İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU

İçerik Haritası

 • İmar kirliliğine neden olma suçu TCK’nun 184.maddesinde kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir.
 • TCK da yer alan bu düzenleme ile korunan hukuki değer çevredir. Çevre toplumu ilgilendiren bir konu olması nedeniyle İmar Kirliliğine neden olma suçu topluma karşı işlenmiş sayılır ve gerçek veya tüzel kişiler davada mağdur olarak yer alamazlar.
 • Yapı ruhsatı, bir inşaatın başlayabilmesi için belediye tarafından verilen onay belgesidir.

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

 

TCK 184 . MADDE DE RUHSATSIZ VEYA RUHSATA AYKIRI BİNADAN BAHSEDİLMİŞTİR. YAPI TCK’NUN 184. MADDESİNE GÖRE SUÇ TEŞKİL ETMEZ.

 • Bina ile yapı birbirinden farklı kavramlardır. TCK’nun 184. Maddede binadan bahsedilmiş olup yapı kavramı yer almamıştır. Bu nedenle bu suçun oluşabilmesi için yapılanın bina olması gerekmektedir. Yapı kavramı kapsamında kalan faaliyetler TCK 184. Maddeye göre cezalandırılamaz.
 • Bina ,İmar Kanunu’nun 5. Maddesinde ‘’ “Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar” şeklinde tanımlanmıştır.
 • Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler şeklinde tanımlanmıştır.
 • İmar Kanunu’nun 21. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “Derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak imar yönetmeliklerinde belirtilecek taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve tamiratlar” ruhsata tabi olmadığından, yapılan değişikliğin bu kapsamda kalması hâlinde suç oluşmayacaktır.
 • Yapılan değişikliklerin bina olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinde başvurulan ölçütlerden birisi, bunların “esaslı tadilat” kapsamında kalıp kalmadığıdır .Esaslı tadilat, “Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat eki projelerini değiştiren işlemler” şeklinde tanımlanmış ve esaslı tadilatın ruhsata tabi olduğu ifade edilmiştir.
 • Apartman dairesinin mutfak balkonunu (terasını) PVC, ahşap doğrama ve camla kapatma fiili, bina yapma olarak değerlendirilemez, bu nedenle sanığın imar kirliliği suçu ile cezalandırılması hukuka aykırıdır (Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2012/6669)

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

 

TCK’nun 184. Maddesinde Neler Suç Olarak Sayılmıştır?

 • Belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde  Yapı ruhsatiyesi alınmadan bina yapmak veya yaptırmak
 • Belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde  Yapı ruhsatına aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmak
 • Belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde  Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade etmek
 • Belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde olmasa bile  Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade etmek

Suç olarak sayılmış faaliyetlerdir.

 

TCK ‘nun 184.Maddesine Aykırı Davranışların Cezaları Nelerdir?

 • Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi , bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez. Şarları uyuyorsa hapis cezasının ertelenmesine karar verilebilir.
 • Ceza olarak adli para cezası verilmez, verilen hapis cezasının adli para cezasına dönüştürülmesine hakim karar verebilir.

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU ŞİKAYETE TABİ MİDİR?

 • İmar kirliliğine neden olma suçu toplumu da ilgilendirmesi bakımından şikayete tabi değildir. Savcı şikayet olmasa veya şikayetten vazgeçilmiş olsa dahi resen araştırır ve soruşturma başlatır.

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR?

 • 8 yıldır.

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NERESİDİR?

 • İmar kirliliğine neden olma suçunun işlendiği yani ruhsata aykırı olarak yapının yapıldığı, ruhsat alınmadan yapının yapıldığı, yani binanın yapıldığı yer yetkili ,ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ise görevlidir.

Kişi Dava Açıldıktan Sonra Yapılan Binayı Ruhsata Uygun Hale Getirtirse Ne Olur?

Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, fail hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar (TCK md. 184/5). Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

——————————————————————————————–

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

TCK 58 CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com