BOŞANMA DAVASINDA MADDİ TAZMİNAT

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ TAZMİNAT

İçerik Haritası

                   

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ TAZMİNAT

Maddi tazminat boşanmanın mali sonuçlarından bir tanesidir. Boşanmanın mali sonuçlarından olan maddi tazminat Türk Medeni Kanunu’nun 174. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘’ Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

MADDİ TAZMİNAT İSTEMENİN KOŞULLARI NELERDİR?

Her boşanma davasının sonucunda maddi tazminata hükmedilecek diye bir kaide yoktur. Hakimin boşanma sonucunda maddi tazminata hükmedebilmesi için ;

  1. Talep Olmalıdır

Taleple bağlılık ilkesi gereğince hakimin maddi tazminata hükmedebilmesi için maddi tazminatın talep edilmiş olması gerekmektedir.

  1. Tazminat İsteyen Eş Kusursuz Yada Daha Az Kusurlu Olmalıdır

Türk Medeni Kanunu’nun 174. Maddesinin 1. Fıkrasında da belirtildiği üzere maddi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden eşin boşanmaya sebep olaylarda kusursuz yada daha az kusurlu olması gerekir.

Eğer taraflar boşanmaya konu olayda eşit kusurlu iseler bu durumda maddi tazminata hükmedilmez. Nitekim Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 2021/ 7441 esas, 2021 / 8868 karar, 29.11.2021 tarihli kararı‘’…Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; mahkemenin de kabulünde olduğu üzere kadının evin kilidini değiştirmek suretiyle erkeği evden kovduğu sabittir. Mahkemece davalı-davacı erkeğe yüklenilen düzenli çalışmama vakıası kusur olarak yüklenilmiş ise de; dosya arasında bulunan erkeğin işyerinden gelen cevabi yazı dikkate alındığında, işyerinin küçülmeye gitmesi nedeniyle işten çıkarıldığı, dolayısıyla bu vakıanın ispatlanmadığı anlaşılmaktır. Usulüne uygun şekilde ispatlanmayan vakıalar taraflara kusur olarak yüklenilemez. Mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlara göre tarafların boşanmaya sebebiyet veren olaylarda eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. 3- Yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere boşanmaya sebebiyet veren olaylarda taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddî ve manevî tazminata karar verilemez. Kadın yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2 nci madde koşulları oluşmamıştır. O halde, davacı-davalı kadının maddi ve manevî tazminat isteklerinin reddine karar vermek gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde kadın lehine maddî ve manevî tazminata hükmolunması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir…’’  şeklindedir.

Ağır kusurlu yada eşit kusurlu eş maddi tazminat alamaz. Unutulmaması gereken önemli hususlardan bir diğeri de taraflara kusur olarak yüklenecek hususların boşanma davasının açılmasına neden olan vakıalar olması gerekir.  Boşanma davası açıldıktan sonra gerçekleşen vakıalar  boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez.

  1. Tazminat İstenen Kusurlu Olmalıdır

Yukarı da açıkladığımız üzere lehine  maddi tazminat hükmedilecek olan eşin boşanmaya sebep olaylarda  kusursuz yada daha az kusurlu olması gerekir. Buna karşılık aleyhinde tazminata hükmedilecek tarafın diğer eşe nazaran daha çok kusurlu olması gerekir.

  1. Zarar Meydana Gelmelidir

Maddi tazminat hükmedilebilmesi için maddi tazminatta bulunan eşin mevcut veya beklenen bir menfaatinin zedelenmesi gerekmektedir.

-Eşin maddi desteğini yitirme, sigortasından yararlanamama mevcut zararlara örnek gösterilebilir.

-Miras hakkının zedelenmesi  beklenen menfaatlerine zarar teşkil edebilir.

Ancak evliliğe emek verme, araç alımına katkı maddi tazminatı, evlenmek için yapılan giderler maddi tazminatı  gerektirmez.

YARGITAY 2.Hukuk Dairesi’nin 2021/ 7055 esas,2021 / 6728 karar 30.09.2021 tarihli kararı ‘’…Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davalı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 50 ve 51. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir…’’ şeklindedir.

  1. Zararla Boşanma Arasında Nedensellik Bağı Bulunmalıdır

Maddi tazminata hükmedilebilmesi için eşin zararının boşanma nedeni ile oluşması gerekir.

  1. Hukuka Aykırılık Gerçekleşmelidir
    Zarar Hukuka aykırı bir eylemle oluşmadığı takdirde maddi tazminata hükmedilmez.

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir.Her konu kendi içerisinde farklıdır.
Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60


 

BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRAKİ VAKIALAR KUSUR OLARAK YÜKLENEBİLİR Mİ?

EVLİLİKTE AF

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com