SİGORTAYA KARŞI AÇILAN DAVALARDA FAİZ VE ZARAR

SİGORTAYA KARŞI AÇILAN DAVALARDA FAİZ VE ZARAR

İçerik Haritası


Trafik kazası nedeniyle zarar gören kişinin dava açmadan önce sigortaya yazılı başvuru koşulu mevcuttur.

Bu durum 6704 sayılı Torba Yasanın 97. Maddesinde ‘’Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Sigorta şirketine başvurulurken gerekli belgelerin ve bilgilerin verilmesi çok önemlidir. Sigortacının temerrüde düşmesi için gerekli bilgi ve belgelerin verilmiş olması buna rağmen süresinde zarar görene cevap vermemiş olması gerekir.

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

SİGORTACI ZARARIN NE KADARINDAN SORUMLUDUR?

Bodrumda faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU olarak Sigortacının sorumlu olduğu zarar türlerini ‘’Sigortacının sorumlu olduğu zararlar’’ başlıklı yazımızda anlatmıştık. Bu yazımızda ise zararın ne kadarından sorumlu olduğunu anlatıyoruz.

  • Trafik kazası nedeniyle meydana gelen zararlardan ; aracın sürücüsü, sigortacısı, işleteni müteselsil olarak sorumludur. Nitekim KTK’nın 88. Maddesi de ‘’ Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.
  • Müteselsil sorumlulukta kural olarak borçlardan her biri borcun tamamından sorumludur.
  • Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez.
  • Meydana gelen kazada sigortacı kazanın tamamından sorumlu olup, sigortalısının kusurunu kendi iç ilişkilerinde öne sürebilir.
  • Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene başvurabilir (KTK M.95)
  • Kaza nedeniyle meydana gelen zarar yani tazminat tutarı poliçe limitini aşıyorsa Sigortacı poliçedeki tutarın tamamını ödeyecektir.
  • Ölen veya yaralanan kişinin kusuru varsa kusur indirimi sigortacının sorumlu olduğu tazminat limitinden değil, zararın tamamı üzerinden yapılır.
  • Hatta iki ve çok yanlı kazalarda sürücülerin ortaklaşa sorumlu oldukları durumlarda, kazaya karışan araçların Trafik sigortasını yapan her bir sigorta şirketinin, araç sürücüsünün kusuruna göre değil, ortaklaşa sorumluluk gereği, limiti aşmamak üzere zararın tamamından sorumlu olacaklardır.
  • Trafik kazasında zarar görenler, her iki aracın sigortasından yararlanabilirler.
  • Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

ÖDEME SÜRESİ VE SÜRENİN BAŞLANGICI

KTK’nın 99. Maddesi’’ Sigortacılar, hak sahibinin (DEĞİŞİK İBARE RGT: 26.04.2016 RG NO: 29695 KANUN NO: 6704/6) (KOD 1) zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarıyla belirlenen belgeleri, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

6704 Torba Yasası’nın 97. Maddesi ise ‘’Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu iki düzenleme arasında sigortacının ne zaman temerrüde düşeceği hususunda çelişki mevcut olmakla birlikte daha garanti olması için sigortacıya başvurulduktan 15 gün sonra sigortacının temerrüde düşeceği kanaatindeyiz.

SİGORTA ŞİRKETİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME

Bodrumda faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU olarak Sigortaya karşı açılacak davalarda görevli mahkemenin neresi olacağı hususunu ‘’ TRAFİK KAZASINDA SİGORTAYA AÇILAN DAVADA GÖREV’’ başlıklı yazımızda anlattığımızdan bu yazımızda çok detaylı anlatmıyoruz.
Görevli mahkeme ASLİYET TİCARET MAHKEMESİDİR.

SİGORTA ŞİRKETİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME

Burada zarar görene seçimlik hak tanınmıştır. Davacı isterse;
-SİGORTACININ MERKEZ VEYA ŞUBELERİNİN BULUNDUĞU YER
Veya
-KAZANIN VUKUU BULDUĞU YER. Mahkemesinde dava açabilir.

SİGORTAYA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA ZAMANAŞIMI

Zamanaşımı KTK’nun 109. Maddesinde düzenlenmiş olup sigortacı, araç sürücü, işeten ayrımı gözetilmeksizin düzenlenmiştir.

KTK’nun 109. Maddesi ‘’ Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır.’’ Şeklindedir.

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

SİGORTACININ SORUMLUOLDUĞU ZARARLAR

TRAFİK KAZASINDA SİGORTAYA AÇILAN DAVADA GÖREV


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com