İSTİNAF KANUN YOLU NEDİR?

İSTİNAF KANUN YOLU NEDİR?

İçerik Haritası

İSTİNAF KANUN YOLU NEDİR?

Kural olarak ilk derece mahkemesinin nihai kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilmektedir.İstinaf kanun yoluna, ilk derece mahkemesinin yapmış olduğu maddi ve hukuki hataların düzeltilmesi için başvurulabilir.Adaletin sağlanması için, ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu nihai kararın kesinleşmesini engel olur. İlk derece mahkemesinde yargılamanın çekişmeli veya çekişmesiz olması hususunda ayırım yapılmamıştır.

İstine kanun yoluna başvurulabilmesi için kararın nihai bir karar olması gerekmektedir. Ara kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulamaz. Lakin ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına karşı istinaf kanun yolu açıktır. Geçici hukuki korumalarda kanunda aksi düzenlenmemiş ise istinafa başvurulamaz.

  • Delil tespiti kararlarına karşı istinaf kanun yolu mümkün değildir.
  • Malvarlığına ilişkin olmayan her türlü davalarda nihai kararlara karşı istinaf kanun yolu mümkündür.
  • Malvarlığına ilişkin olan davalarda ise nihai karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilmesi için dava değerinin miktarı ve değerine göre belli miktarı geçmeyen davalar kesin hüküm teşkil ettiğinden istinaf kanun yoluna başvurulamaz. ( Her yıl istinaf sınırı değişmektedir.)
  • 2020 yılı 7251 sayılı kanunla yapılan değişiklikle, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddi kararları, karşı tarafın yüzüne karşı verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati Haci kararları, karşı tarafın yokluğunda verilen ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulabilmektedir.
  • Tahkim usulünde, hakemler tarafından verilen kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulması mümkün değildir. Bu kararlara karşı iptal davası açılabilir, bu mahkemelerde verilen kararlara karşı ise temyiz yoluna başvurulabilmektedir.

İSTİNAF KANUN YOLUNA NEDEN BAŞVURMALIYIM?

İstinaf sebepleri maddi hukuk, usul kurallarına aykırılık ve maddi sorun hakkında yanlış karar verilmesi gibi sebeplerle istinaf kanun yoluna başvurulabilmektedir. Nihai karar da hata olduğunu düşünüyorsanız yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmanız gerekmektedir, aksi halde ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar kesinleşebilir.

Maddi hukuk kurallarında aykırılık söz konusu ise, o halde somut olayda uygulanması gereken hukuk kuralları ya eksik, yanlış uygulanmıştır ya da hiç uygulanmamıştır.  İstinaf kanun yoluna başvurmanız halinde sebep gösterdiğiniz maddi hukuk kuralları ile bağlı olmaksızın Bölge Adliye Mahkemesi re’sen maddi hukuk kurallarını inceler ve re’sen uygular.

Usul kurallarına aykırılık halinde nispi ve mutlak olmak üzere  istinaf sebepleri ikiye ayrılır. Mutlak usul kurallarına aykırılık halinde ilk derece mahkemesinin hükmünü etkilemese dahi Bölge Adliye Mahkemesi mutlak istinaf sebeplerini re’sen incelemektedir.

Mutlak İstinaf Sebepleri ; Mahkemenin yargı yetkisine, yargı koluna, göreve ve kesin yetkiye ilişkin usul kurallarına uyulmamış olması, yasaklı hakim tarafından nihai karar verilmiş olması, haklı net istemine rahman hakimin reddedilmeyip reddi istenilen hakim tarafından karar verilmiş olması ; dava da iki tarafın bulunmaması, taraflara ilişkin taraf ehliyeti, dava ehliyeti ve takip yetkisinin bulunmaması veya davaya vekalet ehliyeti ve geçerli vekaletnamesi bulunmayan temsilci huzurunda davaya bakılması, davacının dava açmakta hukuki yarar yokluğu, aynı davaya ilişkin daha önce verilmiş kesin hüküm bulunması, davacı tarafından gider avansı yatırılmaması, teminat gösterilmesine ilişkin karara rağmen teminat hususunun yerine getirilmemesi, derde davanın tekrar açılması.

Mutlak istinaf sebepleri dışında kalan sebepler nispi istinaf sebepleridir. Nispi istinaf sebepleri re’sen incelenmez, istinaf başvuru dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir.  Nispi istinaf sebeplerinin kabul görmesi için söz konusu usulü hatanın mahkemenin kararını etkilemiş olması ve usule hata ile karar arasında illiyet bağının var olması, bu illiyet bağı kurulmuş usule hatanın istinaf sebepleri arasında gösterilerek ve gerekçelendirilerek ortaya konulması gerekir .

Mutlak istinaf sebepleri dışında kalan yargılama hatalarından, maddi hukuk ilişkin hatalarda veya vakıa tespitlerine ilişin hataların tespit edilmesi halinde Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı ilk derece mahkemesine göndermeden, tahkikatı tamamlayarak bizzat kendisi karar vermelidir.

İSTİNAF KANUN YOLUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlk derece mahkemesinde görülen davanın tarafları istinaf kanun yoluna başvurabilir.Mahkeme kararı aleyhine olan taraf, talep sonucu kısmen veya tamamen red olan taraf istinaf kanun yolu başvurabilir. İstinaf kanun yoluna başvurulabilmesi için hukuki yarar mevcut olmalıdır.

İstinaf kanun yolu süresi 2 haftadır.İlamın usule tebliğinden itibaren başlar. Özel kanun hükümleri farklı süreler düzenlenmiş olabilir. İstinaf süresini geçiren taraf, istinaf süresini geçirmiş olma sebebi haklı sebebe dayanıyorsa eski hale getirme talebinde bulunabilir.

Katılma yolu ile istinaf ise, başvuru hakkı bulunmaya veya başvuru süresini geçirmiş tarafın, diğer tarafın istinafa başvurması halinde vereceği cevap dilekçesi ile istinafa başvurulabilmektedir.Ancak katılma yolu ile istinaf asıl istinaf başvurusuna bağlı olması nedeni ile, diğer tarafın istinaftan feragat etmesi veya Bölge Adliye Mahkemesince esasa girilmeden istinaf başvurusunun reddi halinde katılma yolu istinaf başvurusunda red olur.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmeye çalışmakta ve müvekkillerin hukuki sorunlarını memnun kalabilecekleri en iyi şekilde sonuçlandırmak üzere çalışma sürdürmeye özen göstermekteyiz. Dinamik bir bakış açısı ve sürekli eğitimler ile kendimizi yenilemeye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde hukuk büromuz ;Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra iflas Hukuku, Aile Hukuku ,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Sigorta Hukuku ve diğer pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri  sunmaktayız.

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com