YENİLENEN  KİRA SÖZLEŞMESİ İLE AYNI TARİHİ TAŞIYAN TAHLİYE TAAHÜDÜ GEÇERLİ MİDİR?

Gayrimenkullerin göstermiş olduğu fiyat artışı ve ülkemizdeki enflasyon sebebi ile tahliye davaları ve kiracı-kiraya veren uyuşmazlıkları oldukça artmaya başlamıştır.

Muğla İlinin Bodrum ilçesinde avukatlık mesleğini icra eden avukatlar olarak son 1 yılda en çok karşılaştığımız hukuki uyuşmazlığın kiracı-kiraya veren uyuşmazlıkları olduğunu rahatlıkla söylebiliriz.

Kiraya verenler gayrimenkullerin göstermiş olduğu değer artışı, diğer kiraya verenlerin taşınmazlarını yüksekten kiralamaları nedeniyle kiracılarını tahliye etmek istemektedir.

Tahliye sebepleri 10 yıl nedeniyle tahliye, ihtiyaç nedeniyle tahliye, kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye gibi birçok nedene dayanmaktadır. Kiracının taşınmazdan tahliye edilmesini kolaylaştıran bir diğer tahliye yönetimi ise tahliye taahhütnamesidir.

Tahliye taahhütnamesi ile ilgili olarak daha önce sitemiz paylaşmış olduğumuz ‘’TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİ İLE TAHLİYE DAVASI’’ , TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN( ÜSTLENME BELGESİ) GEÇERLİLİK ŞARTLARI’’ başlıklı yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Tahliye yöntemlerinden biri olan Tahliye taahhütnamesi, ise yazılı üstlenme nedeni ile boşaltmadır. Tahliye taahhütnamesi özellikle kiraya verenlerin kira hukukunun kiracıları fazlasıyla koruduğu ve bu nedenle kiracılarını tahliye etmekte zorlandıkları için sıklıkla başvurdukları bir yoldur. Ancak yapılan her tahliye taahhüdünün doğru olmadığı ve geçerlilik şartlarını taşımadığını görmekteyiz.

Daha önce ‘’ TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN( ÜSTLENME BELGESİ) GEÇERLİLİK ŞARTLARI’’ başlıklı yazımızda tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları detaylı olarak anlatıldığı için biz bu yazımızda yenilenen  kira sözleşmesi ile aynı tarihi taşıyan tahliye taahhüdünün geçerli olup olmadığını inceliyoruz.

Tahliye taahhüdü kira sözleşmesi sırasında veya kira sözleşmesi kurulduktan kısa bir süre sonra alınması halinde kiracının özgür iradesi ile tahliye taahhüdü alındığı hususunda şüphe oluşacaktır. Bu nedenle kira sözleşmesi sırasında veya kira sözleşmesi kurulduktan kısa bir süre sonra alınan tahliye taahhüdü geçerli sayılmamaktadır. Ancak kira sözleşmesi ilk yapıldığında değil ancak yenileme dönemlerinde alınan tahliye taahhüdü geçerli olacaktır. Yenilenen sözleşme ile birlikte verilen tahliye taahhütleri sözleşme ile aynı tarihi taşısa bile geçerli olarak kabul edilmektedir. Nitekim konuya ilişkin Yargıtay kararını sizlerle paylaşıyoruz.

T.C.YARGITAY6. Hukuk Dairesi Esas No: 2015/5363 No: 2016/1143 K.  2.02.2016   tarihli kararında ; “…Taraflar arasında düzenlenen 6.5.2006 başlangıç tarihli ve 4 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu sözleşme devam ederken tarafların karşılıklı iradeleri ile 15.4.2009 tarihinde tanzim edildiği anlaşılan 1.7.2009 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli yeni bir kira sözleşmesi yapıldığı,bu sözleşmenin arka sayfasında düzenlenen tahliye taahhütnamesi ile sözleşmenin sonu olan
1.7.2014 tarihinde kayıtsız şartsız tahliye edileceği kiracı tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.Yenilenen sözleşme ile birlikte verilen tahliye taahhütleri sözleşme ile aynı tarihi taşısa bile geçerli olarak kabul edilmektedir.Öte yandan sözleşme yapıldıktan sonra taraflar bir araya gelerek sözleşme sonunu belirlemeleri mümkündür bunu kısıtlayan her hangi bir yasa hükmü yoktur.Bu durumda 14.5.2009 düzenleme tarihli ve 1.7.2014 tahliye tarihli tahliye taahhüdü ile 1.7.2009 başlangıç tarihli sözleşmenin düzenleme tarihi aynı tarihli olduğundan kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin 1.7.2009 tarihi olarak yazılması bu sözleşmenin yenilendiği anlamına gelmez.14.5.2009 düzenleme ve 1.7.2014 tahliye tarihli tahliye taahhüdü geçerli olduğundan işin esasının incelenerek kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir…”


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir.Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60