DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI

İçerik Haritası

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişin yaşarken destek verdiği kişiler tarafından   desteğin sona ermesi nedeniyle talep ettikleri bir maddi tazminat türüdür.

Destekten yoksun kalma tazminatının ne olduğunu, kimlerin talep edebileceğini ‘’Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?’’ başlıklı yazımızda anlatmıştık. Destekten yoksun kalma tazminatında faiz ve talep artırımı konusunu ise ‘‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Faiz ve Talep artırımı” yazımızda anlattık. Detaylı bilgiyi Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU avukatlarından randevu alarak edinebilirsiniz.

ZAMANAŞIMI

Haksız fiilin aynı zamanda ceza kanunlarına göre bir suç teşkil ettiği durumlarda haksız fiillerden doğan davalar için uygulanacak zamanaşımı süresi olarak genel zamanaşımı süresi değil suç için öngörülen ceza zamanaşımı süresi uygulanır. Detaylı bilgiyi Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU avukatlarından randevu alarak edinebilirsiniz.

Nitekim konuya ilişkin Yargıtay kararları şu şekildedir;

-YARGITAY 9. Hukuk Dairesi’ nin 2022/3009esas, 2022/8109 Karar, 21.06.2022 tarihli kararı“…Uyuşmazlık, birleşen davada, ceza (uzamış) zamanaşımı süresinin uygulanıp uygulanamayacağı ve bu bağlamda davanın zamanaşımı süresi içinde açılıp açılmadığı noktasında toplanmaktadır. Haksız eylemlerden doğan davalarda uygulanacak zamanaşımı süresi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (6098 sayılı Kanun) 72 nci maddesinde düzenlenmiş olup 6098 sayılı Kanun’un 72 nci maddesinin ilk fıkrası; \”Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde, fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır\” hükmünü içermektedir.Buna göre, haksız eylem aynı zamanda ceza kanunları gereğince bir suç teşkil ediyorsa ve ceza kanunu ya da ceza hükümlerini ihtiva eden sair kanunlar, bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı süresi tayin etmişse, tazminat davası da ceza davasına ilişkin zamanaşımı süresine tabi olur. Diğer taraftan ceza zamanaşımı süresinin uygulanması için ceza davasının açılmış olması gerekmez; haksız eylemin suç niteliğinde olması yeterlidir. Takipsizlik kararı verilse dahi ceza zamanaşımı uygulanabilir. Ceza davasının hiç açılmaması durumunda, hukuk hâkimi, haksız eylemin suç niteliği taşıdığını saptamışsa, uzamış ceza zamanaşımını uygulayacaktır…”şeklindedir.

-T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi’nin 2016/16641esas, 2017/2607 Karar, 08.05.2017 tarihli kararı ”…Olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BKnun 60/2. maddesinde (6098 sayılı TBK m. 72) haksız fiil nedeniyle tazminat davasının zararın ve sorumlunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl, herhalde zararı doğuran olayın gerçekleşmesinden itibaren on yıllık sürede zamanaşımına uğrayacağı düzenlenmiştir. Ancak, haksız fiil aynı zamanda suç teşkil eden bir eylem ise ve Ceza Kanununda daha uzun zamanaşımı süresi öngörülmüşse haksız fiil sorumluluğunda bu (uzamış) ceza zamanaşımı süreleri uygulanır. Uzamış (ceza) zamanaşımının başlangıcı olay tarihidir, zarar ve failin öğrenilmemesi önem taşımaz…” şeklindedir.

Detaylı bilgiyi Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU avukatlarından randevu alarak edinebilirsiniz.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com