İCRA İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET

 İCRA İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET

İçerik Haritası

 İCRA İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET

Bu yazımızda İcra İflas Hukuku’na özgü bir nevi kanun yolu olan şikayetten bahsedeceğiz.

İcra Dairesi’nin yapmış olduğu işlemlerden zarar gören kişilerin hak kaybı yaşamaması için  İcra İflas Kanunu  zarar gören kişilere İcra Mahkemesine başvurarak  İcra Dairesi’nin işlemini şikayet hakkı tanımıştır.

Peki Şikayet Sebepleri Nelerdir?

  1. Kanunun İcra Dairesi’ne takdir yetkisi verdiği hallerde İcra Dairesi’nin işleminin hadiseye uygun olmaması bir şikayet sebebidir.
  2. İcra Dairesi’nin görevindeki bir işi yapmayı reddetmesi, bir hakkı yerine getirmemesi şikayet sebebidir.
  3. İcra Dairesi’nin yapmakla görevli olduğu bir işlemi kanunda öngörülen veya uygun bir süres içerisinde, haklı bir neden olmaksızın yapmaması, bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması şikayet sebebidir.
  4. İcra Dairesi’nin Kanunu yanlış uygulaması veya hiç uygulamaması halinde yani işlemin kanunu aykırı olması şikayet sebebidir.

ŞİKAYETİN TARAFLARI KİMLERDİR?

  1. Şikayet Eden: İcra Dairesi’nin işlemini şikayet etmekte hukuki yararı bulunan herkes şikayette bulunabilir. Şikayet hakkı Hukuki yararı bulunan; borçlu, alacaklı veya 3.kişi olabilir. İcra Dairesi’nin işleminden Şikayet edenin doğrudan doğruya kendi hukuki durumunun etkilenmesi gerekir.
  1. Şikayet Olunan: Şikayet Konusu İşlemi Yapmış Olan İcra Dairesidir. Aynı zamanda şikayet konusu işlem lehine olan kişide zorunlu olarak şikayet olunan durumundadır.

ŞİKAYET NEREYE YAPILIR VE ŞİKAYET USULÜ NEDİR?

Şikayet konusu işlemi yapmış olan İcra Dairesi’nin bulunduğu yer İcra Mahkemesi’ne yapılır.

İcra Mahkemesi İcra Dairesi’nin şikayete konu işlemlerini incelemeye  kesin yetkilidir.

Şikayet sözlü veya yazılı olarak yapılabilir.

Kanunda şikayetin duruşmalı olarak incelenmesi gerektiği durumlar dışında kalan hallerde  duruşma yapılıp yapılmayacağını takdir yetkisi mahkemeye aittir.

Şikayet incelenirken tanık dinlenebilir, bilirkişiye başvurulabilir, keşif yapılabilir.

Şikayet Adli tatilde de görülebilir.

Şikayeti ,İcra Mahkemesi basit yargılama usulüne göre inceler.

Şikayet kendiliğinden icrayı durdurmaz. Şikayeti alan İcra Mahkemesi şikayet sonuçlanıncaya kadar icranın durdurulmasını gerekli görür ise (kendiliğinden veya talep üzerine) icranın geri bırakılmasına karar verebilir. İcranın geri bırakılmasına karar verilmediği hallerde sadece şikayetin varlığı icrayı kendiliğinden durdurmaz.

ŞİKAYET SÜRESİ NE KADARDIR?

Şikayet süresi, şikayet edenin şikayete konu işlemi öğrendiği günden itibaren 7 gündür. Eğer Şikayet konusu işlem ilgiliye tebliğ edilmişse bu süre tebliğ ile, tebliğ edilmemişse; şikayet edenin şikayet konusu işlemi  öğrendiğini bildirdiği  tarih itibariyle başlar.

Şikayet süresi hak düşürücü olup İcra Mahkemesi re’sen araştırmak zorundadır. Süresinden sonra yapılan şikayet dinlenmez ve  İcra Dairesi’nin işlemi kesinleşir.

Ancak; Bir hakkın yerine getirilmemesi veya sebepsiz sürüncemede bırakılması halleri ile kamu düzenine aykırı olan işlemleri şikayet süreye tabi değildir.

Şikayetin Sonuçları Nelerdir?

A.ŞİKAYETİN KABULÜ

  1. İcra Mahkemesi Şikayet Konusu İşlemin Bozulmasına(İptaline)  karar verilebilir.: Bu halde  Şikayet konusu işlem baştan yani işlemin yapıldığı andan itibaren iptal edilir ve iptal edilen bu işleme dayanılarak yapılan işlemlerde iptal edilmiş sayılır.
  1. İcra Mahkemesi Şikayet Konusu işlemin düzeltilmesine karar verilebilir.
  1. İcra Mahkemesi, İcra Müdürü’nün sebepsiz olarak yapmadığı veya geciktirdiği işlemlerin yapılmasını emreder.

B. ŞİKAYETİN REDDİ

Şikayet süresinde yapılmadıysa veya şikayet nedeni yerinde görülmez ise İcra Mahkemesi şikayetin reddine karar veriri.

İCRA MAHKEMESİ’NİN KARARINA KARŞI;

İcra Mahkemesi’nin Şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin karaları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez sadece takip hukuku bakımından kesin hüküm teşkil eder.

İcra Mahkemesi şikâyet hakkında verdiği karadan kendiliğinden dönemez. Ancak İcra Mahkemesi’nin kararının istinaf edilmesi halinde İstinaf Mahkemesi kararı kaldırabilir, düzeltebilir veya şikayetin esası hakkında yeniden karar verebilir.

İcra Mahkemesi’nin şikayet hakkında verdiği kararlardan İcra İflas Kanunu’nun 363/1 maddesinde yer alan kararlı istinaf edilemez. Bunlar dışındakiler istinaf edilebilir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Derin Özşeker ‘e ve  Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com