HİZMET TESPİT DAVASI DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREKEN UNSURLAR NELERDİR?

HİZMET TESPİT DAVASI DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREKEN UNSURLAR NELERDİR?

İçerik Haritası

BODRUM İŞ HUKUKU -HİZMET TESPİT DAVASI DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREKEN UNSURLAR NELERDİR?

Sigorta girişi yapılmayan, hizmet sürelerine ilişkin sigorta primleri bildirilmeyen veya eksik bildirilen işçilerin sigortalı çalıştığının tespiti için açılan davaya hizmet tespit davası denir.

Bu davanın açılabilmesi için işçinin iş sözleşmesine dayalı olarak çalışması gerekmektedir.

Hizmet tespit davasında davacı işçi, vefatı halinde mirasçılarıdır

Davalı işveren olacaktır. Dava kuruma resen ihbar edilecek ve kurum davada feri müdahil olarak yer alacaktır. Hukuk büromuz Muğla İli Bodrum İlçesinde bulunmakta olup iş hukuku alanında da faaliyet göstermektedir.

Hizmet tespit davası neticesinde işçinin hizmeti tespit edilmekte ve bu dava sonucunda SGK hiç yatırılmayan veya eksik yatırılan prim ücretleri için işverene , gecikme zammı ve faiz ile birlikte başvurmaktadır. Özetle eksik veya yatırılmayan SGK primlerini işveren işçiye değil, kuruma yatırmaktadır. Daha fazla bilgiyi Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAN  edinebilirsiniz.

HİZMET TESPİT DAVASI DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREKEN UNSURLAR NELERDİR?

-İşçinin günlük çalışma süresi

-İşçinin haftada kaç gün çalıştığı

-İşçinin bayramlarda, gene tatil günlerinde çalışıp çalışmadığı,

-İşçinin işinin kapsamı

-İşçinin işyerinde çalıştığına ilişkin deliller(karar defteri, fatura, makbuz, vs)

-Tanık

Nitekim YARGITAY 10. Hukuk Dairesi’nin 2022/13233 esas, 2022/16301 karar,  20.12.2022 tarihli kararı ‘‘…Bu tür hizmet tespiti davalarında tam gün üzerinden veya kısmi zamanlı olarak çalışma olgusunun ortaya konulması önem arz etmekte olup çalışmanın kısmi zamanlı olduğu anlaşıldığı takdirde günde kaç saat hizmet verildiği ve giderek haftalık ve aylık çalışma süreleri belirlenmeli, sonrasında değinilen 63. madde kapsamında 7,5 saatlik çalışmanın 1 iş gününe karşılık geldiğinden yola çıkılarak hüküm altına alınması gereken aylık çalışma süresi belirlenmelidir.

Dosya kapsamında, davacının müfettiş incelemesi sonucu Kurumca tescil edilen 22.10.2009 tarihi itibariyle bir gün ve 19.06.2015-26.06.2015 tarihleri arasında geçen hizmet bildiriminin olduğu, davacının eşinin ise, 21.08.2010-31.12.2010, 25.04.2011 tarihi itibariyle bir gün ve 18.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında geçen çalışmalarının tescil edildiği, apartman karar defterinde 18.07.2013 tarihli kararında görevli olan davacının eşine 6 ay deneme süresi verildiğinin yazılı olduğu, tanık …’ün alınan beyanında, … sitesi A blokta apartman görevlisi olarak çalıştığını, davalı sitenin günlük giriş temizlik işlerini davacının yaptığını, çöpleri davacının eşinin aldığını, haftalık temizliği ise yine davacının eşinin yaptığını bildirdiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, davacının eşi ile davalı site yönetimi arasında apartman karar defterinde deneme süreli kapıcılık hizmetini içeren karar alınması ve tanık olarak dinlenen diğer blokta çalışan apartman görevlisinin beyanı karşısında 24-28 daireli apartmanda ağırlıklı yapılan işin her gün çöp toplama işi olduğu, haftada bir ise temizlik yapıldığı dikkate alındığında kapıcılık hizmetini asıl olarak kimin yaptığı, davacının eşinin başka yerde geçen çalışmalarının asıl kapıcılık işinin yapılmasına engel olup olmadığı araştırılmalı, söz konusu apartmanda oturan kişiler resen tespit ederek ve komşu apartmanda çalışan civar kapıcılar ve varsa market, eczane, kasap vs. işyeri çalışanları, komşu daire sakinlerini resen tespit ederek tanık olarak beyanlarına başvurulmalı, böylece kapıcılık hizmetinin kim tarafından yerine getirildiği, davacının bu hizmetleri asli olarak mı yoksa eşine yardım şeklinde mi yaptığı somut şekilde ortaya koyduktan sonra uyuşmazlık konusu husus, hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak biçimde çözümlenip; deliller hep birlikte değerlendirilip takdir edilerek, varılacak sonuç uyarınca bir karar verilmelidir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek eksik araştırma ve inceleme sonucu yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.” şeklindedir.

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

       HİÇ YATIRILMAYAN VEYA EKSİK YATIRILAN SGK PRİMLERİ KİME ÖDENİR?

Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Haklı Nedenle Fesih Oluşturur Mu?

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com