BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRAKİ VAKIALAR KUSUR OLARAK YÜKLENEBİLİR Mİ?

BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRAKİ VAKIALAR KUSUR OLARAK YÜKLENEBİLİR Mİ?

İçerik Haritası

BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRAKİ VAKIALAR KUSUR OLARAK YÜKLENEBİLİR Mİ?

Maddi tazminata hükmedilebilmesi için gerekli olan koşullar Boşanma Davasında Maddi Tazminat Başlıklı yazımızda anlatılmıştır. Bu yazımızda boşanma davası açıldıktan sonra gerçekleşen vakıaların boşanma davasında kusur olarak yüklenip yüklenemeyeceği incelenecektir.

Boşanma davasında maddi tazminata hükmedilebilmesinin koşullarından bir tanesi; maddi tazminat talebinde bulunan kişinin kusursuz yada daha az kusurlu olması, maddi tazminata hükmedilmesi istenen kişinin ise daha ağır kusurlu olması gerektiğidir. Bu nedenle boşanma davasının mali sonuçlarından biri olan maddi tazminat için kusur önemli ve incelenmesi gereken bir şarttır.

Taraflara kusur olarak yüklenecek hususların boşanma davasının açılmasına neden olan vakıalar olması gerekir.  Boşanma davası açıldıktan sonra gerçekleşen vakıalar  boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez.

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2020/4002 esas, 2020/5193 karar, 02.11.2020 tarihli kararı  ‘’…Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle boşanma davasının açılmasından sonra yaşanan “Kilit değiştirme” vakıasının davacı kadına kusur olarak yüklenemeyeceğinin ve bu nedenle davalı erkeğin boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen olaylarda tam kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, davalı erkeğin tüm; davacı kadının ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir….’’ Şeklindedir.

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi’nin  2018/4441 esas, 2019/6576 karar, 22.05.2019 tarihli kararı ise ‘’… Yapılan yargılama ve toplanan delillerden ıslah dilekçesi ile iddia edilen zina vakıasının yargılamanın devamı sırasında davacı-karşı davalı erkek tarafından açılan dava tarihinden sonra 04.12.2015 tarihinde gerçekleşen bir olaya ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Her dava açıldığı tarihteki koşullara tabi olup dava tarihinden sonra meydana gelen olaylar eldeki boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez. Bu sebeple, davacı ıslah yoluyla, dayandığı vakıaları değiştirebilir veya davaya yeni vakıaları dahil edebilir ise de, boşanma davasının devamı sırasında işlendiği iddia olunan zina fiilinin veya başkaca bir kusurlu davranışın ıslah yoluyla olsa dahi eldeki boşanma davasında davalı-karşı davacı kadına kusur olarak yüklenmesi ve davanın bu sebeple kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Açıklanan sebeplerle, davacı-karşı davalı erkeğin zina (TMK m. 161) hukuki sebebine dayalı boşanma davasının reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir…’’ şeklindedir.

YARGITAY 2.Hukuk Dairesi ‘nin  2020/ 4873 esas, 2020 / 5755 karar, 16.11.2020 tarihli kararı ‘’ Her ne kadar davacı erkek tarafından usulüne uygun dilekçeler aşamasında dayanılan telefon yazışmalarıyla kadının erkeğe hakaret ve tehdit ettiği anlaşılmakta ise de bu yazışmaların hangi tarihte yapıldığının dosyaya sunulan ekran görüntülerinden anlaşılmadığı, yine dosya içinde çözümü yaptırılan cd’nin, kayıt tarihi ile çözümlenen metinlerin incelenmesinde ise taraflar arasında geçen konuşmaların dava açıldıktan sonraya ait olduğu anlaşılmaktadır..Her dava açıldığı tarihteki koşullara tabi olup dava, tarihinden sonra meydana gelen olaylar eldeki boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez. Bu sebeple tarihi belli olmayan telefon yazışmaları ile cd çözümlerinde geçen hakaret ve tehdit vakıalarının kadına kusur olarak yüklenmesi ve davanın bu sebeple kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Açıklanan sebeplerle, davacı erkeğin boşanma davasının reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir…’’şeklindedir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60 


MUSKA YAPTIRMAK BOŞANMA NEDENİ MİDİR?

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com