AKDE AYKIRILIK VE TAHLİYE 

AKDE AYKIRILIK VE TAHLİYE 

İçerik Haritası

AKDE AYKIRILIK VE TAHLİYE 

Kiracının kira sözleşmesindeki hususlarda kiralananı özen göstererek kullanma yükümlülüğü mevcuttur. Kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmalı ve kiralananın yer aldığı taşınmazda oturan kişilere ve komşulara karşı gerekli saygıyı göstermelidir. Aksi halde kiraya verenin akde aykırı davranan kiracıya yazılı olarak bildirimde bulunur ve verilen süre içerisinde akde aykırı hal ve tutumunu gidermez ise akdi feshedeceğini bildirir. Kiraya veren kiracısına yazılı olarak bildirimde bulunarak akde aykırılığın sonlandırılmasını, giderilmesini ister. Bu süre konut ve çatılı iş yerleri için 30 gündür.Şayet kiraya veren kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağını düşünüyor ise derhal kira akdini feshedebilir.

TBK MADDE 316’da bu husus şu şekilde düzenlenmiştir ;” Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.
Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.
Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.”

TBK 316 maddesinde yer alan hususta kiracının akde aykırı davranışı mevcut ise ve bu akde aykırılık giderilmemiş ise akde aykırılık nedeniyle kira sözleşmesinin feshi ve tahliye davası kiralayan tarafından açılmaktadır. Akde aykırılık doğrudan kiralananla ilgili ise o halde akdin feshi ve tahliye davası birlikte açılabilmektedir. Şayet akde aykırılık doğrudan kiralanan ile ilgili değil ise o halde akdin feshi davası açılmalıdır. Bu davadan sonra akdin feshedilmesi ile kirayaveren menni müdehale ve tahliye davası açması gerekmektedir. Kira sözleşmesi ortadan kalkmış ise o halde bu dava Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülecektir. Şayet kira sözleşmesine aykırı olarak kira sözleşmesinin bir üçüncü kişiye devredilmesi halinde ise üçüncü kişi hakkında fuzuli işgale dayalı tahliye davası Sulh Hukuk Mahkemesinde açılması gerekmektedir. ( Kaynak; KURAK, Adalet Yayın Evi,2019, Kira Sözleşmesinden Kaynaklı Davalar syf 268)

Y.3.HD. Nin 22.01.2018 gün ve 2017/8425 E. 2018/458 K sayılı ilamı ;”…6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 316. maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşularagerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir…”


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmeye çalışmakta ve müvekkillerin hukuki sorunlarını memnun kalabilecekleri en iyi şekilde sonuçlandırmak üzere çalışma sürdürmeye özen göstermekteyiz. Dinamik bir bakış açısı ve sürekli eğitimler ile kendimizi yenilemeye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde hukuk büromuz ;Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra iflas Hukuku, Aile Hukuku ,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Sigorta Hukuku ve diğer pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri  sunmaktayız.

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz.

 

AKDE AYKIRILIK NEDENİ İLE İHTARNAME ÖRNEĞİ 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com