MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKI

MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE CAYMA HAKKI

İçerik Haritası

MESAFELİ SÖZLEŞME NEDİR?

Bir mal veya hizmetin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir organize çalışma içerisinde satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında sözleşmenin kurulduğu an da dahil olmak üzere sözleşmenin kurulduğu ana kadar uzaktan iletişim araçları kullanılarak tarafların fiziki olarak bulunmaksızın kurdukları sözleşmelerdir.

 • Tüketici bir mal veya hizmet hakkında bilgi almak amacı ile satıcı veya sağlayıcının işyerini ziyarete gitmiş ancak uzaktan iletişim aracı ile sözleşmeyi tartıştığı ve kurduğu haller de mesafeli sözleşme olarak kabul edilir, o kapsama girer.
 • Ancak tüketici bir mal veya hizmeti iş yerinde tartışıp daha sonrasında uzaktan iletişim aracı ile sözleşme kurdu ise o sözleşme mesafeli sözleşme değildir.
 • Yine bir sözleşme uzaktan bir iletişim aracılığı ile başlatılır ancak sonuç olarak satıcı veya sağlayıcının işyerinde sözleşme kurulursa o hallerde de mesafeli sözleşme kapsamına girmeyecektir.
 • Rezervasyon yaptırmak amacıyla satıcı veya sağlayıcı ile iletişime geçilmesi de mesafeli sözleşme değildir. Kuaförden randevu almak gibi.

     MESAFELİ SÖZLEŞMENİN UNSURLARI NELERDİR?

 • Satıcı veya sağlayıcının mal veya hizmetlerini uzaktan pazarlaması için bir sistem kurması gerekmektedir.
 • Bu satıcı veya sağlayıcıların aynı zamanda bir mağazasında mal veya hizmetlerini sunuyor olmasının bir önemi yoktur.Önemli olan uzaktan pazarlamanın bir defaya mahsus olmaması, süreklilik içermesi gerekmektedir.
 • Telefon, faks, internet, elektronik posta mesajı, radyo,katalog, mektup iletişim aracının kullanılması suretiyle akdedilmiş olmasıdır.
 • Sözleşmenin, tüketici ile satıcı veya sağlayıcının fiziki varlığı olmaksızın gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
 • Mesafeli sözleşmelerde, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile satıcı veya sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenecektir.

 

MESAFELİ SÖZLEŞMELERİN RİSKLERİ VEYA OLUMSUZ YANLARI

 • Tarafların hiç karşılaşmamaktadırlar, birbirlerini görmeden aralarında sözleşme kurmaktadırlar.
 • Fazla düşünme, ürünü inceleme, sözleşme hakkında kapsamlı bilgi edinmeden edimler konusu ayrıntılı konuşulamadan, alınan mal veya hizmetin piyasa koşullarını karşılaştırmadan, yeterli araştırmayı yapamadan sözleşmenin kuruluyor olmasıdır.

MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİYİ AYDINLATMA MECBURİYETİ

Tüketici, mesafeli sözleşmeyi ya da herhangi bir teklifi kabul etmeden önce yönetmelikte belirlenen hususlarda ve siparişi onayladığı halde ödeme yükümlülüğü doğacağını konusunda açık ve anlaşılır bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirmesi gerekmektedir. Tüketicinin bilgilendirildiğine dair ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

   MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE SATICI VEYA SAĞLAYICININ EDİMİNİ YERİNE GETİRME SÜRESİ

 • Satıcı veya sağlayıcı , tüketicinin siparişi kendisine ulaştığı anda taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirmesi gerekmektedir. Mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.
 • Satıcı veya sağlayıcının bu süre içerisinde edimini yerine getirmemesi halinde tüketici sözleşmeyi feshetme hakkı mevcuttur.

MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI

 • Mesafeli sözleşmelerde tüketici, on dört gün içinde herhangi bir sebep gösterme zorunluluğu olmadan ve herhangi bir cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı mevcuttur.
 • Önemli olan cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içerisinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
 • Cayma hakkının satıcı veya sağlayıcı tarafından tüketiciye yöneltilmiş olması gerekmektedir. İspat satıcı ve sağlayıcıdadır.
 • Bu 14 günlük sürenin başlangıcı yönetmelikte düzenlenecektir.
 • Bu cayma hakkının 14 gün içerisinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterli olduğundan bu cayma hakkının kullanıldığına dair 14 günlük süre içinde postaya verilmiş olması yeterlidir.
 • Bu cayma hakkının kullanıldığını noter aracılığı , iadeli taahhütlü posta ile veya elden yazılı bildirimle yapması ispat açısından uygun olacaktır. Bir örneğini satıcı veya sağlayıcıya teslim ettiğini belgelemesi gerekmektedir.

MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN CAYMAK HAKKI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMEMESİ HALİNDE YAPTIRIMI NEDİR?

 • Cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini satıcı veya sağlayıcı ispat etmek zorundadır.
 • Eğer tüketici cayma hakkı konusunda bilgilendirilmez ise o halde 14 günlük süre ile bağlı olmayacaktır. Her koşulda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
 • Şayet satıcı veya sağlayıcı bu eksikliği sözleşmenin gerçekleştirilmesinden sonraki bir aşamada giderirse o zaman 14 günlük süre o tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.
 • Tüketiciyi bilgilendirmemiş olmasının yaptırımı, tüketicinin bir yıl içerisinde cayma hakkını kullanabilmesidir. Bu gibi durumlarda tüketici, en geç bir yıllık süredeki olağan kullanmadan dolayı sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Hor kullanmadan ise sorumluluğu olacaktır. Hor kullanma söz konusu ise o halde cayma hakkını kullanamayacaktır.

TÜKETİCİNİN CAYMA SÜRESİ İÇİNDEKİ KULLANMALARDAN DOLAYI SORUMLULUĞU NEDİR?

Tüketici, cayma hakkı süresi içerisinde malın mutat kullanımı nedeni ile meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmaz. Bu kullanım nedeni ile tüketiciden tazminat talep edilemez.

SATICI VEYA SAĞLAYICI ADINA MESAFELİ SÖZLEŞME KURULMASINA ARACILIK EDENLERİN SORUMLULUĞU NEDİR?

 • Mesafeli sözleşmelerde kurulan organize çalışma, sistem gereği uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak sureti ile satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracı olanlar, bu maddede yer alan hususlar gereği satıcı veya sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutması gerekmektedir ve istenilmesi bu bilgileri ilgili kurum,kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür. Bu fıkra kapsamında aracı olanlar, satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları sözleşmeye aykırı fiilleri olur ise onlardan sorumlu olurlar.6502 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde özellikle internet ortamında kurulan sistem üzerinden satıcı veya sağlayıcıların mal ve hizmet satışına aracı olanların sorumlulukları düzenlenmiştir.
 • Uygulamada satıcı veya sağlayıcılardan ayrı olarak onlara aracılık eden üçüncü kişiler, oluşturulan sistem çerçevesinde satıcı veya sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin mesafeli yöntemle tüketicilere ulaşmasına aracı olmakta, aynı zamanda satıcı veya sağlayıcı adına tüketiciden mal veya hizmetlerin bedelini de tahsil etmektedirler.
 • Aracı olanlar da satıcı ve sağlayıcıların olduğu gibi bu madde gereği tüketicilere karşı sorumlu olacaklardır.
 • Ancak bedel tahsil etme söz konusu olmadan satıcı veya sağlayıcılar ile tüketicilerin iletişime geçmesi için aracılık eden ve genellikle ortam , yer sağlayıcı özelliğe sahip olan internet siteleri bu fıkra hükümlerine tabi değildirler.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com