LİMİTED ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK

LİMİTED ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK

İçerik Haritası

Limited şirketlerde hukuki sorumluluk konusunu Muğla İli, Bodrum ilçesinde   avukatlık hizmeti veren  ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU olarak bu yazımızda ele alıyoruz.

A.BELGELERİN VE BEYANLARIN KANUNA AYKIRILIĞINDAN SORUMLULUK (TTK 549)

Anonim şirketlerde de limited şirketlerde de bu düzenleme uygulanır.

-Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumludur.

-Düzenleyenler için kusursuz katılanlar için ise kusurlu sorumluluk benimsenmiştir.

-Buna aykırılık halinde ; şirket, ortaklar, şirketin iflası halinde alacaklılar, taahhüt sahipleri,  dava açabilir. Doğrudan zarar halinde şirket alacaklısı ve ortakları da doğrudan zararlarını talep edebilir.

– Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde Avukatlık Hizmeti veren Özşeker Hukuk Büromuzu arayabilirsiniz. Bodrum da Avukatlık Hizmeti veren ofisimize : 0530 434 48 48 -0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz. 

B.SERMAYE HAKKINDA YANLIŞ BEYAN VERMENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ(TTK 550)

Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul edilirler ve payların karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler.

Sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığını bilen ve buna onay verenler, söz konusu borcun ödenmemesinden doğan zarardan sorumludurlar.

-Bu hükümler anonim şirket içinde geçerlidir.

-Davacıları; zarar gören ortaklar ve iflas halinde alacaklılardır. Doğrudan zarar halinde şirket alacaklısı ve ortakları da doğrudan zararlarını talep edebilir.

-Davalıları; sermaye taahhüt edilmediği halde taahhüt edilmiş gibi gösteren kurucular, sermaye artırımında ise müdürlerdir. Ödenmesi gereken miktarın ödediği şeklinde yanlış beyan veren banka mektubunu imzalayanlar da davalı olabilir.

Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde Avukatlık Hizmeti veren Özşeker Hukuk Büromuzu arayabilirsiniz. Bodrum da Avukatlık Hizmeti veren ofisimize : 0530 434 48 48 -0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz. 

C. AYIN VE İŞETMELERDE DEĞER BİÇİLMESİNDE YOLSUZLUK YAPANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TTK 551)

-Ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde  emsaline  oranla   yüksek  fiyat   biçenler,  işletme  ve  aynın   niteliğini  veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan sorumludur.

https://www.sevinozsekerkarabudak.av.tr/anonim-sirket-nasil-kurulur/-Bu hüküm anonim şirketler de de uygulanır.

-Davacılar, zarar gören şirket, şirket ortakları ve iflas halinde alacaklılardır. . Doğrudan zarar halinde şirket alacaklısı ve ortakları da doğrudan zararlarını talep edebilir.

-Davalıları; yolsuz değerlendirmeyi yapan kurucular, sermaye artırımında müdürler, diğer yöneticiler, değerlendirmeyi yapan bilirkişiler, yolsuzluk yapan avukatlar, resmi yetkiler( belediye ve imar dairesi memurları )vb.

D. KURUCULARIN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, YÖNETİCİLERİN VE TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU(TTK 553)

Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri takdirde, kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.

 Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

 Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz. Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde Avukatlık Hizmeti veren Özşeker Hukuk Büromuzu arayabilirsiniz.

-Bu hükümler anonim şirketler içinde geçerlidir.

E. DENETÇİNİN VE İŞLEM DENETÇİLERİNİN SORUMLULUĞU

Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi; şirketin kuruluşunu, sermaye artırımını, azaltılmasını, birleşmeyi, bölünmeyi, tür değiştirmeyi, menkul kıymet ihracını veya herhangi bir diğer şirket işlem ve kararını denetleyen işlem denetçisi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. Kusuru iddia eden ispatlar.

– Bu hükümler anonim şirketler içinde geçerlidir. Daha fazla bilgi için  Muğla İli, Bodrum ilçesinde Avukatlık Hizmeti veren Özşeker Hukuk Büromuzu arayabilirsiniz.

**Limited şirket de hukuki sorumluluğa aykırı davrananlar aleyhinde şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilir.

 Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Muğla İli  Bodrum İlçesinde  avukatlık hizmeti vermektedir. Bodrum’da Sözleşme Avukatı, Bodrum Kira Avukatı, Bodrum Boşanma Avukatı, Bodrum Ceza Avukatı, Bodrum Yabancılar Hukuku, Bodrum İcra avukatı ,olarak    ve birçok konuda   görev yapmaktayız. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız.  Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com