TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİ İLE TAHLİYE DAVASI

TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİ İLE TAHLİYE DAVASI

İçerik Haritası

sevinozsekerkarabudak.av.tr/yan-giderleri-odememe-tahliye-sebebi-midir/

TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİ İLE TAHLİYE DAVASI

Kiracı tarafından (borçlu) tarafından icra takibine itiraz edilirse , alacaklı- kiralayanın itirazın öğrenildiği veya itirazın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 Yıl içinde icra mahkemesinde itirazın kaldırılması ve tahliye veya sulh hukuk mahkemesinde itirazın iptali ve tahliye davası açması gerekmektedir. Sadece Tahliye talep edilmemesi gerekiyor aksi halde dava red olur.

Kiraya veren en geç davanın açılması gereken süre de dava açacağını YAZILI olarak bildirmişse o halde dava açma süresi bir kira yılı için uzamış sayılır. Tahliye taahhüdünü alan asıl kiraya veren daha sonra taşınmazı satsa bile yeni malik sözleşmenin halefi olacağından tahliye taahhüdünü kiracıya karşı kullanabilmektedir. Ayrıca asıl kiracıdan alınan tahliye taahhüdü alt kiracıyı da bağlamaktadır. ( Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar – Necat Kurak Say. 790) Burada taşınmazı satan ve kiraya veren olan eski malikin tahliye taahhüdüne ilişkin dava açma hakkı olmayacaktır. Yargılama sırasında satış gerçekleşti ise o halde davaya devam edemeyecektir.

Kiracı birden fazla kişi ise o halde kiracılarının tümü için tahliye taahhüdü alınması gerekmektedir. Kiraya verenler birden fazla ise o halde birlikte hareket etmek zorunda oldukları için mecburi dava arkadaşlığı söz konusu olacaktır.

TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN GEÇERLİLİĞİ

Tahliye taahhüdünün geçerliliğinden daha önceki yazımızda bahsetmiştik. Okumak için lütfen tıklayınız https://www.sevinozsekerkarabudak.av.tr/tahliye-taahhudu/ 
Kiracı olmayan aile fertlerinin birinin tahliye taahhütnamesi vermesi GEÇERSİZDİR. İlk kira sözleşmesi sonrasında alınan tahliye taahhütnamesi ikinci kira sözleşmesinin yapılması ile GEÇERSİZ olmaktadır.

TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİYLE AÇILAN DAVALARDA İSPAT

Tahliye taahhüdünün kira sözleşmeleri ile birlikte alındığına, belgenin geçersiz olduğuna dair iddianın yazılı belge ile kiracı tarafından ispatlanması gerekmektedir. Bu konuda muvafakat edilmez ise TANIK DİNLENMEZ.

Tahliye davasında tanık dinletemeyen kiracının başvuracağı yol, tahliye taahhütnamesinin tanzim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tahliye taahhütnamesinin iptali için dava açmasıdır. ( Tanık dinletilmesine muvafakat verilir ise gerek kalmayacaktır.) Ancak tahliye taahhütnamesinin iptali için dava açılır ise bu dava bekletici mesele yapılacak ve bu davanın neticesi ile diğer davaya bakılacaktır.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMELERİNDE BOŞ KAĞIDA İMZA

Kiracının diğer bir iddiası ise boş belgeye imzanın alındığı ve bu belgenin bilahare dolduruşarak tahliye taahhütnamesine dönüştürüldüğü yolunda ise kiracı bu şekilde boşa imza atmakla kiralayana istediği tarihi doldurma yetkisi vermiş olduğundan bunun sonuçlarına katlanması gerekmektedir.

Matbu tahliye taahhütnamesinin elle doldurulması mümkündür bu şekilde doldurulan tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğundan bahsedilemez.

ÖNEMLİ :

Tahliye taahhütnamesi adi yazılı belge ise ve kiracı belgenin altındaki imzası inkar etmişse o halde icra mahkemelerinde itirazın kaldırılması ve tahliye talepli dava açılamaz. Bu halde Sulh Hukuk Mahkemesinde itirazın iptali ve tahliye talepli dava açılması gerekmektedir.

Kiracı imzasını kabul etmekle birlikte taahhütnamedeki tahliye tarihine itiraz etmiş ise icra mahkemesinden itirazın kaldırılması istenemez. Kira başlangıcının ihtilaflı olduğu durumlarda tanık dinlenip dinlenmeyeceğinin tespitinde yıllık kira miktarına bakılacaktır. Yıllık kira miktarı tanık dinleme sınırının üstünde ise muvafakat olmadığı takdirde tanık dinlenemeyecektir. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihinin ispatı kiraya verene aittir. Kira sözleşmesinin başlangıcı kiraya verence ispatlanamazsa kiracının beyanı esas alınır.

Yargıtay Kararları Özetleri

Davalı gerek itiraz dilekçesinde gerekse yargılama aşamasında kiracılık ilişkisine ve dayanak taahhütnamedeki imza ve tarihlere açıkça itiraz etmemiştir. Tahliye taahhütnamesi geçerlidir. TC. YD nin 5/7/2017 gün ve 2017/12335-9929)

Kira borcunun ödenmesi şartına bağlı tahliye taahhütnamesi geçerlidir. ( 6 YD. 11/02/2016 ve 2016/839 K.)

Taraflar arasında düzenlenen 6.5. 2006 başlangıç tarihli ve 4 yıl süreli kira sözleşmesi devam ederken tarafların karşılıklı iradeleri ile 14.5.2009 tarihinde tanzim edildiği anlaşılan 1.7.2009 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli yeni kira sözleşmesinin yenilendiği anlamına gelmez. Ek sözleşme ile yapılan tahliye taahhüdü yönünden davanın esasının incelenmesi gerekir. (6 HD 22.2.2016 /5363-1143 sayılı ilamı)

Yenilenen sözleşme ile birlikte verilen tahliye taahhütleri sözleşme ile aynı tarihi taşısa bile geçerli olarak kabul edilmektedir. ( Y. 6 HD.22/2/2016 2016/5363-1143)

Davalı icra müdürlüğüne yaptığı itirazında , tahliye taahhütnamesi altındaki imzayı kabul ederek, tanzim tarihi ve tahliye tarihi doldurulmadan imza edilip alacaklıya verildiğini bu nedenle taahhüdün geçersiz olduğunu ileri sürmüştür. Bu nitelikteki itiraz tahliye taahhüdünün “tarihine” itiraz niteliğindedir. İcra Mahkemesi görevsizlik kararı vermelidir. ( YD. HD. 16/6/2014 2014/6676 -7970 )


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Derin Özşeker ‘e ve  Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 

TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN( ÜSTLENME BELGESİ) GEÇERLİLİK ŞARTLARI

YAN GİDERLERİ ÖDEMEME TAHLİYE SEBEBİ MİDİR?

Yargıtay Kararları ile​​​ (TBK 350/2)

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com