EVLİLİKTE DUYGUSAL ŞİDDET

EVLİLİKTE DUYGUSAL ŞİDDET

İçerik Haritası

EVLİLİK BİRLİĞİNİN DUYGUSAL ŞİDDET SEBEBİ İLE SARSILMASI

TMK M. 166 F. I

Evlilik birliğinin sarsılması

Madde 166 – Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmışolursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

 

Boşanma sebepleri mutlak boşanma sebepleri ve nisbi boşanma sebepleri olmak üzere ve özel boşanma sebepler ve genel boşanma sebepleri olmak üzere boşanma sebepleri ayrılmaktadır. Mutlak boşanma sebeplerine ilişkin yazımız için tıklayınız.

Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebepleri arasında genel olarak şu sebepler gösterilebilmektedir. Eğer aşağıdaki sebeplerden biri evliliğinizde mevcutsa mutlaka Aile Hukukunda uzman avukata ofisinde danışarak evliliğiniz hakkında hukuki danışmanlık almanızı öneririz.

  1. DUYGUSAL ŞİDDETLE EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEPLERİ ARASINDA

1a. KÜÇÜLTÜCÜ DAVRANMAK ( KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ HAREKETLERDE BULUNMAK)  ; Eşlerin birbirlerinin kilosu ile alay etmek, organları hakkında alaycı ve küçük düşürücü ifadeler kullanmak, eşlerin birbirlerinin görüntüsü hakkında alay etmek, eşlerin bunları birbirlerine karşı yapabileceği gibi toplum içerisinde gerçekleştirmesi de yine evlilik birliğinin sarsılması sebepleri arasında sayılılabilir.

Aşağılamak  da küçültücü davranışlar arasındadır. Aşağılamak eylemi  farklı şekillerde gerçekleşebilir. Ekonomik olarak aşağılama da bulunmak, Fiziksel olarak aşağılaması, cinsel olarak aşağılama da bulunmak, duygusal anlamda aşağılama da bulunmak veya sosyal anlamla aşağılamada bulunmak olarak sayılabilir.

Yine  eşin diğer eşe tükürmesi, küçümsemesi, eşin görüntüsünü veya yaptıklaırını beğenmemesi, eşi bir başkası ile kıyaslaması, eşler arasındaki sırları eşlerden birinin açıklamış olması, bu sırların aile sırları olabileceği gibi eşler arasında mahrem kabul edilen yatak odası sırlarının paylaşılması, evlilik içerisinde yaşanan ve eşler arasında yaşanılan olayların yani evlilik sırlarının paylaşılması evlilik birliğinin sarsılması sebepleri arasında sayılacak sebeplerdendir.

Eşin bir başkasıyla ilişkisi olduğuna dair dedikodu çıkarmak ve başkası ile eşini yakaladığına dair dedikoduları çevrede yaymak, erkek eşin kadın eş hakkında bakire olmadığı hakkında dedikodusunun yapılması, eşin diğer eşe iftira atması, eşler arasında hırsızlık yapılması, eşin diğer eş hakkında kendisine yakıştırmadığını söylemesi, bir eşin diğer eşin haberi olmadan ve ihtiyacı olmadan yardım toplaması gibi davranışlarda bulunan eşe karşı diğer eşin evliliğinin kendisinden bu evliliğin devamının beklenemeyecek hal almış olması halinde boşanma sebebinin varlığından bahsedilir.

1b.SUÇLAYICI DAVRANMAK ;Müşterek çocuğun kendisinden olmadığı konusunda suçlayıcı davranmak, hırsızlıkla suçlamak, kızın bakire olmadığı hususunda kızı suçlamak, eşin kötü yolda olduğu iddiasında olmak ve suçlamak, eşin sadakatsiz davrandığı iddiasında ve suçlamasında bulunmak, sapık ilişkiler ile eşi suçlamak, cinsellikte iktidarsızlıkla suçlamak, eşin başkasıyla ilgilendiği suçlamasında bulunmak, güven sarsıcı davranışlarda bulunmak, aldatmakla suçlamak gibi suçlamalarda bulunmak.

1c.HAKARETTE BULUNMAK ; Eşe karşı hakaret etmek, müşterek çocuğa veya üvey çocuğa hakaret etmek, eşin ailesine karşı hakaret içeren söz ve davranışlarda bulunmak

1d.SEVGİSİZ DAVRANMAK ; Eşini sevmediğinin söylenmesi, eşin başkasını sevdiğini söylemesi, eşini beğenmediğini söylemesi, eşinden bıktığını, sıkıldığını söylemesi,eşinden tiksindiğini, soğuduğunu söylemesi, eşini ve evliliği istemediğini söylemesi, eşine karşı ısınamadığını söylemek, evliliği istemediğini, evlilikten sıkıldığını söylemesi, evliliğe ısınmadığını söylemesi, müşterek çocuklar arasında ayrımcı davranışlar içerisinde bulunmak, eşine karşı “ Nerden evlendim seninle, keşke seninle evlenmeseydim, seninle evlendiğime pişmanım” gibi pişmanlık içeren sözler sarf etmek .

1e. BASKICI DAVRANMAK ; Eşe karşı aşırıya kaçan kıskançlık gösterilmesi, bu kıskançlık nedeni ile veya farklı bahanelerle başkaları ile görüştürmemek, eşin çocuklar ile görüşmesinin engellenmesi, eşin ailesi ile görüşülmesinin engellenmesi veya kısıtlanması, eşin komşuları, arkadaşları , yakınları ve hatta daha ilerisi kimse ile görüştürülmemesi, telefon ile iletişim kurulmasının, görüşülmesinin engellenmesi, eşini tehdit etmek “ Bak ben sana neler yapacağım, görüşürsen, … yaparsan ,,, şuraya gidersen bacaklarını kırarım, seni öldürürüm, çocuklarına hasret bırakırım …” gibi sözler sarf etmek, tehdidin eşe , çocuklara ve ailelere yönelik gerçekleştirilmesi,  eşin başkasının yanına, akrabaları yanına,  aile evine, bayram bahanesi, hamilelik süreci, doğum sonrası gibi dönemlerde eşin uzaklaştırılması, eşin eve alınmaması, eşin eve girmesinin engellenmesi (kilit değiştirilmesi), eşin, çocukların veya eşinin ailesinin evden kovulması,eşin eşyalarını kapı önüne çıkarılması, eşyaların dışarı atılması, eşyaların başkasının yanına veya çöpe atmak, yurt dışında eşi yanında götürmemek, evlilik içerisinde baskıcı davranmak, ortak konut olan evi veya ev bağışlamak için baskı yapmak, eşinin ailesinden yardım almak, para istemek için eşe baskı yapmak, eşin ailesi ile vakit geçirmek mecburiyetinde bulunmak üzere baskı yapmak, üvey çocuğa karşı kötü muamele de bulunmak, üvey çocuğu istemediğini söylemek, üvey çocuğa gerekli bakımı, özeni ve ilgiyi göstermemek, eşi, çocukları hürriyetinden yoksun bırakmak, korkutmak gibi.

1f. İLGİSİZ DAVRANMAK ;Çocuklara ve eşe karşı ilgisiz davranmak, eşin hamilelik sürecinde yalnız bırakmak, doğumu ile ilgilenmemek, eşi veya çocukları arabasına almamak, eşin atandığı yere ailesini götürmemek, eşe karşı ilgisiz davranışlarda bulunmak, gece hayatına düşkünlük, sürekli olarak eve geç gelmek, ayrı yataklarda yatmak, ayrı odalarda kalmak , çocukların ve eşin hastalığı, tedavisi ile ilgilenmemek, eşi veya çocukları hastanede yalnız bırakmak, hasta eşi hasta olması nedeni ile aile evine bırakmak, hasta eşe bakmamak, müdahalelerle ilgilenmemek, eşin evi sık sık terk etmesi, terk edişin uzun sürmesi, eve bazı geceler gelmemek, eve hiç gelinmemesi, eşin kendi sağlık sorununa ilişkin tedaviden kaçınıyor olması ( sara, ağız veya vücut kokusu, bulaşıcı hastalık, tüp bebek, cinsel sorunların giderilmesi için gerekli tedavilerden, vs) beden temizliği ile ilgilenmemek gibi ev temizliği ile ilgilenmemek gibi ilgisiz davranışlar.

1g. DIŞLAYICI DAVRANIŞLAR ; Gebeliği zorla sonlandırmak, gebeliğin kusurlu davranışlar ile sonlandırılması, “Evlilik bana göre bir şey değil.” Gibi tabirlerle evliliğin kendisine göre olmadığı hususunda söylemlerde bulunmak, eşin fotoğrafını yırtmak, eşe başkaları yanında söz hakkı vermemek , konuşmasına izin vermemek, sebep olmaksızın intihara kalkışmak, eşe ve evliliğe karşı sorumlulukları yerine getirmeye engel olacak kadar kahvehanelerde takılmak, eşe çocuk göstermemek, eşin bakıma muhtaç anne ve babasını istemediğini söylemek, eş çocuk istemesine rağmen tüp bebek tedavisinden kaçınmak, hamile olan eşin hamile olduğunu gizlemesi.

1h.GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLAR ;Eşin haberi ve bilgisi olmadan, rızası ve düşüncesi alınmadan gebelik sonlandırma, hamile değilken eşine karşı hamile olduğu yalanı ile hamile olduğuna inandırmak, başkasına ait fotoğrafın eş tarafından saklanması,( bu fotoğraf eski sevgili veya nişanlıya veya eşe ait olabilir) eski sevgiliyi, nişanlıyı veya eşi unutamadığını söylemek, başkası ile evleneceğini söylemek, İstenilmediği halde başkasıyla birlikte çalışmak, başkası ile duygusal ilişki kurmak gibi.

1ı. EVLİLİK BİRLİĞİNİN GÖREVLERİNE AYKIRI DAVRANIŞLARDA BULUNMAK; Evlilik birliği mutluluğunu sağlanması için eşin kendisinden beklenilen görev, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi, çocuklara gerekli özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, eşlerin birlikte yaşama yükümlülüğünü eşlerden birinin yerine getirmemesi, eşlerin birbirlerine karşı yardım yükümlülükleri mevcut olup buna aykırı davranışlarda bulunulması, evlilikteki giderlere katılım sağlanmaması sayılabilir.

DUYGUSAL ŞİDDET SEBEPLERİ ARASINDA YUKARIDA KISACA BAHSEDİLEN VE ÖRNEK GÖSTERİLEN DAVRANIŞLAR DIŞINDA HAL VE ŞARTLARA GÖRE HER OLAY DEĞERLENDİRİLİR VE BU SEBEPLER ÇOĞALTILABİLİR. BİR SEBEP DUYGUSAL ŞİDDET OLABİLDİĞİ GİBİ DİĞER ŞİDDET TÜRLERİ İÇERİSİNDE DE SAYILABİLİR. FİZİKSEL OLMASA DAHİ DUYGUSAL ANLAMDA KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜZÜ, DIŞLANDIĞINIZI, İLGİSİZ BIRAKILDIĞINIZI GİBİ GEREKÇELERLE BOŞANMAYI DÜŞÜNÜYORSANIZ MUTLAKA BİR AVUKATTAN HUKUKİ DESTEK ALMALISINIZ.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmeye çalışmakta ve müvekkillerin hukuki sorunlarını memnun kalabilecekleri en iyi şekilde sonuçlandırmak üzere çalışma sürdürmeye özen göstermekteyiz. Dinamik bir bakış açısı ve sürekli eğitimler ile kendimizi yenilemeye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde hukuk büromuz ;Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra iflas Hukuku, Aile Hukuku ,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Sigorta Hukuku ve diğer pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri  sunmaktayız.

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com