MİRASTAN YOKSUNLUK NEDİR?

MİRASTAN YOKSUNLUK NEDİR?

İçerik Haritası

MİRASTAN YOKSUNLUK NEDİR?

Mirastan yoksunluk, kanunda sayılı belirli davranışları yapan veya yapmayan kimselerin mirasçı olmasını engelleyen ve ölüme bağlı tasarruflardan hak iddia etmesinin önüne geçen hukuki durumdur.

Mirastan yoksunluk ile mirastan çıkarılma birbiriyle karıştırılan iki hukuki kavram olmakla birlikte birbirinden farklıdır.

Farklılıklar şu şekildedir;

Mirastan yoksunluk sebepleri kanunda sayılı olarak gösterilmiş olmasına rağmen mirastan çıkarılma sebepleri kanunda genel olarak örnekleme yoluyla sayılmıştır.

Mirastan yoksunluk halleri sadece murise karşı yapılan fiileri kapsarken, mirastan çıarılma murise ve yakınlarına karşı işlenen fiilleri kapsamaktadır.

Mirastan yoksunluk yasadan doğup kendiliğinden hukuki sonuç doğurur, mirastan çıkarılma ise ölüme bağlı tasarrufla sonuç doğurur.

Benzer özellikleri;

Her ikisinde de sadece filleri yapan veya yapmayan mirastan çıkarılan ve yoksun bırakılan kişi etkilenir. Altsoyları söz konusu tasarruftan etkilenmez.

Her ikisinde de miras hakkından yoksun kalınır.Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz

Mirastan Yoksunluk Sebepleri Nelerdir?

Mirastan yoksunluk sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 578. Maddesinde şu şekilde saylmıştır;

TMK 578- Aşağıdaki kimseler, mirasçı olamayacakları gibi; ölüme bağlı tasarrufla herhangi bir hak da edinemezler:

  1. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler,
  2. Mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirenler,
  3. Mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve engelleyenler,
  4. Mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar.

Mirasta Yoksunluğun Sonuçları                  

Mirastan yoksunluk sadece yoksun olanı etkiler.

Mirastan yoksun olanın alt soyu, mirasbırakandan önce ölen kimsenin altsoyu gibi mirasçı olur.

Mitastan yoksunluk kendiliğinden hukuksal sonuç doğurur;bunun için mahkeme kararının varlığı aranmaz.

Mirastan yoksun olan kişi mirasçı olamaz, ölüme bağlı tasarruftan hak talep edemez.

Mirastan yoksun olma veraset ilamı istemeye engel oluşturmaz.

Mirastan yoksunluk, mirasbırakanın affıyla ortadan kalkar.

MİRASTAN YOKSUNLUĞUN TESPİTİ DAVASI

Mirastan yoksunluk kendiliğinden hukuksal sonuç doğurur; bunun için mahkeme kararının varlığı aranmamaktadır.

Mirastan yoksunluğun tespiti davası mirastan yoksun bırakılan kişi tarafından bu sebeplerin gerçekleşmediği iddiasıyla açılabileceği gibi; diğer mirasçılar tarafından mirasçılardan birinin mirastan yoksun bırakıldığı ve veraset ilamının buna göre düzenlenerek verilmesi istemiyle de açılabilir. Daha ziyade 2. İhtimal ağırlıklı olarak dava açılmaktadır.

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUKBÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz.

GÖREVLİ MAHKEME

Görevli mahkeme konusunda; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2009/2766 esasi 2009/7790 karar numaralı kararında ‘’mirasçılıktan yoksunluğun tespiti davalarında, mirasçılık belgesinin verilmesinde  görevli mahkemeye aittir’’ denilmişse de, güncel Yargıtay Kararları TMK m 578. Dayalı olarak açılacak davalarda ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ görevli kabul edilmektedir.

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 2016/2219 esas, 2016/8529 karar, 19.10.2016  tarihli kararı’’…Davacı, kızı olan davalı …’in kendisine şiddet uyguladığını, geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında kalbine yumruk atarak kendisini öldürmeye çalıştığını, bu sebeple davalının TMK’nın 510, 578. maddelerince mirasından yoksun edilmesini talep etmiştir… Mahkemece, davanın kabulüyle davalının davacının mirasından yoksun bırakılmasına karar verilmiştir…Hükmü, davalı temyiz etmiştir. Mahkemece, davacının davalı olan kızına karşı mirastan yoksunluğun tespiti davası açamayacağı, TMK 510. maddesi uyarınca ancak ölüme bağlı tasarrufla bu işlemi gerçekleştirebileceği gözetilmeden davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması gerekmiştir.’’


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

  BODRUM MİRAS AVUKATI – MİRASTAN FERAGAT

MİRAS HUKUKUNDA KAVRAMLAR

  BODRUM MİRAS AVUKATI – MİRASTAN FERAGAT

 

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com