SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

İçerik Haritası

SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

Soyadı, kişiye sıkı sıkı bağlı olan haklardandır. Soyadı kişiyi toplumda tanıtan ve kim olduğu belirten bir kimlik olduğundan değiştirilmesi ancak haklı sebeplerin varlığı halinde mümkündür. Bu haklı sebepler kanunda düzenlenmemiş olup her olayın özelinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI İÇİN DİĞER YAZIMIZ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Soyadının değiştirilmesi,  sadece soyadının  tümüyle değiştirilmesini değil, bir harfin eklenmesi, çıkarılmasında da söz konusu olur.  Bodrum da faaliyet gösteren hukuk büromuzda   ad ve soyadı  değişikliği ile ilgili birçok dava açılmıştır. Bodrum da faaliyet gösteren ofisimizde sıklıkla rastladığımız bir dava türü olması nedeniyle bu yazımızda soyadı değiştirilmesi davasını ele aldık.

HAKLI SEBEPLER NELERDİR?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere haklı sebepler kanunda düzenlenmemiştir ve her olayın özelinde değerlendirilir. Mahkemelerin haklı sebep olarak gördüğü nedenlerden bazıları;

-Soyadının komik, gülünç, utanç verici olması

-Soyadının kötü şöhreti çağrışırıyor olması

-Soyadının  ailesine zarar veren katilin soyadı ile aynı olması

-Din değiştirmiş olmak vb.

!!Burada önemle belirtmek istediğimiz husus; din değiştirmek soyadı değişikliğinde haklı sebep teşkil edebilir ancak yabancı ırk ve ulus adları soyadı olarak kullanılmaz. Yeni takılan soyadları Türk dilinden olmalıdır.

Yargıtayda bir kararında din değiştirmesi nedeni ile ‘’Paramabindü’’ olarak soy ismini değiştirmek isteyen kişinin istemini bu sebeple reddetmiştir.(Yargıtay 18.H.D 2005/791 ESAS, 2005/738 KARAR, 14.02.2005 KARAR TARİHİ)

Ancak soyismi RAMAZAN olan bir kişinin din değiştirmesi nedeniyle soy ismini türk dilinden olan başka bir isimle değiştirmek istemesinin (ASLAN gibi) haklı sebep kabul edileceği kanaatindeyiz.

 

NELER SOYİSMİ OLARAK KULLANILAMAZ?

Yabancı ulus adları, ırk adları, edebe ve ahlaka aykırı, gülünç isimlerin, aşiret, rütbe ve memuriyet bildiren isimler soyismi olarak kullanılamazlar.

SOAYDININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI İKİNCİ KEZ AÇILABİLİR Mİ?

Önceleri bir kişinin adına ilişkin kaydın ancak bir kez düzeltilebileceği şeklinde düzenleme vardı. Bu durum özellikle reşit olmayan yaştaki çocukların babaları tarafından açılan dava neticesinde soyisimleri değiştiği takdirde reşit olmayan çocuklar reşit hale geldiğinde soy isimlerini değiştirmek istediklerinde önlerinde bir engel olarak çıkmaktaydı.

Anayasa Mahkemesi  2011/34 esas, 2012/48 karar, 30.03.2012 tarihli kararı ile bu durum düzeltilmiş ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davaların haklı sebepler her zaman açılabileceğine karar verilmiştir.

SOYADI DÜZELTME DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME NEDİR?

Soyadı düzeltme davalarında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

 KİŞİNİN BOŞANDIĞI EŞİNİN SOYADINI KULLANMA KONUSUNDA TALEPTE BULUNMASI HALİNDE GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?

!!Burada dikkat edilmesi gereken tek husus; kişinin boşandığı eşinin soyadını kullanma konusunda talepte bulunmasıdır. Boşandığı kocasının soyadınınım alınması talebine ilişkin davada görevli mahkeme aile mahkemesidir ancak burada zamanaşımı hususu unutulmamalıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 178. Maddesi’’ Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar ‘’ şeklindedir. Bu nedenle boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde açılan davalarda Aile Mahkemesi, diğer halde Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olacaktır.

SOYADI DEĞİŞTİRME DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME?

İstem sahibinin yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesidir.

SOYADI DEĞİŞTİRME DAVASINDA DAVACI KİMDİR?

Adını değiştirmek isteyen kimsedir.

Dava ehliyeti olmayan kimseler bakımından anne babanın velayeten dava açması mümkündür.

SOYADI DEĞİŞTİRME DAVASINDA DAVALI KİMDİR?

Nüfus Müdürlüğü davalı olarak gösterilmelidir.

Ayrıca soybağı ve mirasçılık durumu etkilenceke kişilerin de davaya dahil edilmeleri gerekir.

SOYADININ DEĞİŞİRLMESİ DAVASINDA İSPAT

Soaydının değiştirilmesi davası kamu düzenine ilişkin olduğundan re’sen araştırma ilkesi vardır. Hakim delilleri re’sena raştırı ve toplar.

Haklı sebebin varlığı davacı tarafından ispat edilmelidir.

VEKALETNAME

Soaydının değiştirilmesi için açılacak davalarda avukata verilecek olan vekaltnamede,‘’ nüfus davaları açmaya, isim ve soyisim değiştirmek için dava açmaya” ibarelerinin mutlaka vekaletnameye eklnemesi gerekmektedir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmeye çalışmakta ve müvekkillerin hukuki sorunlarını memnun kalabilecekleri en iyi şekilde sonuçlandırmak üzere çalışma sürdürmeye özen göstermekteyiz. Dinamik bir bakış açısı ve sürekli eğitimler ile kendimizi yenilemeye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde hukuk büromuz ;Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra iflas Hukuku, Aile Hukuku ,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Sigorta Hukuku ve diğer pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri  sunmaktayız.

 

 

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com