LİMİTED ŞİRKETTE GENEL KURULUN GÖREVLERİ NELERDİR?

LİMİTED ŞİRKETTE GENEL KURULUN GÖREVLERİ NELERDİR?

İçerik Haritası

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Limited şirketin özelliklerini ‘’Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?’’ başlıklı yazımızda, Limited Şirkette Şirket Sözleşmesi ve esas sermayeyi de ‘’Limited Şirkette Şirket Sözleşmesi ve esas sermaye’’ başlıklı yazımızda , şirketin kuruluşu, tescil ve ilanını da Limited Şirketin Kuruluşu, Tescili Ve İlanı başlıklı yazımızda anlattık. Bodrum ilçesinde  faaliyet gösteren hukuk bürosu olarak  bu yazımızda Limited Şirket Genel Kurulun görevlerinden bahsedeceğiz.

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULUNUN DEVREDİLEMEZ GÖREVLERİ

Genel Kurulun devredilemez yetkileri TTK’nın 616. Maddesinin 1. Fırkasında şu şekilde düzenlenmiştir.

 1. a) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi.
 2. b) Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları

.c) Topluluk denetçisi ile (…) (1) denetçilerin atanmaları ve görevden alınmaları.

d) Topluluk yılsonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun onaylanması.

e) Yılsonu finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun onaylanması, kâr payı hakkında karar verilmesi, kazanç paylarının belirlenmesi.

f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibraları.

g) Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması.

h) Bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması.

ı) Müdürün, şirketin kendi paylarını iktisabı konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisabın onaylanması.

i) Şirketin feshi.

j) Genel kurulun kanun veya şirket sözleşmesi ile yetkilendirildiği ya da müdürlerin genel kurula sunduğu konularda karar verilmesi

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUKBÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz

ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLDÜKLERİ TAKDİRDE GENEL KURULUN DEVREDİLEMEZ YETKİLERİ;

Bu yetkilerde TTK’nın 616. Maddesinin ikinci fıkrasında sayılmıştır. Bunlar;

 1. a) Şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun onayının arandığı hâller ile müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması.
 2. b) Önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının kullanılması hakkında

karar verilmesi.

c) Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın verilmesi.

d) Yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönerge çıkarılması.

e) Şirket sözleşmesinin 613 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ortakların onayını

yeterli görmemesi hâlinde, müdürlerin ve ortakların şirkete karşı bağlılık yükümü veya rekabet

yasağı ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunabilmelerinin onayı için gereken iznin verilmesi.

f) Bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması.

**Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet

gösteren ÖZŞEKER HUKUKBÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz

AŞAĞIDAKİ GENEL KURUL KARARLARI, TEMSİL EDİLEN OYLARIN EN AZ ÜÇTE İKİSİNİN VE OY HAKKI BULUNAN ESAS SERMAYENİN TAMAMININ SALT ÇOĞUNLUĞUNUN BİR ARADA BULUNMASI HÂLİNDE ALINABİLİR

 1. a) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi.
 2. b) Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi.
 3. c) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması.
 4. d) Esas sermayenin artırılması.
 5. e) Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması.
 6. f) Şirket merkezinin değiştirilmesi.
 7. g) Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi.
 8. h) Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması.

ı) Şirketin feshi.

Kanunda belli kararların alınabilmesi için ağırlaştırılmış nisap aranıyorsa, bu nisabı daha da ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümleri, ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla kabul edilebilir.

Bir ortağın şirketten çıkarılma sebeplerinin sonradan şirket sözleşmesine konulabilmesine dair sözleşme değişikliği, şirket sermayesini temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUKBÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan Bodrum İlçesindeki ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum ilçesinde  görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız.

  LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU, TESCİLİ VE İLANI

LİMİTED ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET SÖZLEŞMESİ VE ESAS SERMAYE

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com