BODRUM İŞ HUKUKU AVUKAT- İŞÇİ ALACAKLARINDA KISA BİLGİLER

BODRUM İŞ HUKUKU AVUKAT- İŞÇİ ALACAKLARINDA KISA BİLGİLER

İçerik Haritası

 ÜCRET, FAZLA ÇALIŞMA, HAFTA TATİLİ, GENEL TATİL ALACAĞI VE YILLIK İZİN HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 

ÜCRETE İLİŞKİN ÖNEMLİ   BİLGİLER

Ücret en geç ayda bir ödenir.

Ücret, kısmi çalışmalar hariç asgari ücretten az olamaz.

İş sözleşmesinin sona ermesiyle, işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan parayla ölçülebilir nitelikte olan menfaatlerin tam olarak ödenmesi zorunludur.

Zamanaşımı 5 yıldır. Zamanaşımı süresi alacak doğduğu andan itibaren başlar.

Ücret alacağında faiz mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.  İşvereninin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda taleple bağlı olarak temerrüt tarihinde itibaren, bunun dışında kalan hallerde eğer davamız kısmi dava şeklinde açılmışsa dava tarihinden itibaren veya davanızı ıslah etmiş iseniz ıslah tarihinden itibaren talep edilen miktarla sınırlı olarak faize karar verilir.

 

Ücret alacağı olduğunun ispat yükü işçide, ücretin ödendiğine dair ispat yükü ise işverendedir.

Ücret alacağı talep edilirken, alacağın net yada brüt olarak talep edildiği mutlaka belirtilmelidir.

Ücret İş Kanunun 32. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘’Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. Yaygın görüşe göre ücretin para dışında ödenmesi mümkün değildir.

 

FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Bunu aşan çalışmalar fazla çalışma kabul edilir.

Fazla çalışma yaptığının ispat yükü işçidedir. Fazla çalışmanın ödendiğine dair ispat yükü işverendedir.

Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen tutarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazlasürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir

Fazla çalışma alacağı kanunda açıkça bir zamanaşımı süresi belirlenmemiştir ancak fazla çalışma alacağının da ücret  alacağı gibi 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu kabul edilmektedir.

Fazla çalışma  alacağında faiz mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. .  İşvereninin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda taleple bağlı olarak temerrüt tarihinde itibaren, bunun dışında kalan hallerde eğer davamız kısmi dava şeklinde açılmışsa dava tarihinden itibaren veya davanızı ıslah etmiş iseniz ıslah tarihinden itibaren talep edilen miktarla sınırlı olarak faize karar verilir.

Hakim  hakkaniyet indirimi yapabilir.

 

HAFTA TATİLİ ALACAĞINA İLİŞKİN ÖENMLİ BİLGİLER

İşçiye an az kesintisiz 24 saat dinlenme (hafta) tatili  verilmelidir. Bu dinlenilen günde işçinin ücretinden kesinti yapılamaz.

 

İşçinin hafta tatilinde çalışmış olması halinde kıyasen fazla çalışma hesabına ilişkin  yöntem uygulanır. Çalışmadığı günün karşılığı bir günlük yevmiye olarak verilmek dışında o gün çalıştığı için bir yevmiye ve fazla çalışma olarak değerlendirildiği için yüzde elli fazlasıyla alacağa hükmedilmelidir. Hakim  hakkaniyet indirimi yapabilir.

Fazla çalışma  olduğunun ispat yükü işçide, ücretin ödendiğine dair ispat yükü ise işverendedir.

Faiz olarak mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. İşvereninin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda taleple bağlı olarak temerrüt tarihinde itibaren, bunun dışında kalan hallerde eğer davamız kısmi dava şeklinde açılmışsa dava tarihinden itibaren veya davanızı ıslah etmiş iseniz ıslah tarihinden itibaren talep edilen miktarla sınırlı olarak faize karar verilir.

Hafta tatili alacağı için  kanunda açıkça bir zamanaşımı süresi belirlenmemiştir ancak hafta tatili  alacağının da ücret  alacağı gibi 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu kabul edilmektedir.

 

GENEL TATİL ALACAĞI

 

Kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

Faiz olarak mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. İşvereninin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda taleple bağlı olarak temerrüt tarihinde itibaren, bunun dışında kalan hallerde eğer davamız kısmi dava şeklinde açılmışsa dava tarihinden itibaren veya davanızı ıslah etmiş iseniz ıslah tarihinden itibaren talep edilen miktarla sınırlı olarak faize karar verilir.

Kanunda açıkça bir zamanaşımı süresi belirlenmemiştir ancak hafta tatili  alacağının da ücret  alacağı gibi 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğu kabul edilmektedir.

Çalışma yapıldığının ispat yükü işçide, ödeme yapıldığının ispat yükü işverendedir.

 

 

 

İZİN

 

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

.

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

  1. a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
  2. b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
  3. c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri  iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

 

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.

Yıllık izin dönemsel değil son ücret üzerinden hesaplanır.Hak kazanıldığı tarihlerdeki ücret dikkate alınmaz.

Yıllık izin hakkı kulanılmadığında devlet memurlarında olduğu gibi o senenin yıllık izin hakkının sona ermesi mümkün değil. Söz konusu izin süreleri birikmeye devam ediyor.

Sözleşme ilişkisi bitene kadar kullandırılması gerekir aksi halde kullanılmayan yıllık izin sürelerin tamamı alacağa dönüşür.

Yıllık izin sürelerinin hangi sürelerde kullandırılacağı işverenin yönetimi kapsamındadır. Ancak kadın işçilerde durum farklıdır. Kadın işçilerin doğum izinlerini kullandıktan sonra talep de bulunmak şartıyla 6 aya kadar ücretsiz izin hakkını işveren müdahalesi olmaksızın istediği tarihte kullanabilecektir.

818 Sayılı Borçlar Kanunu döneminde yıllık izin açısından 5 yıllık zamanaşımı var idi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunda ise zamanaşımı süresi 10 yıl olmuştur. Şayet zamanaşımı süresi olan 5 yıl dolmadan 6098 SK. Yürürlüğe girmişse 818 sayılı Borçlar Kanunu uygulanacaktır. Ancak 01.07.2012 tarihinden sonra gerçekleşen fesihlerde 10 yıllık zamanaşımı uygulanacaktır.


BODRUM İŞ HUKUKU AVUKATI – BODRUM AVUKAT 

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 

 Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmeye çalışmakta ve müvekkillerin hukuki sorunlarını memnun kalabilecekleri en iyi şekilde sonuçlandırmak üzere çalışma sürdürmeye özen göstermekteyiz. Dinamik bir bakış açısı ve sürekli eğitimler ile kendimizi yenilemeye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde hukuk büromuz ;Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra iflas Hukuku, Aile Hukuku ,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Sigorta Hukuku ve diğer pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri  sunmaktayız.

 

KIDEM TAZMİNATI NEDİR ?MEVSİMLİK İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ?

 

 

 

BODRUM İŞ HUKUKU AVUKATI – Bedelli askerlik yapanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

 

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com