TCK MADDE 105 CİNSEL TACİZ

  TCK MADDE 105 CİNSEL TACİZ

İçerik Haritası

  TCK MADDE 105 CİNSEL TACİZ

cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibaret kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan, edep ve iffete yönelmiş rahatsız edici cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Burada aslolan herhangi icrai bir davranışın (söz, yazı vs.) cinsel amaç taşımasıdır. Bir kişiye cinsel içerikli söz atmak da bu anlamda cinsel taciz suçunu oluşturur.

İşlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle
mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan
az olamaz” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde de belirtilen tacizin sözlük anlamı “tedirgin etme, rahatsız etme veya sıkıntı verme” dir.
Maddenin gerekçesinde ise cinsel taciz, ” kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan
cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsle taciz, cinsel yönden ahlâk temizliğine aykırı olarak
mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir” biçiminde ifade edilmiştir. Doktirinde yapılan tanımlara
göre ise cinsel taciz ” bir kişinin bir başkasını rızası olmadan sözle, gözleriyle veya bedeniyle,
cinselliğini hedefleyerek rahatsız etmesi”

“bireylerin edep ve iffetlerine yönelik, rahatsız edici nitelikteki hareketlerde bulunması” ya da
“mağdurda rahatsızlık yaratacak nitelikte yapılan her türlü cinsel davranıştır.” Cinsel tacizin ne tür bir
davranışla işlenebileceği hususunda yasalarda açıklık bulunmamakla birlikte, öğreti ve yargısal
kararlarda bu suçun; mağduru hedef almış, vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeksizin ancak cinselliğine
yönelen söz söyleme, mesaj ya da mektup gönderme, el hareketi yapma, öpücük atma,, cinsel ilişki
teklif etme, cinsel organını gösterme gibi eylemlerle gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir.

Cinsel taciz suçunun maddi unsur gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmesi gerekmektedir. Eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı somut olayın özelliklerine göre hâkim tarafından takdir edilecektir.Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Suçun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi veeylemin belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu açıklamalara göre bir eylemin cinsel taciz suçunu oluşturduğunu kabul etmek için şu vasıfları taşıması gerekir.

Konuya İlişkin  :

T.C.YARGITAY14. Ceza DairesiEsas No: 2017/10326Karar No: 2018/1192Karar Tarihi: 20.02.2018

“…Sanığın eyleminin cinsel amaçlı olduğu ve bedensel temas içermediği tartışmasız olduğu için bunlar
üzerinde durulmayacaktır. Tartışılması gereken hareketin cinsel yönden ahlak temizliğine aykırı olup
olmadığı ve mağdurenin bundan rahatsızlık duyup duymadığıdır. Dosya içeriğine ve oluşa uygun
kabule göre sanığın kendisinden yaşça çok küçük ve yasalara göre çocuk olan mağdureyi iş yerinin
önünde geçişleri sırasında gözle süzüp bakarak rahatsız ettiği, babasına kızını beğendiğini ve evlenmek
istediğini bildirdiğinde olumsuz cevap almasına rağmen 09.05.2012 günü de yine iş yerinin önünde
geçmekte olan mağdureye bakar mısın dediği, mağdurenin durup sorduğunda ise önce gittiği okulu ve
sınıfını sorduğu, devamında içeri çağırıp “sen buradan hep gelip geçiyorsun, ben seni çok
beğeniyorum, dikkatimi çekiyorsun, gözlerinin rengi yeşil, çok güzel, okulun bittikten sonra benimle
evlenir misin, ben seninle evlenmek istiyorum” dediği anlaşılmaktadır. Sosyal yaşamın gereği olarak
etik kurallara uygun evlenme tekliflerinin veya beğeni ifadelerinin cinsel taciz suçunu oluşturmayacağı
öğreti ve uygulamada kabul edilmektedir. Ancak evlenme veya arkadaşlık isteğinin reddedilmesine
rağmen fiilin sürdürülmesi, sırnaşıkça ve rahatsız edici üslupla yapılması, ya da evlenme koşulları
bulunmadığı halde evlenme isteğinde bulunulması (örneğin bir çocuğa karşı) durumunda anılan suçun
oluşacağı tartışmasızdır. Somut olayda sanığın birçok kez bakışlarıyla çocuk olan mağdureyi rahatsız
ettiği, babasına da evlenme isteğini bildirdiği, her ikisinden de olumlu tepki almadığı halde fiilini
sürdürdüğü, en son okula gitmekte iken yanına çağırıp yukarıda açıklanan sözleri sarf ettiği, yaşı ve
konumları itibariyle olanaklı olmadığı, kabul görmediği veya kabul görme olanağı bulunmadığı halde
evlenme isteğini ve beğeni ifadelerini, sırnaşıkça ve rahatsız edici biçimde sürdürdüğü için ahlak
temizliğine uygun bir davranış sayılamaz. Okuluna giden bir çocuğun yetişkin biri tarafından bu
şekilde rahatsız edilip, evlenme teklifinde bulunulması, ahlak temizliğine ve yasalara uygun masumane
evlenme teklifi olarak görülemez. Kaldı ki bu yöntem yetişkin kişiler için dahi rahatsız ve tedirgin
edicidir. (Dairemizin 09.12.2013 gün ve 2013/12926, 02.08.2012 gün ve 2012/1082, 21.05.2013 gün
ve 2013/6268 sayılı kararları bu yöndedir). Diğer yandan sanığın eylemi sonucunda, cinsel tacizin
tanımında açıklanan biçimde mağdurenin rahatsız ve tedirgin olduğu, önce üzmemek için ailesine
bildirmediği ve son eylemden itibaren de okula gitmek için kullandığı yolda korkudan bir daha
geçemediği beyanları ile sabittir. Bu nedenle eylemin mağdurda rahatsızlık yarattığı da açıktır.”


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

BENZER ÇALIŞMALARIMIZ        :

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI VE HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ  

HAKSIZ TAHRİK

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com