PROTESTO ÇEKİLMEYEN CİRANTALARA İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

PROTESTO ÇEKİLMEYEN CİRANTALARA İLAMSIZ İCRA TAKİBİ

İçerik Haritası

https://www.sevinozsekerkarabudak.av.tr/icra-ve-iflas-hukuku-2/

PROTESTO ÇEKİLMYEN CİRANTALARA GENEL  HACİZ YOLUYLA İLMASIZ İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR Mİ?

Alacaklı tarafından cirantalara usulüne uygun protesto çekilmediği durumlarda cirantalara karşı kambiyo senetlerine özgü icra takibi yapılamaz. Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren hukuk büromuz bu konuyu” Cirantalara İcra Takibi Nasıl Yapılır ? ” başlıklı yazısında ele almıştır.

Alacaklı zamanında cirantalara karşı usulüne uygun protesto çekmediyse cirantalara karşı kambiyo hukukundan kaynaklanan haklarını kaybeder ancak bu halde kambiyo senedi yazılı delil başlangıcı olacağından genel haciz yoluyla ilamsız  icra takibi yapılabilir. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

Bodrum da faaliyet gösteren hukuk büromuz bu yazımızda usulüne uygun protesto çekilmeyen cirantalara karşı kambiyo senedi yapılamayacağı ancak kambiyo senedinin bu halde yazılı delil başlangıcı olacağı ve genel  ilamsız takip yoluyla icra takibi yapılabileceğini Yargıtay kararı ile birlikte anlatıyor.

Nitekim Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin, 2020/ 4217 esas, 2022 / 242 karar, 13.01.2022 tarihli kararı şu şekildedir;

”Taraflar arasında görülen davada Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 11.09.2019 tarih ve 2017/233 E. – 2019/547 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davalının müvekkili hakkında kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlattığını, ancak takibe konu senet için ödememe protestosu keşide edilmemiş olması nedeniyle takibin müvekkili yönünden iptaline karar verildiğini, bu kez davalının aynı senede dayalı olarak ilamsız icra takibi başlattığını, 6762 sayılı TTK’nın 690. maddesi yollamasıyla 642. maddesi uyarınca ödememe protestosu keşide etmeyen hamilin cirantalara karşı müracaat hakkını kaybettiğini, müvekkiline karşı sebepsiz zenginleşme hukuksal nedenine dayanılarak da talepte bulunulamayacağını ileri sürerek, müvekkilinin ilamsız icra takibi nedeniyle davalıya borçlu olmadığının tespitine ve %20 kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin davacıya karşı kambiyo hukukundan kaynaklanan haklarını yitirdiğini, ancak dava konusu takibin ilamsız takip olduğunu, davacının borcunu ödediğini ispat etmesi gerektiğini savunarak, davanın reddini ve %20 tazminata karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılanma sonucunda, davalı dava konusu senedin hamili olup süresinde ödememe protestosu keşide etmediğinden TTK 642 uyarınca cirantaya müracaat hakkını kaybetse de davacı cirantaya karşı yazılı delil başlangıcı niteliğinde olan senede bağlı alacağını tanık dahil her türlü delil ile ispat edeceği değerlendirilmekle davalı delilleri incelenmiş olup dinlenen tanık beyanları uyarınca davacı tarafın bonodaki cirosu nedeniyle borçlu olduğu, borcun ödendiğine ilişkin herhangi bir beyan ve itiraz ileri sürmediği, keza imzaya yönelik bir itirazın olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 26,30 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 13/01/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

CİRANTALARA İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR?

 

Bodrum İcra Avukatı – İtirazın İptali Davası Nedir?

İLAMLI İCRA 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com