BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN EŞİM MALI SATTI NE YAPABİLİRİM ?

BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN EŞİM MALI SATTI NE YAPABİLİRİM ?

İçerik Haritası

EŞİM BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN ARABIMIZI SATTI .HAK SAHİBİ OLABİLİR MİYİM?

EŞİM BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN EVİMİZİ SATTI EV ÜZERİNDE HAKKIM VAR MI?

Katılma alacağı ile ilgili olan bu sorularla  Muğla İli , Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ‘da sıklıkla karşılaşmaktayız.

Katılma alacağı, edinilmiş mallara katılma rejiminin yasal mal rejimi olarak  geçerli olduğu  evliliklerde evliliğin sona ermesi üzerine evlilik birliği içerisinde edinilen edinilmiş mallarda ( taşınır ve taşınmaz mallarda ) tescili ve /veya tapusu üzerine yapılmayan eşin diğer eşteki alacak miktarıdır.

Katılma alacağının edinilmiş mallarda söz konusu olduğunu, edinilmiş malların ne olduğunu ve edinilmiş mallara eklenecek değerleri  Muğla İli , Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU olarak ”edinilmiş mallara eklenecek değerler’‘ başlıklı yazımızda anlattık. Merak edenler bu yazımıza ÖZŞEKER HUKUK sayfasından ulaşabilirler.

MAL REJİMİ NE ZAMAN SONA ERER ?

Evlilik eşlerden birinin ölümü ile sona erdiyse ölüm tarihinde, evlilik boşanma ile sona erdiyse boşanma DAVA TARİHİNDE sona erer. Evliliğin boşanma ile sona eriği durumlarda Dikkat etmemiz gereken husus boşanma kararının verildiği tarih de değil, boşanma dava tarihinde sona erdiğidir.Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

MAL REJİMİNİN NE ZAMAN SONA ERDİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR ?

Eşlerin katılma alacağı, değer artış payı, katkı payı alacakları belirlenirken tasfiyeye dahil olacak mal varlığı mal rejiminin sona erdiği tarihte eşlerin üzerinde bulunan malvarlıklarıdır. Yani evlilik boşanma ile sona erdiyse, boşanma davasının açıldığı tarihte eşlerin üzerinde bulunan mal varlıkları mal paylaşımına konu olacak ve tasfiyeye konu edinilecektir.Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

BOŞANMA DAVASI AÇILMADAN ÖNCE EŞİNİZ ÜZERİNE KAYITLI OLAN ARABASINI SATTI . BU ARABA ÜZERİNDE HAK SAHİPLİĞİM VAR MI?

Eşiniz mal kaçırma kastı ile hareket ettiyse bunlar edinilmiş mallara eklenecek değer olarak eşinizin malvarlığında varmış gibi hesaplamaya dahil edilecektir.Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

Madde 229- Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:

1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası
olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla
yaptığı devirler.
Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine
ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri
sürülebilir.

Yargıtay 8. HUKUK DAİRESİ ‘nin 2016/12636 esas, 2018/2050 karar, 13.02.2018 tarihli kararı ‘’Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden, Merkez Bankası’ndaki bu hesaptan mal rejiminin sona erdiği boşanma dava tarihi 20.03.2012’den bir süre önce ayrılık davasına bakan mahkemenin verdiği yetkiye istinaden 01.02.2012 tarihinde davalı erkek tarafından 106.120,96 euro çekildiği anlaşılmaktadır. TMK’nun 229/2. maddesine göre bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirlerin edinilmiş mallara değer olarak ekleneceği hükme bağlanmıştır. Buna göre bankadan çekilen bu paranın aksi ispat edilemediği, hayatın olağan akışı nazara alındığında, mal rejimi sona erdiğinde davalının uhdesinde bulunduğunun kabulü gerekir. Bu açıklamalar karşısında davalının katılma alacağını azaltma amacı ile parayı çektiği gözetilerek dava konusu 106.120,96 Euronun tasfiye bakımından eklenecek değer olduğu kabul edilmesi ve 47676 nolu hesap yönünden artık değerin belirlenerek davacının katılma alacağının (TMK. m. 236/ı) hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde bu para dahil edilmeden alacağa hükmedilmesi bozma nedeni yapılmıştır. ’’şeklindedir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Muğla İli  Bodrum İlçesinde  görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

YASAL MAL REJİMİ TASFİYESİ

YASAL MAL REJİMİ TASFİYESİ

KATILMA ALACAĞINA EKLENECEK DEĞERLER NELERDİR?

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com