TEHİRİ İCRA NEDİR?

TEHİRİ İCRA NEDİR?

İçerik Haritası

TEHİRİ İCRA (İCRANIN DURDURULMASI)  NEDİR ?

Kural olarak bir karara karşı istinaf ya da temyiz yoluna başvurulması, o kararın yerine getirilmesini engellemez. Tehiri icra bu nedenle çok önemli bir işlemdir ki usulüne uygun bir şekilde tehiri icra kararı alınırsa ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararın yerine getirilmesi, Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtayca verilecek karara kadar durur.

Bu yazımızda tehiri icranın ne olduğundan, tehiri icranın hangi mahkemeden, hangi  koşulların sağlanması halinde tehiri icra kararı alınabileceğinden ve konuya ilişkin detaylardan bahsedilecektir.

Tehiri icra; Takibe konu ilam için üst derece mahkemesine başvurulduğu takdirde, belli bir teminat karşılığında, üst derece mahkemesi karar verinceye kadar ilamın icrasının durdurulmasıdır.

TEHİRİ İCRANIN KOŞULLARI VE AŞAMALARI

1-Tehiri icra talebinin kabul olması için; öncelikle bir ilam  söz konusu olmalıdır. Unutulmamalıdır ki mahkeme tarafından verilen ara kararlar ve ya geçici tedbir kararları(ihtiyati haciz gibi)  ilam niteliğinde olmadığından bu kararlar hakkında icranın durdurulması(TEHİRİ İCRA) talebinde bulunulamaz.

2-İlk derece mahkemesi tarafından verilen kararın istinaf ve ya temyiz edilmesi gerekir.  İlk  derece mahkemesi  kararı ‘’ tehiri icra talepli’’ istinaf yada temyiz edilmelidir. Eğer karar üst derece mahkemesine taşınırken tehiri icra yani icranın durdurulması talep edilmezse kararın yerine getirilmesi yani icrası engellenemez.

3-Borçlu, İlamı üst derece mahkemesine taşıdıktan sonra kararı üst derece mahkemesine taşınan mahkemeden (ilk derece mahkemesinden )derkenar almalıdır. Derkenar, ilk derece mahkemesinin kararının istinaf yada temyiz edildiğini gösteren tensibin adıdır. Derkenar icra Müdürlüğü’ne sunulmak amacıyla alınır.

4-Borçlu derkenar yazısını İcra müdürlüğüne sunar ve icranın durdurulması için icra dosyasına teminat yatırır. Teminat miktarı açıkça düzenlenmemiş olmakla birlikte İcra Müdürlüğü teminat olarak en az alacağın tamamı kadar teminat alır.

5-Borçlu tarafından teminat yatırıldıktan sonra icra müdürlüğünce borçluya, takibin yapıldığı yer İcra Mahkemesinden icranın durdurulması kararı getirebilmesi için süre (mehil vesikası) verir.

6-İcra dairesinden teminat karşılığında süre alan borçlu, icra takibinin yapıldığı yer icra mahkemesinden icranın durdurulmasını ister.

7-İcra mahkemesi tehiri icra kararı verirken takdir yetkisi mevcuttur.

8-İcra Mahkemesi, icranın durdurulmasına karar verir ise, icra dairesi ilamın icrasını yasa yolu incelemesine kadar durdurur.

TEHİRİ İCRA TALEPLİ İSTİNAF BAŞVURUSU SONUCUNDA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLK DERECE MAHKEMESİ’NİN KARARININ KALDIRILMASINA KARAR VERMİŞ İSE NE OLUR?

– Tehiri İcra Talepli İstinaf Başvurusu Sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi ilk derece Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına Karar vermiş İse borçlu tarafından yatırılan teminat borçluya geri ödenir. Çünkü Kaldırma Kararıyla ilk derece mahkemes tarafından verilen karar bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

TEHİRİ İCRA TALEPLİ İSTİNAF BAŞVURUSU SONUCUNDA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞVURUYU ESASTAN REDDEDERSE NE OLUR?

Tehiri İcra Talepli İstinaf Başvurusu Sonucunda Bölge Adliye Mahkemesi;

-Bölge Adliye Mahkemesi başvurunun esastan reddine Kesin olarak karar vermiş ise; Yatırılan teminat,  karar tarihinden itibaren alacaklının istemi üzerine , başkaca işeme gerek kalmadan alacaklıya ödenir. Mal ve haklar ise malın türüne göre icra dairesinde paraya çevrilir.

-Kesin olarak karar vermemmiş ise yani Temyiz yolu açık ise; Temyize başvurma süresi doluncaya kadar beklenir. Bu süre içerisinde temyize başvurulmazsa başvuru süresi bittikten sonra yatırılan teminat alacaklının istemi üzerine alacaklıya ödenir.

-Kesin olarak karar vermemiş ise yani temyiz yolu açık ise ve borçlu istinaf başvurusunun reddi kararını tehiri icra talepli temyiz etmiş ise, icra müdürlüğünce borçluya icra mahkemesinden icranın durdurulması kararı getirmesi için süre(mehil vesikası verir)verilmesi gerekir.

*İstinaf başvurusu esastan reddedilen borçlu, icra mahkemesinden icranın durdurulması kararı almışsa bu karar için yatırdığı teminatı temyiz aşamasında kullanabilir.

HÜKÜM ONANIRSA NE OLUR?

-Yargıtayca Hüküm onanırsa; onama kararı tarihinden itibaren alacaklının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksızın teminata konu para alacaklıya ödenir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir.Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com