BODRUM MİRAS AVUKATI – MİRASTAN FERAGAT

  BODRUM MİRAS AVUKATI – MİRASTAN FERAGAT

İçerik Haritası

BODRUM MİRAS AVUKATI

MİRASTAN FERAGAT MÜMKÜN MÜDÜR?

Mirastan feragat sözleşmesi mirasbırakan ile mirasçı arasında yapılan, mirasçının miras hakkından vazgeçmesine ilişkin olan sözleşmedir.

Feragat sözleşmesi ile mirasçı saklı pay ve miras hakkından vazgeçer. Feragat sözleşmesi, miras sözleşmesi(resmi vasiyetnamenin) şeklinde yapılması şarttır.

Mirastan feragat sözleşmeleri tek taraflı veya iki taraflı yapılabilir. Bu şu anlama gelmektedir, bir taraf miras hakkından vazgeçiyor ise bu tek taraflıdır ancak karşılıklı olarak miras haklarından vazgeçiliyor ise iki taraflı feragat sözleşmesidir. İki taraflı feragat sözleşmesine genellikle eşlerin yaptıkları örnek gösterilebilir.

Feragat sözleşmesi mirasbırakan ile saklıpaylı mirasçısı arasında yapılır. Mirasçının saklı pay ve miras hakkından vazgeçmesi sonucunu doğurur.

Mirasbırakan saklı paylı mirasçıları dışındaki yasal mirasçıları ile de feragat sözleşmesi gerçekleştirebilir ancak bu kişilerle sözleşmesi yapmasına gerek olmaksızın tek taraflı gerçekleştirebileceği vasiyetname ile yasal mirasçılarının miras paylarından dilediği gibi tasarruf edebilir.

İVAZLI  FERAGAT SÖZLEŞMESİ NEDİR ?

İvazlı feragat sözleşmelerinde mirasçı, miras hakkından bir ivaz, menfaat karşılığında vazgeçmektedir. Mirasçının miras hakkından feragat etmesi, ancak mirasbırakanın ölümünden sonra hüküm doğurabilecektir.

Feragat sözleşmesi yalnız miras bırakan ile mirasçı arasında yapılabilir. Mirasçıların üçüncü kişiyle veya diğer bir mirasçı arasında yapılan feragat sözleşmesi değil mirasın temlikidir.

İVAZSIZ FERAGAT SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Mirasçının herhangi bir menfaat almadan miras hakkından vazgeçmesine ivazsız miras sözleşmesi nedir. Feragat sözleşmesinde ivaz olarak gösterilen meblağ mevcut tereke açısından oldukça düşük ise yani göstermelik belirlenmişse feragatin ivazsız olduğu kabul edilebilir.

FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Feragat sözleşmesinden tek taraflı olarak dönülmesi mümkün değildir. Taraflar feragat sözleşmesinin feshine ilişkin bir sözleşme yapmaları gerekmektedir. Feragat sözleşmesinin resmi vasiyetname şeklinde yapılması gerekirken, feragat sözleşmesinin feshi anlaşması alalade yazılı şekilde yapılması mümkündür.

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ İLE – MİRASIN REDDİNDEN FARKI

Feragat sözleşmesi mirasbırakan hayatta iken yapılır, mirasın reddi ise mirasbırakan öldükten sonra belli bir müddet içinde mirasçı tarafından gerçekleştirilir. Feragat sözleşmesi mirasçı ile mirasbırakan arasında yapılırken mirası red ise tek taraflı bir işlem olarak mirasçı tarafından yapılır.

MİRASTAN FERAGATİN SONUÇLARI

  • Feragat sözleşmesi ile mirastan feragat eden mirasçı miras hakkını kaybetmektedir. Mirasbırakanın ölümü ile onun mirasçılık hak ve sıfatı da doğmamaktadır.
  • Mirastan feragat kısmi de olabilir. Saklı paylı mirasçısı miras hakkının yarısından da vazgeçebilir.
  • Feragat ivazlı olarak yapılmışsa aksi sözleşmede kararlaştırılmadığı takdirde feragatin alt soyuna da etkiler. İvazsız feragatte ise alt soya etki etmemektedir. Feragat edenin yerine onun alt soyuna da geçer. Bunların aksi feragat sözleşmesinde kararlaştırılabilmektedir. Sonradan feragat sözleşmesini tamamlayan veya değiştiren ikinci bir feragat sözleşmesi veya miras sözleşmesi  ile de bu hususların aksi kararlaştırılabilir.

Feragat Edenin Alt Soyuna Etkili Olması veya Alt Soyunun bulunmaması Halinde Feragat Edenin Miras Payının Akıbeti ;

Mirastan Feragat Sözleşmesinde Feragat Edenin Miras Payının Kime Geçeceği Açık Olarak Belirtildiyse;

  • Feragat eden mirasçının yerine feragat sözleşmesinde açıkça bir veya birden fazla kişi mirasçı olarak gösterilebilir böylece feragat edenin payı gösterilen bu kişilere geçer. Şayet bu kişiler, çıkarma , yoksunluk , red veya mirasbırakandan önce ölmek gibi herhangi bir sebeple mirasçı olamıyorlar ise bu takdirde feragat hükümsüzdür. Feragat eden mirasçıda mirasa yeniden hak kazanmış olur. Burada bir nevi bozucu şarta bağlı feragat sözleşmesi yapılmış olmaktadır.
  • Feragat  sözleşmesinde feragat edenin yerine geçmek üzere birden fazla mirasçı gösterilmiş olmakla birlikte bunlardan bazıları veya biri mirasçılık haklarını kaybeder ise ne olur? Feragat sözleşmesinde bu durumda düzenlenmiş ise o uygulanır. Şayet sözleşme de düzenlenmedi ise feragat edenin miras hakkı feragat edenin yerine tayin olunan diğer mirasçılara geçmiş olur.
  • TMK 529/1 uygulama imkanın olması için, feragat edenin yerine geçen kişinin açıkça feragat sözleşmesinde gösterilmesi gerekmektedir. Feragat sözleşmesinde gösterilmediği halde sonrasında vasiyetnamede mirasçı olarak atanması halinde bu hüküm uygulanmaz. Vasiyetname ve mirasçı atanma hususundaki kurallar uygulama alanı bulur. Şayet daha sonrasında aynı mirasçı ile yapılan ve feragat sözleşmesini tamamlayan veya muadili olan ikinci bir feragat sözleşmesi yapılır ve bu sözleşmede feragat edenin yerine geçen kişi gösterilir ise TMK 529/1 uygulanacaktır.

Mirastan Feragat Sözleşmesinde Mirasçı Mirastan Feragat Ettiğini Beyan Etmiş Ancak Miras Payının  Kime İntikal Edeceği Belirtilmemişse ;

bu durumda TMK 529/2 uygulanacaktır. Yani feragat, en yakın ortak kökün alt soyu lehine yapılmış kabul edilmiş olacaktır.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmeye çalışmakta ve müvekkillerin hukuki sorunlarını memnun kalabilecekleri en iyi şekilde sonuçlandırmak üzere çalışma sürdürmeye özen göstermekteyiz. Dinamik bir bakış açısı ve sürekli eğitimler ile kendimizi yenilemeye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde hukuk büromuz ;Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra iflas Hukuku, Aile Hukuku ,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Sigorta Hukuku ve diğer pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri  sunmaktayız.

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz

 

Bodrum Avukatı-VASİYETNAME NASIL DÜZENLENİR?

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com