BODRUM AVUKAT-DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA FAİZ VE TALEP ARTIRIMI

BODRUM AVUKAT-DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA FAİZ VE TALEP ARTIRIMI

İçerik Haritası

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA FAİZ VE TALEP ARTIRIMI

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişin yaşarken destek verdiği kişiler tarafından   desteğin sona ermesi nedeniyle talep ettikleri bir maddi tazminat türüdür. Destekten yoksun kalma tazminatının ne olduğunu, kimlerin talep edebileceğini ‘’Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?’’ başlıklı yazımızda anlatmıştık. Bu yazımızda destekten yoksun kalma tazminatı hususunda detay bazı bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Faiz

Destekten yoksun kalma tazminatını talep edilirken  genel olarak olayın yaşandığı tarihinden itibaren işleyecek olan yasal faizi ile birlikte talep edilmektedir. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz

Destekten yoksun kalma tazminatı ile birlikte istenecek manevi tazminat içinde bu kural geçerlidir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Mi Açılmalıdır?

Destekten yoksun kalma tazminatında, uğranılan zarar ve yoksun kalınan tazminat miktarını tam olarak tespit edilmesi bilirkişi incelemesi sonucunda belirlenecek olduğundan belirsiz alacak davasıdır. Destekten yosun kalma tazminatı talep edilirken talep artırım hakkı saklı tutulmalı bilirkişi incelemesinden sonra talep artırım dilekçesi ile talep artırılmalıdır. Daha fazla bilgiyi Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAN  edinebilirsiniz.

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 2021/ 18629 esas, 2022 / 14999 karar, 21.11.2022 tarihli kararı ‘’Davacı vekili; davalının trafik sigortacısı olduğu aracı sevk ve idare eden davacının oğlu …’ın yaptığı tek taraflı kaza sonucunda öldüğünü, davacının ölenin desteğinden yoksun kaldığını belirterek, belirsiz alacak davası olarak açtıkları davada şimdilik 41.000,00 TL tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili; alacağın zamanaşımına uğradığını, destek kazada tam kusurlu olduğundan zararın teminat dışı olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından; davaya konu edilen kazada davacı desteğinin tam kusurlu olduğu ve bu kusurun davacıya yansıyacağı, desteğin kusuruna denk gelen tazminat taleplerinin sigorta teminatı dışında olduğu gerekçesiyle, davanın reddine dair verilen karara davacı vekili tarafından yapılan itiraz üzerine, İtiraz Hakem Heyeti tarafından, davacı vekilinin itirazının reddine karar verilmiş; karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazası sonucu oluşan ölüm nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. İtiraz Hakem Heyeti tarafından, desteğin tam kusuruyla gerçekleşen tek taraflı kazada haksız fiilden bahsedilemeyeceği, desteğin kusuru oranında tazminattan indirim yapılmasının TMK’nın 2. maddesi gereği zorunlu olduğu ve davalının zarardan sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Yeni Genel Şartları 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genel şartların C.10. maddesi ile 12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Genel Şartlar’ın C.11. maddesine göre; yeni genel şartlar, genel şartların yürürlük tarihi olan 01/06/2015 tarihinden sonra akdedilmiş sözleşmelere uygulanacaktır.Somut olayda; desteğin sürücüsü olduğu araç ile seyri sırasında 30/11/2011 tarihinde meydana gelen kaza sonucu vefat ettiği ve davaya konu kazayı kapsayan trafik sigorta poliçesinin davalı tarafından düzenlendiği görülmektedir. Davacı baba, kazada hayatını kaybeden ve tam kusurlu olansürücü desteğin idaresindeki aracın trafik sigortacısından destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmuştur.
Davalıya husumet yöneltilmesine neden olan kazanın tarihi 30/11/2011 olup, davalının sorumluluğunun kapsamı ise 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları’na göre değil, 12/08/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenecektir.
01/06/2015 tarihli yeni … Genel Şartları’nın yürürlüğünden önce meydana gelen trafik kazalarındaki ölümler bakımından, HGK’nın 15/06/2011 gün ve 2011/17-142 Esas-411 Karar, HGK’nın 22/02/2012 gün 2011/17-787 Esas – 2012/92 Karar, HGK’nın 16/01/2013 gün ve 2012/17-1491 Esas – 2013/74 Karar sayılı ilamlarında vurgulandığı üzere, davacının talebinin ve iddia ettiği zararın ölenin mirasçısı sıfatına değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatına dayandığı; davacının ölenin mirasçısı sıfatına dayanmayan ve doğrudan kendisi üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki desteğin kusurunun davacıya yansıtılamayacağı ilkeleri gözetilmelidir.
Bu sebeplerle; desteğin davaya konu trafik kazasındaki kusurunun davacının talep ettiği destekten yoksun kalma tazminatına etki etmeyeceği de dikkate alınarak, davalının tazminattan sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı biçimde karar verilmesi bozmayı gerekmiştir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İtiraz Hakem Heyeti kararının BOZULMASINA;’’şeklindedir.

Bodrum Avukat- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

TAZMİNAT DAVASINDA ZAMANAŞIMI

HAKSIZ FİİL

 

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com