RESMİ VASİYETNAME

RESMİ VASİYETNAME

İçerik Haritası

RESMİ VASİYETNAME NASIL HAZIRLANIR ?

Türk Hukukunda üç şekilde vasiyetname yapılabilmektedir. Bunlar el yazılı vasiyetname, sözlü vasiyetname ve resmi vasiyetnamedir.

El yazılı vasiyetname de vasiyetçinin kendi el yazısı ile vasiyetini yazması gerekir. Bilgisayar çıktısı kabul edilmemektedir. Hatta kişinin el yazısı ile yazması o kadar önemlidir ki sırf güzel yazmak için normalde yazısı kötü olan birinin güzel yazmaya çalışması ile yazı tipinin normalden değişiklik göstermesi halinde dahi vasiyetname iptal edilebilmektedir. Kamera altında dahi vasiyetçi bir başkasına vasiyetini söyleyip, ona yazdırsa dahi bu vasiyetname kendi el yazısı ile yazılmadığından geçersizdir.

Sözlü vasiyetname olağanüstü hallerde yapılabilmektedir. Olağanüstü halin varlığı yok ise kabul edilmez. Bu olağanüstü hale savaş durumları örnek gösterilebilmektedir.

Vasiyet bırakanın son arzularını içeren vasiyetin daha sağlam bir şekilde ayakta kalabilmesi için resmi vasiyetname şeklinde hazırlanmasını tavsiye etmekteyiz. Bu yazımızda noterde gerçekleştirilecek resmi vasiyetnameden bahsetmekteyiz.

Vasiyetname bırakan kişi son arzularını Türk Hukukunda saklı pay hakkı olan mirasçıların miras hakkını zedelemeyecek şekilde vasiyet hazırlayabilir. Miras bırakan mirasçıları arasında eşitliği bozmadan mirasını paylaşmak istiyor da olabilir. O halde, mirasbırakan mirasçıların hepsine nereyi vermek istediğini belirtir ve sonrasında “Eğer az maddiyat elde eden mirasçım var ise, diğer mirasçılarım denkleştirme için aradaki farkı ödesinler.” diyebilir.

Resmi Vasiyetname Noter önünde iki şahit huzurunda yapılmaktadır. Şahitlerin vasiyet bırakacak kişinin akrabası olmaması gerekmektedir.

RESMİ VASİYET NASIL YAPILIR?

-Son arzular resmi memura sözlü veya yazılı olarak bildirilir

-Resmi memur, varsa hukuka aykırılıkları aydınlatır

-Vasiyetname düzenlenir ve vasiyetçiye okuması için verir daha sonra vasiyetçi imzalar, okuması için vasiyetnamenin vasiyetçiye verilmemesi şekil eksikliği olup iptal sebebidir.

-Vasiyetçiden sonra resmi memur tarih koyarak imzalar. Vasiyetnamelerin hangi tarihte yapıldığı kişinin o tarihte ayırt etme gücünün olup olmadığının anlaşılması için büyük önem taşımaktadır. Vasiyetnamenin geçerliliğini etkilemektedir.

-Resmi memurun el yazısı ile imza atılmalı

-Resmi memur tarih ve imza koyduktan sonra iki tanık önünde vasiyeti kabul ettiğini beyan eder. Bu husus mutlak şekil şartıdır.

Tanıklar vasiyetçinin vasiyeti kendilerinin önünde okuduklarını tasdik ederler, vasiyetçinin son isteklerine vasiyetin uygun olduğunu, vasiyetçinin beyan ettiğini vasiyetçiyi tasarrufa ehil gördüğünü açıklarlar. Tanıkların okuma ve yazma bilmeleri gerekmektedir.

Vasiyetin anlaşılabilmesi için tanık ile yapılması aslında delil niteliğindedir. Nitekim vasiyetnamenin geçerliliği için vasiyetçinin son arzularının anlaşılması ve ayırt etme gücünün varlığı geçerlilik şartıdır.

15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olan kişi vasiyet hazırlamaya ehildir. Resmi  vasiyetname yapacak olan kişi 65 yaşının altında dahi olsa sağlık raporunun alınması Noterler tarafından istenmektedir.

Noter vasiyetname yaparken sağlık raporunun dışında; istenecek nüsha sayısına göre değişmekle birlikte  en az üç adet vesikalık fotoğraf istemektedir.

Resmi vasiyetname de kişinin hangi tarihte vasiyetname yaptığı, vasiyet bırakan vasiyetnamesinde dilerse vasiyet bıraktığı gerçek veya tüzel kişiliğe yönelik son arzularını belirtilen bir kısım yer alabilir. Vasiyetin içeriğinde vasiyet bırakılacak menkul ve/veya gayrimenkul mallar tek tek belirtilir.  Vasiyetname ile bırakılan malların belirli ve şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Vasiyetname bırakanın gayrimenkullerinin tapu bilgileri vasiyetname içerisinde açıkça belirtilmelidir.  Menkul malların ise nerede olduğu, özelliklerinin yine belirtilmesi gerekmektedir.

Ayrıca vasiyetname ancak vasiyet bırakanın ölümü halinde vuku bulabilecektir. Bu sebepledir ki bir çok müvekkilimizin tarafımıza yönelttiği sorulardan vasiyetname hazırladığı takdirde bir daha mal varlığında bir değişiklik ( satış, alım , bankadaki parayı kullanma vs.) yapamayacağı endişesi taşıdıklarını gözlemlemekteyiz. Oysa ki mal varlığında bir azalma veya değişiklik söz konusu olması halinde vasiyetname kalan mallar bakımından geçerliliğini korumaktadır. Tarafımızca vasiyetname düzenlenirken bu hususun özellikle belirtilmesinde yarar görmekteyiz. Yeter ki vasiyetname yapanın niyeti açıkça belirgin olsun.

Malvarlığının tamamı değil malvarlığının belirli bir kısmı içinde belirli mal vasiyeti yapılabilmektedir.

Vasiyetname de soyut taleplerden bahsedilemez.

Vasiyetname ile kişi, yeni bir vasiyet yaparak vasiyetini geri alabilir, vasiyetini yetine getirme görevlisi atayabilir, vakıf kurabilir, evlilik dışı çocuğu tanıyabilir, belirli bir mal bırakabilir, terekenin bir kısmına ortak edebilir, yedek mirasçı bırakabilir, art mirasçı bırakabilir.

Vasiyetnameye yazılan “mirasçıların malları satmaması” şeklinde ibareler geçersizdir.

Vasiyetnamelerde mal varlığının ne sebeplerle kimlere bırakıldığını açıklamak bir çok konuda fayda sağlamaktadır.

Vasiyetnamelerde hukuka ve ahlaka aykırı düzenlemeler iptal davasına konu edilir.

Vasiyetname ile saklı paylara ihlal söz konusu ise saklı payı ihlal edilen mirasçılar tenkis davası açabilirler.

Bir kişinin birden fazla vasiyetnamesi var ise ve son vasiyet daha öncekileri tanımıyorsa yani önceki vasiyetnameleri içeriğini değiştiriyor ise daha öncekiler geçersiz olur. Son vasiyet geçerli kabul edilir.

Uygulamada vasiyetnamenin mutlaka bir avukat eşliğinde hazırlanması vasiyetnamenin geçerliliği ve sağlamlığı için önem arz etmektedir. Nitekim Yargıtay’ın birçok kararında birçok neden ile vasiyetnameneleri iptal ettiği görülmektedir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Derin Özşeker ‘e ve  Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com