SUÇLARIN İÇTİMASI

SUÇLARIN İÇTİMASI

İçerik Haritası

SUÇLARIN İÇTİMASI

Kısaca bahsedilmeye çalışılmıştır. 

Suçların içtiması söz konusu olduğunda kaç suç varsa o kadar ceza olurun istisnasıdır ve  tek ceza uygulanması gereken durumu ifade eder. Yani birden çok suç işleyen kimsenin, işlediği suç sayısı kadar cezadan sorumlu olması demektir ancak bunun istisnası aynı fail tarafından işlenmiş birden çok suç bulunmasına rağmen, çeşitli nedenlerle faile tek cezanın verildiği “suçların içtimaı” olarak adlandırılır. Cezaların içtiması suçların içtiması karıştırılmamalıdır. Suç içtiması suçların toplanması, tek suç olması demekken cezaların içtimasında ise mahkemelerce birden fazla cezanın toplanması ile olmaktadır.

Cezaların toplanmasından kasıt, bir kişi hakkında, işlediği her suç için ayrı ayrı hükmedilen şahsî hürriyeti bağlayıcı cezaların veya adlî para cezalarının toplanmasıdır. Buna maddi içtima da denilmektedir.

Mahkemeler tarafından üç yıl ve altı yıl ceza alan toplam 9 yıl olarak ceza almış olur. TCK 142. Maddesinde yer alan birleşik suç kavramı iki aynı suç tipinin bir araya gelmesi ile oluşurulan hal ile tek fiil sayılan suça birleşik suç denir. Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi veya işlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına denir. TCK’nın 42. maddesine göre, “Madde 42– (1) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.” biri diğerinin unsurunu veya nitelikli halini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir.Bu suçun unsurlarından dolayı ceza verilmesi söz konusu olmaz. Birleşik suç olarak ifade edilir. Yağma suçu en klasik örnektir. Hırsızlığın cebir kullanarak işlenmesi halidir.

142. Madde 14. Fıkrasına bakıldığında mala zarar verme de şikayet aranmamaktadır. Konuta girilmişse mala zarar verme suçundan ayrı ayrı cezalandırılması gerekir. Ancak 142. Maddesin de istisnai düzenleme söz konusudur. Doktrinde kullanılan ayrık kavramdan bahsedilirse ; Gerçek içtima : Esas itibariyle ana kuralı ifade etmektedir. Gerçek içtima kavramının kullanılması, failin her tür suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırılması demektir. Yani failin işlediği her bir suçtan ayrı ayrı sorumlu tutulması demektir. Kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza vardır belirlemesi gerçek içtima kuralının karşılığıdır.

ZİNCİRLEME SUÇ

TCK’nın 43/1. maddesine göre, “Bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi halinde, faile tek ceza verilir. Olayın özelliği gereğince tek hareketle işlenmez.Suç işleme kararında belli suç miktarı söz konusudur. Somut olayın şartlarına göre mümkün olmayabilir. Emniyeti suistimal suçu oluşmuş . Fazla ceza uygulamasına cezanın amacı bakımından uygun olmadığı düşünüldüğünde işlenmesi amaçlanan suç tek suçtur. Kanun koyucu bu tip durumlarda işlenen suçu tek suç olarak görülmez.

Aynı suç işleme kararı, farklı zamanlarda aynı kişiye karşı suç işlenmesi şartları olduğunda zincirleme suç kabul edilmektedir. Değişik zamanlarda suç işlenirse kanun koyucu aynı anda gerçekleştirilen suçlarda zincirleme suç olmaz. Süre bakımından iki önemli husus göz önünde bulundurmalıyız. Süre çok fazlaysa işlenen suçla makul kabul edebileceğimiz durumda zincirleme suç olmaz. Aynı anda olmamalı, süre makul kabul edilebilecek zaman geçtikten sonra olmaması gerekir.

Eylemin değişik zamanlarda birden fazla suç işlenmesinde eylemin devam etmesinde, mütemadi suçlarda birden çok suç söz konusu değildir. Örgüt kurma, ruhsatsız silah taşımada netice devam etmektedir. Silahı taşıdığınız her gün için aynı suç olmaz. İddianamenin düzenlenmesi kadar tek suç olacağına karar verilmemiş. Aynı suç işlenmesi değişik zamanlarda farklı suçların işlenmesinde suçun aynı suç olması aranmaktadır.

Yaralama suçunun basit ve nitelikli hali var, daha ağır ya da daha hafif cezayı gerektiren haller olarak belirlenir. Kasten işlenmiş hali ya da olası kastla işlenmiş hali aynı suç değil farklı suçlardır.

Zincirleme suçun oluşabilmesi için aynı suç işleme kararı altında suçun işlenmesi, failin aklında genel olarak işleneceği suçlar arasında bağlantı olmalı. İştirak da olduğu gibi kasten olduğunu gibi kişinin gerçekleştireceği suçla arasında fonksiyonel bağlantı olmalıdır. Yargıtay kararında eylemi gerçekleştirmiş kişinin zamanı dikkate alınır. Suç işleme kararı suç işleme kastından daha geniş algılanmalıdır. Aradaki süre kriterdir. Zincirleme suç olması için suçun aynı kişiye yönelik  birden fazla zamanlarda gerçekleşmesi gerekmektedir yada tek bir fiil ile aynı suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi gerekmektedir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com