İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE (ÖRNEK 14)

İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE (ÖRNEK 14)

İçerik Haritası


Tahliye Taahhüdüne İTİRAZ 

İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE 


Tahliye taahhüdüne dayalı taşınmazların ilamsız takibinde, borçlunun örnek 14 no’lu tahliye emrine itiraz üzerine duran takibe devam edilebilmesi için kiraya verenin İİK’nun 275,1 fıkrası hükmüne göre icra mahkemesinden, kiracının itirazının kaldırılmasını istemek zorundadır. Ancak kiraya veren, icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemek zorunda olmayıp, sulh hukuk mahkemesinde de tahliye davası açabilir. Sulh mahkemesinden alacağı tahliye ilamını İİK’nun 26. maddesi uyarınca ilamlı icra yolu ile ayrı bir takip yapabilir. İİK’nun 269/d ve 274/son maddelerinde aynı Kanun’un 67. maddesine gönderme olmadığından sulh hukuk mahkemesinde itirazın iptali ve tahliye davası açılamaz ve bu dava sonucunda alınacak ilamla, ilamsız tahliye takibine devam edilemez. Sulh hukuk mahkemelerinden verilen itirazın iptali ve tahliye ilamları, ilamlı icra yolu ile takibe konabilir ve borçluya İİK’nun 26. maddesine göre icra emri çıkarılmak sureti ile ilamın infazı istenebilir.

Somut olayda ise, tahliye taahhüdüne dayalı taşınmazların ilamsız tahliye yolu ile takip başlatıldığı, borçlunun örnek 14 no’lu tahliye emrine itirazı üzerine sulh hukuk mahkemesinden itirazın iptali ve tahliye ilamı alınarak takibe devam edildiği ve aynı takip dosyası üzerinden tahliye işleminin gerçekleştirildiği görülmektedir.

Yukarıda açıklanan ilkelere göre taşınmazın tahliye işlemi usul ve kanuna aykırı olduğundan şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA)…

12. HD. 14.10.2008 T. E:13801, K:17341

 


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Derin Özşeker ‘e ve  Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60


İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMLİ ÖRNEK DİLEKÇE

İTİRAZIN KALDIRILMASI VEYA İTİRAZIN İPTALİ İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com