Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Haklı Nedenle Fesih Oluşturur Mu?

Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Haklı Nedenle Fesih Oluşturur Mu?

İçerik Haritası

-BODRUM İŞ HUKUKU AVUKATI-

SİGORTA PRİMLERİNİN HİÇ YATIRILMAMASI VEYA EKSİK YATIRILMASI HAKLI NEDENLE FESİH NEDENİ MİDİR?

Sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması  hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır . Sigorta primlerinin yatırılmaması halinde işçinin hizmet tespit davası açabileceğini ”Hizmet Tespit Davası İle İlgili Önemli Bilgiler’‘ Başlıklı yazımızda, işverence yatırılmayan sigorta primlerinin sonradan kime ödeneceği de ”Hiç yatırılmayan Veya Eksik Yatırılan Sgk Primleri Kime Ödenir ?’‘ başlıklı yazımızda anlattık. Daha fazla bilgiyi Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAN  edinebilirsiniz.  Hukuk büromuz Muğla İli Bodrum İlçesinde bulunmakta olup iş hukuku alanında da faaliyet göstermektedir.

Konuyla İlgili Yargıtay kararları şu şekildedir.

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi’nin, 2019/ 7000esas, 2020 / 16545 karar, 24.11.2020 karar tarihli kararı Şu Şekildir;

”…Taraflar arasındaki uyuşmazlık davacının iş sözleşmesini feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktasındadır.
İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 sayılı Yasa döneminde istikrar kazanmış olan görüşü, 4857 sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır .

Somut olayda, davacı taraf, 2009 ve 2010 yıllarında sigorta primlerinin düşük ücret üzerinden bildirilmesi ve fazla mesai alacaklarıınn ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini iddia etmiş, davalı taraf ise davacının devamsızlığı nedeniyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Her ne kadar bölge adliye mahkemesince, davacının fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği gerekçesi ile kıdem tazminatı hüküm altına alınmış ise de;yukarıda belirtilen bozma gerekçesine göre davacının fazla mesai alacağının bulunmadığı ancak davalı tarafça 2010 Ekim ayından itibaren davacının primlerinin gerçek ücreti üzerinden bildirilmiş ise de 2010 Eylül ayına kadar asgari ücret üzerinden bildirilmesi ve bu tarihten öncesi bakımından herhangi bir düzeltmede yapılmaması nedeni ile davacının iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiği anlaşılmaktadır.Bu gerekçe ile davacının kıdem tazminatının hüküm altına alınması yerindedir…’’

YARGITAY 9.Hukuk Dairesi’nin 2010/ 26375 Esas,  2010 / 25219 karar, 21.09.2010 tarihli kararı Şu Şekildedir;

‘’…Somut olayda davacı işçi haklı nedenle sigorta primlerinin yatırılmadığından, davalı şirkete bildirimde bulunarak mehil de tanımak suretiyle is sözleşmesini fesih nedenine dayanmıştır. Davalılar ise devamsızlık nedeniyle tutulan tutanaklara dayanarak haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedildiğini savunmuştur. 2006/498 E sayılı hizmet tespiti dosyası arasında bulunan davacı tarafından işyerine ve Sigorta Müdürlüğüne verilen 27.09.2006 tarihli dilekçelerden sigorta primlerinin yatırılmaması sebebiyle devamsızlık tarihinden önce işten 15 gün mehil vermek suretiyle ayrılacağını bildirdiği açıkça anlaşılmaktadır.

Davacının sigorta primlerinin ödenmesi noktasında işverence yasal yükümlülüğün yerine getirilmemesi davacı işçi açısından haklı fesih nedenini oluşturur. Davacı işçi lehine kıdem tazminatına hükmedilmiş olması yerindedir. Ancak, iş sözleşmesini haklı nedenle de olsa fesheden işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Mahkemece ihbar tazminatı isteğinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır.’’

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi’nin Esas: 2021/ 8399 ,Karar: 2021 / 15269, Karar Tarihi: 02.11.2021 Kararı Şu Şekildedir;

‘’…Somut olayda, davacı 28.01.2014 tarihli dilekçe ile ; “… İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan 28.01.2014 tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.” şeklindeki dilekçesi ile iş sözleşmesine son vermiştir.

Davacı “şahsi gerekçelerden ” iş sözleşmesini feshetmiş olduğundan, fesih gerekçesi ile bağlı olduğu gözetilerek haklı sebebi kanıtlaması gerekmektedir. Fesih bildiriminde belirtilen “şahsi gerekçe” ibaresinin ücretlerinin sigortaya eksik bildirilmesini, eksik ya da hiç ödenmeyen işçilik alacaklarını kapsadığı düşünülemez. Diğer taraftan, istifa dilekçesinin iradenin fesada uğratılarak düzenlendiği de ispatlanamamıştır. Hal böyle olunca, açık fesih gerekçesi karşısında, mahkeme kararında, davacının sigorta primlerinin eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması nedeniyle davacının haklı nedenle iş sözleşmesini feshettiği gerekçesi de kabul edilemez. Davacının kendi iradesi ile haklı bir neden olmaksızın iş sözleşmesini feshettiği anlaşıldığından, kıdem tazminatına yönelik alacağının reddi yerine, yazılı şekilde kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.’’

Daha fazla bilgiyi Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAN  edinebilirsiniz.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

       HİÇ YATIRILMAYAN VEYA EKSİK YATIRILAN SGK PRİMLERİ KİME ÖDENİR?

HİZMET TESPİT DAVASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com