ISLAH HMK 176

ISLAH HMK 176

İçerik Haritası

BODRUM AVUKAT

ISLAH 

Islah Nedir ?

Islah müessesi HMK 176. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre taraflardan her biri yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilirler. Burada dikkatinizi çekmemizi istediğimiz husus kanunda belirtildiği üzere yapılmış bir usul işleminin varlığıdır. Örnek vermek gerekirse, cevap süresi içerisinde cevap dilekçesi vermeyen bir davalının ıslah dilekçesi vermek suretiyle iddia ve savunmalarını bildirmesi söz konusu olamaz, ortada ıslahı yapılacak bir usul işlemi yoktur.

Yani taraflar ıslah ile yapmış oldukları usul işlemleri değiştirebilir, genişletebilirler. Buna istinaden davacı dava dilekçesindeki dava sebebini değiştirebileceği gibi eksik bildirdiği vakıalarını ıslah yolu ile tamamlayabileceklerdir. Islah yolu ile dava dilekçesinde bildirilen talepler arttırılabilir. Davalı da vermiş olduğu cevap dilekçesinde hata yaparak veya unutarak bildirmediği, eksik bildirdiği savunmalarını ıslah dilekçesi ile tamamlayabilir, savunmaların dayandığı vakıaları değiştirebilir.

Maddi hatalar için ıslah yoluna gidilmesine gerek yoktur. Maddi hatalar nedeniyle ıslah yolunun kullanılmamasına dikkat edilmedir aksi halde bir davada taraflar ancak bir defa ıslah yolunu kullanabilirler ve kullanılan ıslahın kısmen ıslah veya tamamen ıslah olmasının önemi yoktur. Islah iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının istisnası olması nedeni ile ancak bu durumlarda kullanılması gereken bir yoldur.

ISLAH İLE NELER YAPILABİLİR?

ISLAH İLE DAVA KONUSU DEĞİŞTİRİLEBİLİR

 • Kamulaştırılmaksızın el atılan bir taşınmaz için açılan dava ıslah yolu ile elatmanın önlenmesi davasına dönüştürülebilir.
 • İtirazın iptali davası ıslah ile alacağın tahsili davasına dönüştürülebilir.
 • Mirasın iadesi davası ıslah yolu ile tenkis davasına dönüştürülebilir.
 • Dava konusu değişikliği istem sonucunun tamamen değiştirilmesi şeklinde olabileceği gibi istem sonucuna yeni bir talep eklenmesi şeklinde de olabilir.

ISLAH İLE DAVA TÜRÜ DEĞİŞTİRİLEBİLİR

 • Kısmi dava olarak açılan dava tam ıslah yolu ile belirsiz alacak davasına dönüştürülebilir
 • Islah ile davanın tertidli dava şeklinde sokulması da mümkündür.
 • Yarıgtay bazı kararlarında farklılık göstermiştir, iş davasında dava dilekçesinde yer almayan ihbar tazminatının ıslah dilekçesi ile talep edilmesini kabul etmişken, benzer bir davada dava dilekçesinde ileri sürülmeyen yıllık izin ücret alacağını ıslah dilekçesinde talep edilmesi halinde ise kabul etmemiştir.
 • Haksız olarak haczedilen malların bedelin ödenmesi için açılan dava ıslah yolu ile söz konusu malların kullanılamaması nedeniyle gelir kaybı talebi eklenmesi kabul edilmiştir.

ISLAH İLE DAVA KONUSU ARTTIRILABİLİR

 • Manevi tazminat davası kısmi dava olarak açılması mümkün olmadığı için dava dilekçesinde istenilmeyen manevi tazminat ıslah yolu ile talep edilemez ve arttırılamaz.
 • Yoksulluk ve bakım nafakasının ıslah yolu ile arttırılması mümkün değildir.
 • Dava açıldıktan sonra doğan alacaklar için ıslah yolu ile talepte bulunulamaz.

HUKUK GENEL KURULU KARARINA GÖRE (HGK 15.06.2016 4-1193/800)

Dava konusu edilmeyen bir şeyin ıslah yolu ile davaya ithaline ve dava konusu haline getirilmesine yasal açıdan olanak bulunmamaktadır. Islah ile kastedilen dava konusu edilen yani dilekçelerde yer almış bir işlemin genişletilmesi ve değiştirilmesidir.

ISLAH İLE DAVA SEBEPLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR

 • Dava dilekçesinde borç ilişkisi olarak gösterilen dava sebebi ıslah yolu ile hizmetin alınamaması sebebiyle sebepsiz zenginleşme vakıası olarak değiştirilebilir.
 • Islah ile yeni vakıalar ileri sürülmesi halinde daha önce verilen tanık listesi dışında, bu yeni vakıalar için tanık gösterilebilir. Bu halde ikinci yeni tanık yasağından bahsedilemez.
 • Doktorluk hizmetinden doğan alacak davası ıslah yolu ile ortaklıktan doğan kar payı alacağı şekline dönüştürülebilir.

ISLAHA GEREK OLMAYAN HALLER DE SÖZ KONUSU OLABİLİR

 • Dava konusunun azaltılması için ıslah yoluna gidilmesine gerek yoktur. Bu durum kısmi feragat demektir.
 • Davadan feragat, sulh olmak, vazgeçmek gibi maddi hukuka ilişkin işlemler ıslah dilekçesi ile düzeltilemezler.

ISLAH DİLEKÇESİ İLE TARAF DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ?

İradi taraf değişikliği ancak karşı tarafın açık onayı ile mümkündür. Ancak HMK 124 e göre maddi hatalardan kaynaklanan ve dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talepleri karşı tarafın onayı olmadan hakim tarafından kabul edilebilir.

Taraf Değişikliği talebi yazımız için lütfen tıklayınız. 

ISLAH İLE ZAMANAŞIMI İDDİASI İLERİ SÜRÜLEBİLİNİR Mİ?

Yargıtay uygulamalarında cevap süresi içerisinde verilen cevap dilekçesinde zamanaşımı iddiasında bulunmayı unutan davalı için ıslah yolu ile zamanaşımı defi itirazında bulunması mümkün kılınmıştır. Bunun için cevap süresi içerisinde verilmiş bir cevap dilekçesi gerekmekte ve bu dilekçe ıslah edilmelidir. (15.HD 22/01/2020 1868/190)

KÖTÜ NİYETLE YAPILAN ISLAH

Islah davayı uzatmak, karşı tarafı rahatsız etmek için yapıldığı delil ve belgelerle ispat edilir ise hakim ıslahı dikkate almadan karar verir. Kötü niyetle ıslaha başvuranlar karşı tarafın bu ıslah nedeniyle uğradığı zararlarını tazmin etmeye hükmedilir, 200-500 TL arası idari para cezasına hükmedilir.

 

Islah yolu önemli bir yol olup hak kayıplarının yaşanmaması adına mutlaka avukat eşliğinde yapılmalıdır. Tek bir defa gidilecek bir yol olması nedeniyle basit maddi işlemler için ıslah yolunun tüketilmemesi taraflar yararınadır. Islah ile ilgili içerikler ve bilgiler daha fazla olup bu yazımızda kısaca değinilmiştir.

 

 


Notlar : Yukarıda verilen bilgiler ve örnekler çoğaltılabilirdir. Konu yazılandan ibaret olmayan konuya ilişkin oldukça fazla ve birbirinden farklı Yargıtay Kararları söz konusudur. Islah yoluna gidilmeden önce mutlaka bu konuda önemli ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinilmelidir. Yazılarımızın kullanılması halinde uğranılacak zarardan tarafımız sorumlu olmayıp sadece kısa bilgi vermek amacı ile yazılmıştır. 

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

 

Benzer içerik :

TALEP ARTIRIMI NEDİR ?

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com