ESKİ SEVGİLİYİ/NİŞANLIYI UNUTAMAMAK

ESKİ SEVGİLİYİ/NİŞANLIYI UNUTAMAMAK

İçerik Haritası

ESKİ SEVGİLİYİ/NİŞANLIYI UNUTAMAMAK, FOTOĞRAFLARINI SAKLAMAK BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

 Evlilik iki kişi arasında kurulan, maddi ve manevi birlikteliği barındıran çok önemli bir ortaklıktır. Evlilik manevi birlikteliğin çok önem arz ettiği bir ortaklık olması sebebiyle de birçok sebepten dolayı sona erebilmektedir.

Boşanma sebepleri genel ve özel sebepler olarak düzenlenmiş olup genel boşanma sebeplerinden bir tanesi de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinin 1. Fıkrası ‘  Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir’’ şeklinde düzenlenmiş olup Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması, boşanma davalarına en çok dayanak gösterilen  boşanma sebebidir.

Evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olaylar çok fazladır. Bir eşin diğer eşle alay etmesi, küçük düşürmesi, azarlaması, güven sarsı davranışlarla suçlaması, başkasını sevdiğini söylemesi, eşlerden birinin başka biri ile görüşmesi, ilgisizlik, aşırı kıskançlık,  eve geç saatlerde gelmesi, borçlarını ödememesi, eşlerden birinin diğerine başkası ile evleneceğini söylemesi vb. bir sürü sebep evlilik birliğinin sarsılmasına neden olabilmektedir.

Peki eski sevgiliyi/nişanlıyı unutamamak, fotoğraflarını saklamak boşanma sebebi kabul edilebilir mi?

Yargıtayın aşağıda yer verdiğimiz kararlından da anlaşılacağı üzere eşlerden birinin eski sevgilisini, nişanlısını veya eşini unutamaması ve/veya fotoğraflarını saklaması evlilik birliğini sarsılmasına neden olmaktadır. Bu tür olayların duygusal şiddet niteliğinde olduğunun, diğer eş için güven sarsıcı hareketler olduğunun da kabulü mümkündür.

Konuya ilişkin Yargıtay Kararları şu şekildedir;

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2015/13174 esas,  2016/7066 karar numaralı, 07.04.2016 tarihli kararı‘’…Mahkemece, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkek ağır kusurlu kabul edilmiş ve buna bağlı olarak davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş ise de, yapılan tahkikat ve toplanan delillerden; davacı kadının eski sevgilisini unutamadığını beyan ettiği, buna karşılık, davalı erkeğin ise manevi bağımsızlığı olan konut teminine yanaşmadığı anlaşılmaktadır. Davalı erkeğin davacı kadının babasını çağırıp evden göndermesi ve eşini küçümsediğine dair tanık beyanlarının ise davacı kadın ve babasından duyuma dayalı olduğu sabittir. Bu durumda boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit derecede kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde mahkemece, eşit kusurlu davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata (TMK m. 174/1-2) hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA,…’’ şeklindedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2012/9686 esas, 2012/30250 karar, 13.12.2012 tarihli kararı ‘’…Yapılan soruşturma, toplanan delillerle “evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda eşine ve kayınvalidesine sık sık hakaret eden, eski nişanlısının fotoğrafı saklayarak eşinin güveninin sarsılmasına neden olan davacı-karşılık davalı kadın ile birlik görevlerini yerine getirmeyen, annesinin evlilik birliğine müdahalesine tepkisiz kalan davalı-karşılık davacı kocanın kusurlu olduğu” anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında “her iki taraf da” dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, her iki boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya (TMK.md. 166/l) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile her iki davanın reddi doğru bulunmamıştır. SONUÇ: Temyiz konu hükmün yukarıda gösterilen sebeplerle BOZULMASINA,…’’ Şeklindedir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

BAŞKASI İLE EVLENECEĞİNİ SÖYLEMEK

KISKANÇLIK NEDENİ İLE BOŞANMA

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com