MUTLAK BOŞANMA SEBEBİ İLE BOŞANMA

MUTLAK BOŞANMA SEBEBİ İLE BOŞANMA

İçerik Haritası

MUTLAK BOŞANMA SEBEBİ İLE BOŞANMA KARARI VERİLDİYSE GENEL BOŞANMA NEDENLERİ ARAŞTIRILMAZ

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri mutlak ve nispi olarak ikiye ayrılmıştır. Mutlak boşanma sebepleri ; zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış, terk, anlaşmalı boşanma şeklinde sayılabilir. Nispi boşanma sebebine ise evlilik birliğinin temelinden sarsılması, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri örnek gösterilebilir. Mutlak boşanma sebebinin varlığı halinde bu sebebin evlilik birliğine yarattığı etki araştırılmaz. Yani mutlak boşanma sebebi var ise evlilik birliği taraflar için çekilmez bir hale geldiği kabul edilir. Nispi boşanma sebeplerinin varlığında ise bu sebebin evlilik birliğine ne tür bir etki yarattığı, tarafların boşanmalarına karar verilebilecek kadar evliliğe etki edip etmediği araştırılır.

Boşanma davaları terditli olarak açılabilmektedir. Örneğin öncelikli olarak mutlak boşanma nedeni olan zina nedeni ile tarafların boşanmalarına karar verilmesi, bu talebimiz kabul görmez ise evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesi istemli terditli yani kademeli davalar açılabilmektedir. Bu durumda hakim önce mutlak boşanma sebebinin var olup olmadığını araştıracak, bu sebep var ise tarafların boşanmalarına karar verecektir. Eğer dava dilekçesinde dayanılan mutlak boşanma nedeni yoksa dava dilekçesinde dayanılan diğer sebeplerin var olup olmadığını inceleyecektir.

T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi’nin 2019/ 6633 esas,  2020 / 443 Karar,  28.01.2020 tarihli kararı’ ‘’…Davacı kadın öncelikle zina (TMK m. 161) kabul edilmediği takdirde evlilik birliğinin sarsılması sebeplerine (TMK m. 166/1) dayalı olarak boşanma talebinde bulunmuş mahkemece kadının zina hukuki sebebine dayalı olarak boşanma talebinin reddine, TMK 166/1. maddesi uyarınca ise davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Hüküm davacı kadın tarafından, zina hukuki sebebine dayalı olarak kabul edilmemesi, kusur belirlemesi ve tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmiş olup Dairemizin 2016/14658 esas ve 2018/1859 karar sayılı bozma ilamı ile “Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere; davalı erkeğin, evlilik devam ederken yabancı uyruklu bir kadın ile ilişkisinin olduğunu, eşine karşı sadakatsiz davrandığını ancak zinanın dava tarihinde devam ettiğinin ve halen sürdüğüne ilişkin kesin kanıtlar bulunmadığı belirtilerek, kadının zina davasını ispatlayamadığı kabul edilmiş ise de, gerek tanık olarak dinlenen ortak çocuk Altay, gerek ise diğer tanık …’ın beyanları dikkate alındığında davalı erkeğin dava açıldığı tarihe kadar başka bir kadınla yaşamaya devam ettiği davacı tarafından dosyaya sunulan fotoğraflardan ve tanık anlatımlarıyla anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı kadının zinaya dayalı boşanma davasını ispatladığının kabulü gerekir. O halde davacı kadının zinaya dayalı (TMK m. 161) boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmadığı ” gerekçesi ile bozulmuş, bozma sebebine göre davalı erkeğin yeniden hüküm kurulması gerekli hale gelen kadının boşanma davasının kusur belirlemesi ve fer’ilerine yönelik temyiz itirazları ile kadının mahkemece kendisine yüklenen kusur ve tazminat miktarlarına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

 

Mahkemece; bozma sonrasında “Davanın her iki boşanma sebebi yönünden kabulü ile, TMK m. 161 ve 166/1 maddeleri gereğince davalının subut bulan zinası ve evlilik birliğinin güven sarsıcı davranış ve sadakatsizlik sebebiyle temelinden sarsılması” nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Davacı kadın öncelikle zina (TMK m. 161) kabul edilmediği takdirde evlilik birliğinin sarsılması sebeplerine (TMK m. 166/1) dayalı olarak boşanma talebinde bulunmuştur. Zina, mutlak boşanma sebebidir. Zina vakıasının gerçekleşmesi halinde boşanma sebebi gerçekleşmiş sayılır. Zina, olmadığı takdirde evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine kademeli olarak dayanılmış ise; zinanın ispatlanması halinde, bu sebeple boşanma kararı verilmesi gerekir. Böyle bir durumda artık genel boşanma sebebinin şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaz ve bununla ilgili ayrıca bir hüküm oluşturulması da gerekmez. Hal böyleyken, mahkemece bozma ilamımıza uyularak yapılan yargılama sonucunda sadece TMK.m.161 uyarınca boşanma kararı verilmesi gerekirken TMK m. 166/1 uyarınca da boşanma kararı verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir…..’’


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir.Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA  DAVASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

6284 SAYILI KANUNA GÖRE HAKİM TARAFINDAN VERİLEBİLECEK TEDBİRLER

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com