun ortaklığın idare sorunları hakkında herhangi bir yetkisi yoktur.

Ortaklık sözleşmesine konulacak kural ile müdürlere belirli kararlar için genel kuruldan onay alama zorunluluğu getirilebilir veya münferit sorunları genel kurul onayına sunma hususunda takdir yetkisi verilebilir. Genel kurul kararı alınması gereken ancak alınmayan hallerde iyi niyetli üçüncü kişiler yapılan işlemden etkilenmez. Bu durum nedeniyle müdürlerin sorumluluğu veya azli gündeme gelebilir.Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde Avukatlık Hizmeti veren Özşeker Hukuk Büromuzu arayabilirsiniz. Bodrum da Avukatlık Hizmeti veren ofisimize : 0530 434 48 48 -0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Muğla İli  Bodrum İlçesinde  avukatlık hizmeti vermektedir. Bodrum’da Sözleşme AvukatıBodrum Kira AvukatıBodrum Boşanma AvukatıBodrum Ceza AvukatıBodrum Yabancılar HukukuBodrum İcra avukatı ,olarak    ve birçok konuda   görev yapmaktayız. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız.  Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com