LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU, TESCİLİ VE İLANI

  LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU, TESCİLİ VE İLANI

İçerik Haritası

                                 

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Limited şirketin özelliklerini ‘’Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?’’ başlıklı yazımızda anlatmıştık. Bodrum ilçesinde  faaliyet gösteren hukuk bürosu olarak Limited Şirkette Şirket Sözleşmesi ve esas sermayeyi de daha önceki olarak’’ Limited Şirkette Şirket Sözleşmesi ve esas sermaye’’ başlıklı yazımızda anlattık. Bu yazımızda şirketin kuruluşu, tescili ve ilanından bahsedeceğiz.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur.

**nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUKBÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz

Limited Şirketin Tescili Nasıl Olur?

Şirket sözleşmesinin zorunlu unsurları barındırır şekilde düzenlenmesinden sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur.

Başvuru, müdürlerin tümü tarafından imzalanır.

Başvuruya eklenmesi gereken belgeler TTK’nun586. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilmiştir;

-Şirket sözleşmesinin onaylanmış bir örneği.

-) (Mülga: 15/7/2016-6728/73 md.)

-) Yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri ve denetçinin seçimini gösterir belge.

 Dilekçede  yer alması gereken kayıtlarda 586. Maddenin 3.fıkrasında şu şekilde belirtilmiştir:

a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları. b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar. c) İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları. d) Şirketin ne suretle temsil edileceği.

LİMİTED ŞİRKETİN TESCİL VE İLANI

Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalandığı tarihi izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. . Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUKBÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz

LİMİTED ŞİRKET NE ZAMAN TÜZEL KİŞİLİK KAZANIR?

Limited Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır.

Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar, bu işlemler dolayısıyla şahsen ve müteselsilen sorumludur(TTK m.588/3)

LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞ GİDERLERİNİ KİM KARŞILAR?

Şirketçe kabul olunmadığı takdirde, kuruluş giderleri kurucular tarafından karşılanır. Bunların pay sahiplerine rücû hakları yoktur. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUKBÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz.

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan Bodrum İlçesindeki ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum ilçesinde  görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız.

LİMİTED ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET SÖZLEŞMESİ VE ESAS SERMAYE

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com