KIDEM TAZMİNATI NEDİR ?MEVSİMLİK İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ?

KIDEM TAZMİNATI NEDİR ?MEVSİMLİK İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLİR Mİ?

İçerik Haritası

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı; aynı işverene ait işyeri veya işyerlerinde  belirsiz süreli iş sözleşmesi ile en az bir yıl çalışmış olan işçinin iş akdinin sona ermesi halinde almaya hak kazandığı bir tazminattır. Ancak işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş akdinin İş Kanunu’nun 25/2 maddesinde düzenlenen hallerden biriyle sona ermemiş olması gerekmektedir.

Peki İş Kanunu’nun 25. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen haller nelerdir?

İş Kanunu’nun 25/2 maddesi işverenin iş akdini haklı nedenle derhal fesih hakkı tanıyan hallerden ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri düzenlenmiştir. Yani işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için iş akdinin işverence işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle feshedilmemiş olması gerekmektedir.

İş Kanunu’nun 25/ II maddesinde sayılan haller şunlardır;

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli
vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek,
yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak
sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı
asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine
sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu
maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir
suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki
işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç
işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta
ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,
işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya
ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI

Özetle;

-İşçi aynı işverene ait işyeri veya işyerlerinde en az bir yıl çalışmış olacak,

– belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmış olacak

-İş Akdi işverence İş Kanunu’nun 25/2 maddesi dışındaki bir sebeple sona ermiş olmalıdır.

Kıdem tazminatının hesaplanmasında işçiyle yapılan iş akdinin  tarihi değil, işçinin fiilen çalışmaya başladığı  tarih sürenin başlangıcı kabul edilmektedir.

MEVSİMLİK İŞ NEDİR?

Mevsimlik İş Çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanabilir. Mevsimlik iş sözleşmesi belirli süreli yapılabileceği gibi belirsiz süreli  olarak da yapılabilir. Ancak yukarı da da belirttiğimiz üzere sadece belirsiz süreli iş akdiyle çalışan işçiler kıdem tazminatı alabileceklerinden belirli süre ile çalışan mevsimlik işçiler kıdem tazminatı alamazlar. Ancak işçi ile işveren arasında mevsimlik bir işte belirli süreli iş sözleşmesi yapılmış ve izleyen yıllarda da zincirleme mevsimlik iş sözleşmeleriyle çalışılmışsa burada iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi niteliğini kazanacaktır.

MEVSİMLİK İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANBİLİR Mİ?

Mevsimlik çalışan işçilerin çalışmadığı dönemler yani sözleşmenin askıya aldığı süreler iş sözleşmesine eklenmeyecektir. Sadece mevsimlik çalıştığı süreler göz önüne alınacak ve kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı bu süreler dikkate alınarak belirlenecektir.

Eğer bir işçi bir işverenin yanında mevsimlik işçi olarak çalıştırılmışsa ve daha sonra  aynı işverenin yanında başka bir işte çalışmışsa, bu çalışmasına mevsimlik dönemdeki kıdemi de eklenecektir.


  • Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60 
Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com