DAVADAN FERAGAT NEDİR?

DAVADAN FERAGAT NEDİR?

İçerik Haritası

DAVADAN FERAGAT NEDİR?

Davadan feragat, HMK’nın 307. Maddesinde ‘’davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Davadan feragat davacının tek taraflı irade beyanı ile gerçekleştirdiği işlem olup davalının muvafakatine bağlı değildir.  Davadan feragat HMK’nın 310. Maddesinin 1.fıkrasında düzenlendiği üzere hüküm kesinleşinceye kadar yapılabilir.

Davadan feragat edilmesiyle birlikte dava sona ermekte, davacı dilekçesinde talep ettiği, istemiş olduğu haklarından vazgeçmektedir.  Davadan feragatin en önemli sonucu, davacı feragat ile birlikte  dilekçesindeki taleplerinden vazgeçtiğinden , feragat nedeniyle reddilen dava, aynı konuda aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanarak yeniden açılamaz. Bu yönüyle davadan feragat maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder.

Feragat şarta bağlı yapılamaz, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Feragat açık ve anlaşılır olmalıdır.

Nitekim  Yargıtay Hukuk Genel  Kurulu’nun 2011/2-733 esas, 2012/84 karar, 22.02.2012 tarihli kararı ‘’…Feragat davayı sona erdiren kesin bir usul işlemidir. Feragatten dönülmesi ve mülga HUMK.nun 83.maddesine göre, ıslah yolu ile feragatin hükümsüz kılınması olanaksız ise de, davacı feragatin hata, hile veya ikrah nedeniyle geçersiz olduğunu aynı davada ileri sürebilir (Kuru, B.:Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6.Baskı, Cilt:IV, İstanbul 2001, sahife:.3646 vd.)

Bilindiği gibi, feragat yalnız mevcut davadan değil, o dava ile istenen haktan da vazgeçme anlamına gelmektedir. Davadan feragat neticesinde feragate konu teşkil eden hak tamamen düşer ve artık bir daha dava konusu yapılamaz (Postacıoğlu, İ. E.: Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6.Bası, İstanbul 1975, sahife:479).

Ne var ki, bir Usul Hukuku kavramı olarak davadan feragatin açık, kesin ve koşulsuz olması, yasa gereğidir. Davadan feragatin, kesin hükmün sonuçlarını doğurucu nitelikte olması nedeniyle bütün bu özellikleri içermesi zorunludur.

Bu denli önemli sonuçlar içeren davadan feragat dilekçesi, dikkatli bir şekilde hazırlanması gereken  ve önemli ayrıntıları olan bir işlem olduğundan avukat ile hazırlanması hak kayıpları yaşanmaması adına  önemli olacaktır…’’şeklindedir.

Davadan kısmi feragatte mümkündür. Bu durumda feragat edilen kısım dilekçede açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Kısmi feragatte dava , feragat edilmeyen kısım bakımından dava edecektir.

DAVA ARKADAŞLIĞI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DAVADAN FERAGAT NASIL OLUR?

Davacı, davalı taraftaki ihtiyari dava arkadaşlarından biri hakkında davasından feragat edebilir, diğerleri bakımından dava devam eder. Ancak  davalı tarafta bulunanlar arasında mecburi dava arkadaşlığı söz konusu ise  sadece biri hakkında davadan feragat edilmesi mümkün değildir. Biri hakkında davadan feragat edilmesi, mecburi dava arkadaşlığı bulunan diğer davalıları da etkiler ve dava mecburi dava arkadaşlığı bulunan tüm davalılar bakımından, feragat nedeniyle sona erer.

  

DAVADAN FERAGAT HALİNDE YARGILAMA GİDERLERİNİ KİM ÖDER?

Bu durum HMK’nın 312. Maddesinde ‘’ (1)Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilir. Feragat ve kabul, talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkûmiyet, ona göre belirlenir.

(2) Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.’’ Şeklinde düzenlenmiştir.

DAVADAN FERAGAT HALİNDE  KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETİ

Davalı davayı bir avukat ile takip etmişse davasından feragat eden davacı, karşı taraf vekalet ücretini ödemeye mahkum edilir.

DAVADAN FERAGAT EDEN BU FERAGATİNDEN DÖENEBİLİR Mİ?

Davacı , davadan feragat ettiğini bildirmiş ise mahkeme henüz feragat nedeniyle davanın reddine karar vermemiş olsa bile, feragatinden dönemez.

DAVADAN FERAGAT İLE DAVANIN GERİ ALINMASI FARKLIDIR

Davanın geri alınması, HMK’nın 123. Maddesinde düzenlenmiştir. HMK madde 123’e göre ‘’ Davacı, hüküm kesinleşinceye kadar, ancak davalının açık rızası ile davasını geri alabilir. Bu takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir’’.

Davada feragatte talepten vazgeçilmiş olur ve feragat nedeniyle rededilen dava, aynı konuda aynı taraflar arasında ve aynı dava sebebine dayanarak yeniden açılamaz. Davanın geri alınmasında ise davacı taleplerinden vazgeçmez, sadece davasını geri alır ve onu ileride tekrar açabilme hakkını saklı tutar.

Davadan feragat davalının rızasına bağlı değildir, davanın geri alınması davalının rızasına bağlıdır.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir.Her konu kendi içerisinde farklıdır.Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com