ASLİYE VE SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ

ASLİYE VE SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ

İçerik Haritası

ASLİYE VE SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ

Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir.

Görev dava şartı olup davanın görevsiz mahkemede açılması durumunda dava şartı yokluğu nedeniyle dava reddedilir.

Dava açmadan önce mutlaka bir avukattan destek alınması gerekmektedir. Hukuk Büromuz Muğla İli,  Bodrum İlçesinde faaliyet göstermektedir.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN GÖREVLERİ

 Asliye hukuk mahkemesi malvarlığına ilişkin davalar ve şahış hakkına ilişkin davalara bakan genel görevli mahkemedir.

Aksine bir düzenleme olmadıkça;

  • Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla,
  • şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme
  • Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir. Yani genel görevli mahkemedir.

 

Asliye Hukuk Mahkemeleri Genel Görevli Mahkemelerdir. Özel bir kanun hükmü ile açıkça sulh hukuk mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye hukuk mahkemesinin görev alanına girer.

Örneğin isim değiştirme davasında görevli mahkeme; ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDİR.

El atmanın önlenmesi, menfi tespit, itirazın iptali,geçit hakkı, maddi tazminat, manevi tazminat, ecrimisil, tapu iptal ve tescil davası, mirasta tenkis, mirasçılıktan çıkarma davası,mirastan yoksunluk  vasiyetnamenin iptali davası, kamulaştırmasız el atma, istirdat, davaları ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE görülen davalara örneklerdir. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUKBÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2006/8064 esas, 2006/15972 karar numaralı 20.11.2006 tarihli kararı ‘’Dava TMK 578. Naddesibe dayalı olarak açılmıştır.HUMK 8.maddesinde öngörülen davalara uymamaktadır. Davaya  asliye hukuk mahkemesinde bakılması gerekir.’’ Şeklindedir.

 

SULH HUKUK MAHKEMESİ’NİN GÖREVLERİ

Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;

  • Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları
  • Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davaları
  • Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları
  • Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davaları,
  • Çekişmesiz yargı işleri kural olarak sulh hukuk mahkemesi tarafından yerine getirilir.

Ortaklığın giderilmesi, kiralanın tahliyesi, kira ilişkisinden kaynaklanan tespit davaları, mirasın reddi davası, vasiyetnamenin açılması, vasi atanması veya vasinin görevden çekilmesi, terekenin iptali, kira bedelinin uyarlanması, kira sözleşmesinin iptali davası, kayyım atanması, kat mülkiyetinden kaynaklanan davalar SULH MAHKEMESİNDE GÖRÜLEN DAVALARA ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLEBİLİR.

Dava açmadan önce mutlaka bir avukattan destek alınması gerekmektedir. Hukuk Büromuz Muğla İli,  Bodrum İlçesinde faaliyet göstermektedir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

BODRUM AVUKAT- DAVAYI KABUL HMK 308

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com