Yargıtay Kararları ile​​​ (TBK 350/2)

Yargıtay Kararları ile​​​ (TBK 350/2)

İçerik Haritası

Yargıtay Kararları ile​​​YENİDEN İNŞA VE İMAR NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI(TBK 350/2)

MAKALE 2

Bu yazımızda daha çok tadilat nedeniyle tahliye davası olarak bilinen TBK ‘nun 350. Maddesinin 2. Fıkrasında yeniden inşa ve imar nedeniyle tahliye davasından bahsedeceğiz.

TBK’nun 350. Maddesinin 2. Bendi ‘Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki  yeniden inşa ve imar amaçlı tahliye davası konut ve işyeri kira sözleşmesine konu yerler için geçerlidir ve madde düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere yeniden inşa ve imar nedeniyle tahliye davası açabilmek için bu inşanın, onarımın, tadilatın ve/veya imarın esaslı olması gerekmektedir.

Bu davanın açılabilmesi için kiralanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi veya imar maksadı ile amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekmekte ve bu icraatlar sırasında kiralananda oturulmasının mümkün olmaması gerekmektedir.

Nitekim Yargıtay 6. Hukuk Dairesi bu hususu 2013/8790 esas, 2013/11214 karar numaralı 27.06.2013 tarihli kararında ‘’… Esaslı imar ve inşaat nedeniyle açılan dava da ise taşınmazın harap olmaktan kurtarmak amacı ile yapılacak tamir ve tadilatının esaslı ve imar amaçlı olup olmadığı, tadilat esnasında kiralananda ikamet etmenin mümkün olup olmadığı konusunda mahallinde keşif yapılarak alınacak bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi doğru değildir…’’ şeklinde vurgulamıştır.

İnşa ve imar amaçlı tahliye davasını açma hakkı kiraya vereneaittir ancak Yargıtay uygulamalarına göre kiralananın malikinin de  bu davayı açabileceği kabul edilmektedir.

Bu dava ;

fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açılır veya

kira süresi dolmadan önce veya 1 aylık dava süresi içerisinde ihtarname gönderilmesi halinde yeni kira döneminin sonuna kadar açılması gerekmektedir

Yargıtay birçok kararında inşa ve imar amaçlı tahliye davasında  tahliyenin kabulüne karar verilmesi için; yapılmak istenilen tamirat ve tadilat ve genişletmenin imar amaçlı ve easalı surette olması ve bu işlemin yapılması sırasında kiralanda oturmanun mümkün olmadığının fennen tespit edilmiş olmasını, tamirat tadilat ve genişletme ile ilgili projenin yetkili makamlarca onanmasını ve uygulama kabiliyetinin bulunmasını ve bu projenin mahkemeye ibrazının gerektiğini vurgulamıştır.

Nitekim Konuya İlişkin Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2014/10295 esas, 2014/12270 karar numaralı 11.11.2014 tarihli kararı ‘’…Türk Borçlar Kanun’unun 350/2. maddesi hükmü uyarınca kiralananın yeniden inşa veya imar amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi nedeniyle açılacak tahliye davalarında, imarca tasdikli mimari ya da avan projenin ibrazı zorunludur. Ne var ki söz konusu projenin davanın açıldığı sırada verilmesi şart olmayıp dava tarihinden sonra da ibrazı mümkündür…’’ şeklindedir.

İçerisinde barındırdığı kurallar ve özellikler nedeniyle İnşa ve imar amaçlı tahliye davası açmadan önce mutlaka  avukattan bilgi alınmasını ve bu doğrultuda hareket edilmesini tavsiye ediyoruz.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka  web sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Bu içerik bilgi vermek amaçlı olup dilekçeler içerisinde kullanılabilir.  Her somut olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerektiğinden alanında uzman bir avukattan ofiste danışmanlık alınması gereklidir. Fazla Bilgi için 

0530 434 48 48 arayabilirsiniz.

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com