Bodrum İcra Avukatı – İtirazın İptali Davası Nedir?

Bodrum İcra Avukatı – İtirazın İptali Davası Nedir?

İçerik Haritası

avukat

Bodrum İcra Avukatı İtirazın İptali Davası Nedir?

İtirazın İptali Davası Nedir?

İtirazın İptali Davası, ödeme emrine itiraz etmiş olan borçlunun itirazının iptali ve icra işlemlerinin devam etmesi için takip alacaklısı  tarafından açılan bir eda davasıdır.

Bu davanın Davacısı; Takip alacaklısı  Davalısı ise takip borçlusudur.

Elinde İcra İflas Kanunu’nun 68-68a maddesinde belirtilen yazılı  belgelerden birine sahip olmayan alacaklının İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteme hakkı yoktur. Yalnızca İtirazın iptali davası açma hakkı mevcuttur. Eline İcra İflas Kanunu’nun 68-68a maddesinde belirtilen yazılı belgelerden biri bulunan takip alacaklısı ise itiraz ile duran icra işlemlerinin devamı için seçimlik hakka sahip olur;

-İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılmasını TALEP edebileceği gibi

-Genel görev ve yetki kurallarına göre; yetkili ve görevli mahkemede İtirazın İptali DAVASI açabileceklerdir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

İtirazın İptali Davasında Görevli mahkeme; genel kurallara göre belirlenir. Alacak ve takip miktarına bakılmaksızın Asliye Hukuk mahkemeleri, eğer ticari dava niteliğinde ise Asliye Ticaret Mahkemelerinde, eğer özel bir mahkemenin görevine giriyorsa o özel mahkeme örneğin Tüketici Mahkemesinin görevine giren işlerde Tüketici Mahkemeleri görevli olur. Kısaca hangi mahkemenin görevine giriyorsa o mahkeme görevli olacaktır.

Yetkili mahkemede Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun genel hükümlerine göre belirlenir ancak Yargıtay kararlarında  ilamsız icra takibinin yapıldığı yer mahkemelerinin yetkili olduğu hususu vurgulanmaktadır.

SÜRE

Alacaklı bu davayı itirazın kendisine (varsa vekiline) tebliğinden itibaren 1 yıl içinde açmalıdır. Alacaklı 1 yıl içinde itirazın iptali davası açmazsa yaptığı ilamsız takip düşer ancak alacaklının genel hükümlere göre alacağını dava etme hakkı saklıdır.

YARGILAMA USULÜ

Genel hükümlere tabidir. Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap ve ikinci cevap aşamaları bulunur.

Borçlu icra takibine yapmış olduğu itirazlarla bağlı olmayıp bütün itirazlarını cevap ve ikinci cevap dilekçesinde sunmalıdır. Aksi halde cevap ve ikinci cevap dilekçesinde sunmadığı icra takibine itirazında belirttiği husus itirazın iptali davasına bakan mahkemece kendiliğinden inceleme konusu yapılmayacaktır. Bunun istisnası zamanaşımı defidir.

İspat yükü davacıya ait olup her iki tarafta iddialarını her türlü yasal delil ile ispat edebilir.

TALEPLER

Davacı alacaklı itiraz ile duran icra takibinin devamı için itirazın iptalini ve borçlunun icra inkar tazminatı ödemesini isteyebilir.

Davalı borçlu ise itirazın iptali davasının reddini ve alacaklının kötü niyet tazminatı ödemesini talep edebilir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ SONUÇLARI

İtirazın iptali davası adından da anlaşıldığı üzere bir dava olduğundan kesin hüküm teşkil eder.

a) Mahkeme İtirazın iptali davasının reddine karar  verildi;                       

-Kararın kesinleşmesi ile icra takibi iptal edilmiş olur.

Takip konusu alacağın mevcut olmadığı kesin hüküm olarak tespit edilmiş olur. Alacaklı borçluya karşı aynı alacaktan dolayı yeni bir alacak

davası açamaz.

-Mahkeme alacaklının kötü niyetle icra takibinde bulunduğu ve itirazın iptali davası açtığına kanaat ederse alacaklıyı borçluya karşı alacağın yüzde 20 sinden az olmamak üzere kötü niyet tazminatı ödemeye mahkum eder.

b)Mahkeme İtirazın iptali davasının kabulüne karar verdi

-Alacaklı  Mahkemenin itirazın iptaline yönelik kararını İcra Dairesi’ne vererek durmuş olan İlamsız İcra takibine devam edilmesini isteyebilir.

-Alacaklı borçlunun icra inkar tazminatı ödemesini talep ettiyse mahkeme hüküm altına alınan alacağın yüzde yirmisinden az olmayacak şekilde borçluyu icra inkar tazminatına hükmedebilir. Mahkemece borçlunun icra inkar tazminatına hükmedilebilmesi için alacaklı tarafından  talep edilmiş olması ve borçlu tarafından yapılan  itirazın haksız olması gerekir.

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka  web sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Bu içerik bilgi vermek amaçlı olup dilekçeler içerisinde kullanılabilir.  Her somut olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden alanında uzman bir avukattan ofiste danışmanlık alınması gereklidir. Fazla Bilgi için 

0530 434 48 48 arayabilirsiniz.

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com