KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ TALEBİ

KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ TALEBİ

İçerik Haritası

KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ TALEBİ HANGİ HALLERDE SÖZ KONUSU OLUR? 

Bodrum’da Kat Mülkiyeti hususunda uyuşmazlıklarda çeşitli dava ve uyuşmazlıklarla hukuk bürosu olarak karşılaşmaktayız. Bu hususta bilinmeyen ancak önemli bir yaptırım olan kat mülkiyetinin devri talebi hususunda kısaca bilgi vereceğiz.

Mülkiyetin devrini talep etme sadece kat maliklerin açabileceği bir davadır. KMK uyarınca düzenlenen borç ve yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde açılabilecek bir dava olduğu gibi Türk Medeni Kanununun komşuluk hukukuna ilişkin hükümlerinin ihlali veya dürüstlük kurallarına aykırı davranılması da bu davalara konu edilebilir.

Bu aykırılıklar kat malikleri için artık çekilmez bir hal almış olması şarttır. Bu mülkiyetin devrini talep etme hususunda kat maliklerininin arsa ve sayı çoğunluğunun sağlanması gerekir. Mülkiyetinin devri talep eden taşınmaz için belirlenen bedelin depo edilmesi gerekmektedir. Kat maliklerinin almış olduğu karar sonrasında dava açılmasına karar verilmiş ise tek bir kat maliki de dava açabilir, ya da birden fazla kat maliki birlikte de dava açabileceklerdir. Kat maliklerin dava açma hususunda aranan sayı şartını yerine getirmesi yeterli değildir. Yargılama sırasında hakim alınan kararın ne kadar doğru olduğunu denetleyecektir.

Eğer  uyulması  istenilen borç ve yükümlülüklere uymayan kiracı veya taşınmazdan sürekli surette faydalananlardan kaynaklanıyor ve diğer malikler için çekilmez hale gelmesinde bağımsız bölüm kat malikini sorumlu tutmamak yasal düzenleme dikkate alındığında mümkün değildir. Ancak bu durumda bağımsız bölümden devamlı olarak faydalanan kimselerden kaynaklanmakta olduğunda bu kimselerin taşınmazdan tahliyesinin istenilmesi yeterli olacağı kanaatindeyiz.

KMK MADDE 25 ; 

Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bö- lümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.

HER HALDE ÇEKİLMEZLİK OLDUĞU KABUL EDİLEN HALLER ; 

1) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;

2) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;

3) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.

DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR? 

(Değişik dördüncü fıkra: 14/11/2007-5711/12 md.) Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer. 


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmeye çalışmakta ve müvekkillerin hukuki sorunlarını memnun kalabilecekleri en iyi şekilde sonuçlandırmak üzere çalışma sürdürmeye özen göstermekteyiz. Dinamik bir bakış açısı ve sürekli eğitimler ile kendimizi yenilemeye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde hukuk büromuz ;Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra iflas Hukuku, Aile Hukuku ,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Sigorta Hukuku ve diğer pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri  sunmaktayız.

YÖNETİM PLANI NEDİR İÇİN TIKLAYINIZ. 

ORTAK ALANA MÜDAHALE İÇİN TIKLAYINIZ.

ORTAK ALANLARA MÜDEHALE

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com