TRAFİK KAZASINDA SİGORTAYA AÇILAN DAVADA GÖREV

TRAFİK KAZASINDA SİGORTAYA AÇILAN DAVADA GÖREV

İçerik Haritası

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK 89)

 

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK 89)

Trafik kazasında görevli mahkemenin neresi olacağı hususu uygulamada sıklıkla karıştırılan bir husus olduğundan Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK bürosu  avukatları olarak bu yazımızda trafik kazalarında görevli mahkemenin neresi olacağı hususunu incelemek istedik.

Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Özşeker hukuk bürosu olarak bu yazımızda yaralamalı trafik kazalarında kazaya uğrayan yaya tarafından sigorta şirketine açılan dava da görevli mahkeme neresidir ? . Bu sorunun cevabını arıyoruz.

Görev dava şartı olup davanın görevli mahkemede açılması çok önemlidir. Yanlış mahkemede açılan davalar reddedilmektedir. Bu nedenle uyuşmazlığın hangi hukuki işlemden kaynaklandığının tespiti büyük önem taşır.

Trafik kazaları neticesinde;  geçici iş göremezlik nedeniyle güç ve kazanç kaybı, sürekli iş göremezlik nedeniyle güç ve kazanç kaybı, hastane gider ve masrafları, tedavi masrafları, -ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar, yaşam boyu bakım giderleri gibi maddi zararlar doğduğu gibi ölüm, bedensel zararlar gibi maddi ve manevi zararlarla da karşılaşılmaktadır.

GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?

Bodrum ilçesi  son zamanlarda artan nüfus sebebiyle trafik kazalarının fazlaca yaşandığı bir il haline gelmiştir. Trafik kazaları neticesinde ölüm veya bedensel veya maddi bir zarar meydana geldiği zaman biz davamızı nerede açmalıyız?

Trafik kazalarında, istisnalar dışında sorumlular; ileten, sürücü ve sigortacıdır. Zarar görenler, ortaklaşa ve zincirleme sorumluluk kurallarına dayanarak aynı davada bunların hepsini dava edebileceği gibi, yalnız birine karşı da dava açabilirler.

Trafik kazası ölümle veya bedensel zararla sonuçlanmış ise sigorta şirketine karşı açılacak  davalar için ticaret mahkemelerini görevli saymaktadır.

Konuya İlişkin Yargıtay 17.Hukuk Dairesi’ni 2013/702 esas, 2013/1676, 15.02.2013 tarihli kararı

’Talep, trafik kazası nedeniyle maruz kalınan iş gücü kaybından kaynaklanan tazminatın sigorta şirketinden tahsili istemine ilişkindir. Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, TTK.’da düzenlenen sigorta hukukuna ilişkin talep hakkında Ticaret Mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Antalya 6. Asliye Ticaret Mahkemesi ise, Zorunlu Mali mesuliyet sigortasının TTK.da değil 2918 sayılı yasada düzenlenen mecburi sigorta olduğu, taraflardan her ikisinin tacir olmadığı gibi davanın TTK da düzenlenen hususlardan da olmadığı gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiştir.

Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5.maddesinin 2.fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa Asliye Hukuk Mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4.maddesi hükmünce ticari sayılan davalara, ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 3. maddesinde, Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir. düzenlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunun 1483 ve devamı maddelerinde zorunlu sorumluluk sigortalar düzenlenmiştir.
Bir hukuki işlemin veya fiilin TTK’nın kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilin olması gerekir.

Somut olayda, talebin trafik kazası nedeniyle maruz kalınan iş gücü kaybından kaynaklanan tazminatın sigorta şirketinden tahsili istemine ilişkin olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK.’nın 21. ve 22. maddeleri gereğince Antalya 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 15.02.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.’’ Şeklindedir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. -BODRUM AVUKAT

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK 89)

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMA SUÇU

TRAFİK KAZASI SONUCUNDA VERİLEN MADDİ TAZMİNAT EDİNİLMİŞ MAL MIDIR?

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com