TCK 58 CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR

TCK 58 CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR

İçerik Haritası

TCK Md. 58 CEZA HUKUKUNDA TEKERRÜR

Tekerrür, daha önce işlenen bir suçun cezası kesinleştikten sonra belli bir süre içinde ikinci bir suç işlenmesidir. Suçta tekerrür, ancak ilk işlenen suç kesinleşmesi halinde mümkündür.  Tekerrür hükümleri uygulanması halinde “mükerrirlere özgü infaz rejimi” çerçevesinde infaz yapılması gerekir. Tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için suçta tekerrürün mevcut olması ve mahkumiyetin kesinleşmesi gerekir. Önemli olan burada ilk mahkumiyetin kesinleşmiş olmasıdır.

Taksirli suçlara da taksirli suçlarla tekerrür hükümleri uygulanır. Kasten işlenen suçlar ile taksirle işlenen suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanamaz

Suçta Tekerrür Uygulaması için Süre Şartı

Suçta tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için süre koşulu yönünden ikili bir ayrım vardır:

  • Birinci suç nedeniyle verilen ceza kesinleşmiş, ancak infaz edilmemişse; ikinci suç, birinci suçun kesinleşmesinden sonra olmak kaydıyla, ne zaman işlenmiş olursa olsun ikinci suç nedeniyle suçta tekerrür hükümleri uygulanır.
  • Birinci suç nedeniyle verilen ceza kesinleşip infaz edilmişse, işlenen ikinci suça tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için; 

    1-) Birinci işlenen suçtan dolayı mahkum olunan hapis cezası 5 yıldan fazla ise, birinci suçun cezasının infaz edilmesinden itibaren 5 yıl içinde ikinci suçun işlenmesi gerekir. Birinci suça dair cezanın infazından itibaren 5 yıldan fazla süre geçmişse tekerrür hükümleri uygulanamaz. 

    2-) Birinci işlenen suçtan dolayı mahkum olunan hapis cezası 5 yıl veya daha az süreli hapis cezası veya sadece adli para cezası ise, birinci suç nedeniyle mahkum olunan cezanın infaz edilmesinden itibaren 3 yıl içinde ikinci defa suç işlenmiş olmalıdır. Birinci suça dair cezanın infazından itibaren 3 yıldan fazla süre geçmişse tekerrür hükümleri uygulanamaz.

İlk suçtan dolayı verilen hapis cezasının infaz edilmiş olması, tekerrüre esas sürenin belirlenmesini sağlar. Ceza infaz edilmeden tekerrüre esas süre başlamaz. İlk suçun cezası infaz edilmeyen hükümlü, ikinci defa suç işlediğinde tekerrür hükümlerinin uygulanabilmesi için süre şartı mevcut değildir.

5237 sayılı TCK Her iki suç da, yani birinci suç ile ikinci suç 01.06.2005 tarihinden önce işlendi ise suçta tekerrür hükümleri uygulanmaz. Eski yasanın yürürlükte olduğu döneminde mevcut istem, yeni TCK ile artık mevcut değildir.

Diyelim ki suçlar eski TCK yürürlükte olduğu dönemde işlendi. Eski TCK da tekerrür hükümleri olmaması sadığın lehinedir. Lehe hükümlerin geriye yürütülebileceği aleyhe geri yürütme olmadığından yeni TCK’nın tekerrür hükümlerini içeren 58. maddesi de infaz hukukuna ilişkindir ve sadığın aleyhine olduğundan sanık hakkında suçta tekerrür hükümleri uygulanmaz.

Ancak ilk işlenen ve tekerrüre esas alınacak suçun 01.06.2005 tarihinden önce, ikinci suçun ise yani tekerrür hükümlerinin uygulanacağı suçun  01.06.2005 tarihinden sonra işlenirse sanık hakkında TCK md. 58 gereği suçta tekerrür hükümleri uygulanacaktır. Tekerrür hükümleri uygulanacak olan suç olan daha sonra işlenen ikinci suç yeni TCK yürürlükte olduğu dönemde işlenmiştir.

Suçta Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Haller :

1- 18 yaşından küçük çocukların işledikleri suçlar tekerrüre esas alınmaz. Tekerrürde esas olacak ilk suç 18 yaşından küçük olan sanık tarafından işlendi ancak tekerrürün uygulanacağı ikinci suç 18 yaşını tamamladıktan sonra işlendi. Bu durumda bile sanık hakkında tekerrür uygulanmıyor.

2- Genel af, mahkumiyeti bütün hukuki sonuçlarıyla ortadan kaldırır. Tüm yönleriyle affa uğrayan suçlarda tekerrür esas alınmaz. Özel afta ise tüm suçun belli yönleriyle affa uğramış olduğundan, mahkumiyete ilişkin af olduğundan suçta tekerrür uygulanmakta.

3-) Yürürlükte olan Türk Ceza Kanunumuza göre cezanın ertelenmesine karar verildiğinde, denetim süesinden sonra TCK madde 58 de belirtilen sürelerde ikinci suç işlenmesi durumunda tekerrür hükümleri uygulanır.  Eski TCK döneminde ise ceza ertelenmiş ve iyi halli geçirilince mahkumiyet olmamış sayılacağından, deneme süresi bittikten sonra ikinci defa bir suç işlenirse tekerrür hükümleri uygulanmaz.

4-) Koşullu olarak salıverilmiş hükümlü yeniden  suç işlerse artık hakkında suçta tekerrür hükümleri uygulanır.

5-)Tazyik hapsi, güvenlik tedbirleri, disiplin cezaları tekerrüre esas alınamaz.

6-) Suç olarak düzenlenen bir eylemin suç olmaktan çıkması halinde bu eylem ile ilgili tekerrür hükümleri uygulanamaz.

7-)Kabahatler, kendi aralarında ve suçlarla tekerrüre esas alınamaz.

8- )Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz (TCK md. 58/4).

Kasten işlenen suçlarla taksirle işlenen suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında suçta tekerrür hükümleri uygulanmaz (TCK md. 58/4).

9-)Uzlaşma, dava zamanaşımı ve ön ödeme hallerinde sanık bir cezaya mahkum olmadığından sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına esas alınamaz.

10-)Kesin nitelikteki adli para cezaları tekerrür uygulamasına esas alınamaz.

11-)Hapisten çevrilen adli para cezası dışındaki “seçenek yaptırımlar” tekerrüre esas alınamaz.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Derin Özşeker ‘e ve  Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com