BOŞ OLARAK VERİLEN TAHLİYE TAHHÜTNAMESİ

BOŞ OLARAK VERİLEN TAHLİYE TAHHÜTNAMESİ

İçerik Haritası

TAHLİYE TAHHÜTNAMESİ 

Tahliye taahhütnamesi doğru alınması çok önemli olan ve doğru alındığında kiracıyı tahliye etme hakkı tanıyan tahliye yöntemidir.

Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU olarak   bu yazımızda tahliye taahhütnamesini ele alıyoruz.

Kira hukukundan kaynaklanan problemler ülke çapında büyük problem olmakla birlikte Muğla İli Bodrum İlçesinde de sıklıkla karşılaştığımız problemdir.

Kira hukukunun kiracıdan yana olması, kiracının çıkartılmasının çok zor olması nedeniyle tahliye taahhüdü büyük önem kazanmıştır.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ NEDİR?

Tahliye taahhütnamesi, kiracı halen oturmakta olduğu …… adresinde bulunan taşınmazı ……. tarihinde hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın tahliye edeceğini ve kiraya verene teslim edeceğini bildirir beyanıdır.

Daha fazla bilgi için Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKNELER 

-Tahliye taahhüdünün kiracı tarafından verilmesi gerekir.

-Tahliye taahhüdünde kiracının ıslak imzası bulunması gerekir.

-Tahliye taahhütnamesinin aslının olması gerekir. Dava açıldığı zaman mahkeme aslını istemektedir. Daha fazla bilgi için Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesi ile aynı gün yapılamaz. Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesi kurulduktan sonra daha ileri tarihli olması gerekir.

-Tahliye taahhüdü kiracının kiraya verene vereceği yukarıda beyanı içerir adi yazılı şekilde  yapılabileceği gibi noter aracılığıyla resmi şekilde de yapılabilir.

-Noterde yapılması daha faydalıdır.  Noterden yapılan tahliye taahhütnamelerinde Kiracının tahliye taahhütnamesindeki imzayı kabul etmemesi söz konusu olamaz. Resmi olmayan adi yazılı belge de ise kiracı imzaya itiraz eder ise imza bilirkişi incelemesine gönderilmekte ve süreç uzamaktadır. Daha fazla bilgi için Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

BOŞ OLARAK VERİLEN TAHLİYE TAHHÜTNAMESİ GEÇERLİ MİDİR?

Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından tahliye ve taahhüt tarihi boş iken imzalanmış olsa dahi geçerlidir. Kiracı tahliye taahhütnamesini boş olarak vermekle kiraya verenin dolduracağı tarihleri kabul etmiş sayılmaktadır.  Daha fazla bilgi için Muğla İli, Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

Yargıtay 3. HUKUK DAİRESİ’nin 2022/8307 esas, 2023/168 karar, 21.02.2023 tarihli kararı;

‘‘Davalı vekili dilekçesinde; tahliye taahhüdünün kira sözleşmesi ile birlikte imzalandığını ve kira sözleşmesinin eki gibi görüldüğü için taahhütnameye ayrıca tarih yazılmadığını, tahliye taahhütnamesinin kanunun emredici hükümlerine aykırı olarak düzenlendiğini, deliller toplanmadan ve tanıklar dinlenmeden karar verildiğini ileri sürerek; kararın kaldırılmasını ve davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Gerekçe ve sonuç ;

…Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararıyla; takibe dayanak yapılan ve hükme esas alman. 15.01.2020 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli, çelik çatılı kapalı depo işyeri niteliğindeki kira sözleşmesi hususunda taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığı, davalı kiracı şirketin adi yazılı olarak 14.02.2020 tarihinde düzenlediği tahliye taahhütnamesi ile kiracı olarak oturduğu yeri 15.01.2021 tarihinde tahliye edeceğini kabul ve taahhüt ederek taahhütnameyi imzaladığı, kural olarak kira ilişkisi kurulduktan sonra verilen tahliye taahhütnamesinin kiracının serbest iradesi ürünü olduğunun kabul edileceği, davacı kiraya veren şirket vekilinin 14.02.2020 düzenleme, 15.01.2021 tahliye tarihli, tahliye taahhütnamesine dayanarak yasal süresinde tahliye talepli icra takibi başlattığını, kira sözleşmesinin süresinin sözleşmenin taraflarınca her zaman uzaltılıp kısaltılabileceğini, kiracı tarafından, tarih yazılmadan boş kağıda, beyaza imza atılması halinde boş kağıdın üzerinin kiraya veren tarafından nasıl ve ne şekilde doldurulacağının imza eden kiracı tarafından kabul edildiğinin kabulü gerektiği, tahliye taahhütnamesinin verildiği tarihten itibaren 6098 Sayılı TBK’nın 39 uncu maddesi gereğince taahhütnamenin iptali için bir dava da açılmadığı, tanzim tarihi bulunmasa da tahliye taahhüdünde “içinde kiracı olarak bulunduğum” ibaresinin yazılması nedeni ile kira sözleşmesinden daha sonra düzenlendiği anlaşılan tahliye taahhüdünün geçerli olduğu gerekçesiyle davalı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.’’şeklindedir.

YENİLENEN  KİRA SÖZLEŞMESİ İLE AYNI TARİHİ TAŞIYAN TAHLİYE TAAHÜDÜ

AKDE AYKIRILIK NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Muğla İli  Bodrum İlçesinde  görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com