HİZMET TESPİT DAVASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

HİZMET TESPİT DAVASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

İçerik Haritası

HİZMET TESPİT DAVASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Bodrum da faaliyet gösteren hukuk büromuzda son zamanlarda en sık karşılaştığımız sorular hizmet tespit davasına yönelik olmaktadır. Bu nedenle bu yazımızda hizmet tespit davasını özet bir şekilde anlatmaya çalıştık.

Sigorta girişi yapılmayan, hizmet sürelerine ilişkin sigorta primleri bildirilmeyen veya eksik bildirilen işçilerin sigortalı çalıştığının tespiti için açılan davaya hizmet tespit davası denir.

Bu davanın açılabilmesi için işçinin iş sözleşmesine dayalı olarak çalışması gerekmektedir. Nitekim 5510 sayılı Kanun ö 4/1-a iş sözleşmesi kapsamında bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan kişileri sigortalı olacağını kabul etmiştir.

Sigortalılık statüsünün oluşabilmesi için resmi bir şekil şartı öngörülmemiştir ancak fiilen çalışmanın ispatlanması gerekmektedir.

Ayrıca 5510 sayılı kanun 38. Maddesinin 2.fıkrasında uzun vadeli sigorta kolları için sigortalılığın 18 yaşında başlayacağını kabul etmiştir.

HİZMET TESPİT DAVASINDA DAVACI

Hizmet tespit davasında davacı işçi, vefatı halinde mirasçılarıdır. Miras hukukunda elbirliği mülkiyeti kuralları  gereği davada tüm mirasçıların yer alması gerekmektedir.

Davada tüm mirasçılar davacı olarak yer almaz ise  bu dava kamu düzenini ilgilendirdiğinden davanın reddolunmaması, yargılamaya devam edilerek  uyuşmazlığın  çözüme kavuşturulması gerektiğine dair görüşler mevcuttur.

HİZMET TESPİT DAVASINDA DAVALI

Davalı işveren olacaktır. Dava kuruma resen ihbar edilecek ve kurum davada feri müdahil olarak yer alacaktır.

Dava sadece kuruma yöneltilemez ancak işveren işçinin çalışmalarını kuruma bildirmiş ancak kurum kayıtlarında hatalı bilgiler kayıt altına alınmışa bu durumda dava kurum kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin olduğundan dava  doğrudan ve sadece kuruma yöneltilmelidir.

Kamu tüzel kişiliği aleyhine açılan davalarda, tüzel kişiliğin doğrudan hasım olarak gösterilmesi ve t tüzel kişiliği temsil eden makamın belirlenmesi gerekir.

Tüzel kişiliği sona eren şirkete dava açabilmek için öncelikle şirketin ihyası için tasfiye memuru ve Ticaret Sicilin davalı gösterilerek Asliye Ticaret Mahkemesinde ayrı bir davanın açılması gerekecektir.

Apartmanda kapıcı olarak görev alanların hizmet tespit davalarında Kat Mülikyeti Kanunu da dikkate alınarak  varsa apartman yönetimi yoksa kat malikleri davalı olarak gösterilmelidir.

Şirketin devri halinde, şirket borçlarından önceki işveren ile devralan işveren 2 yıl müteselsilen sorumlu olacağından Şirketin devri gerçekleştiyse, devirden önceki borçlar için önceki işveren ile devralan işveren müteselsil olarak sorumlu olacaklar ve dava ikisine yöneltilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

HİZMET TESPİT DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME

İş Mahkemeleridir.

HİZMET TESPİT DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

Davalının yerleşim yeri veya işçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

HİZMET TESPİT DAVASINDA  İSPAT

Hizmet tespit davasında özel ispat şartı aranmamıştır. Her türlü delil ile ispatlanabilir.

Hizmet tespit davası kamu düzenine ilişkin olduğundan hakimin resen araştırma yükümlülüğü de söz konusudur.

HİZMET TESPİT DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

Hizmet tespit davasında hak düşürücü süre 5 yıldır. Bu süre hizmetlerin geçtiği yılın sonundan başlar. Sigortalı adına işe giriş bildirgesi kuruma verilmiş ise hak düşürücü süreden bahsedilemez.

Sigortalı işten çıkışı yapıldıktan sonra işyerinde çalışmaya devam etmiş ise bu durum hak düşürücü sürenin işlemesine engel olmaz.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmeye çalışmakta ve müvekkillerin hukuki sorunlarını memnun kalabilecekleri en iyi şekilde sonuçlandırmak üzere çalışma sürdürmeye özen göstermekteyiz. Dinamik bir bakış açısı ve sürekli eğitimler ile kendimizi yenilemeye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde hukuk büromuz ;Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra iflas Hukuku, Aile Hukuku ,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Sigorta Hukuku ve diğer pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri  sunmaktayız.

SİGORTALILIK BAŞLANGICININ TESPİTİ

HİZMET TESPİT DAVASI AÇMA

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com