SUÇ İŞLEME NEDENİ İLE BOŞANMA (TMK 163)

SUÇ İŞLEME NEDENİ İLE BOŞANMA (TMK 163)

İçerik Haritası

SUÇ İŞLEME NEDENİ İLE BOŞANMA (TMK 163)

Türk Medeni Kanun’unda Boşanma sebepleri özel ve genel nedenler olmak üzere ikiye ayrılır. Suç işleme nedeni ile boşanma özel boşanma sebeplerinden bir tanesidir. Suç İşleme Sebebi ile boşanma TMK’nun 163. Maddesinde düzenlenmiştir. TMK’nun 163. Maddesi ‘’ Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.’’ Şeklindedir.

Suç İşleme Nedeniyle boşanma nisbi bir boşanma sebebidir. Yani eşlerden birinin suç işlemiş olması boşanma için yeterli olmayıp aynı zamanda suç işlemesi nedeniyle evlilik birliğinin diğer eş için çekilmez hale gelip gelmediği, sarsılıp sarsılmadığı mahkemece değerlendirilecektir.

SUÇ İŞLEME NEDENİ İLE BOŞANMA DAVASINDA DAVA AÇMA SÜRESİ

Türk Medeni Kanunu’nun 163. Maddesinde  Suç işleme nedeniyle boşanma davasının her  zaman açılabileceği düzenlenmiştir ancak eşinin suç işlediğini bildiği halde uzun yıllar evliliğe devam eden diğer eşin sonradan açmış olduğu boşanma davasının hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebileceğine yönelik görüşlerde mevcut ve çoğunluktadır.

EVLENMEDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLAR NEDENİ İLE SUÇ İŞLEME SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Suç işleme nedeniyle boşanma davası açabilmek için bu suçun evlilik birliği içerisinde işlenmesi gerekmektedir. Evlenmeden önce eşinin suç işlediğini bilen kimse evlendikten sonra suç işleme sebebine dayalı olarak boşanma davası açarsa bu dava reddedilecektir. Şayet eş , evlenmeden önce eşinin bir suç işlediğini bilmiyorsa, eşinin suç işlediğini evlendikten sonra öğrendiyse evliliğin butlanı davası açabilir.


Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2017/2624 esas, 2017/14983 karar numaralı, 20.12.2017 tarihli kararı ‘’…Davacı kadın Türk Medeni Kanununun 163. maddesi uyarınca, “suç işleme” hukuki sebebine dayalı olarak boşanma talebinde bulunmuş, mahkemece davanın kabulü ile unsurları oluştuğundan Türk Medeni Kanununun 163. maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı erkeğin işlediği iddia edilen suçların tarihlerinin evlenme tarihinden önceki döneme ait olduğu anlaşılmaktadır. Anılan madde koşulları oluşmamıştır. O halde, mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.’’ Şeklindedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2009/16450 esas, 2009/19112 karar, 09.11.20009 tarihli kararı‘’…Dava Türk Medeni Kanununun 163. maddesine dayalı haysiyetsiz yaşam sürme ve suç işleme nedeniyle boşanmaya ilişkin olarak açılmıştır.

Davalının Erdemli 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.11.2007 tarihinde kesinleşen ilamıyla resmi belgede sahtecilik suçundan mahkum olduğu anlaşılmaktadır. Ceza dava dosyasının incelemesinde; Davalının E. U. kimliğini kullandığı, G. U. ve F. P.’la bir müddet evlilik dışı birlikte yaşadığı, bu nedenle haysiyetsiz yaşam sürmenin koşullarının gerçekleştiği ve onunla birlikte yaşaması davacıdan beklenemeyecek hale geldiği sabit olduğu halde, yazılı gerekçeyle davanın reddi doğru görülmemiştir…’’şeklindedir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir.Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com